Henkilöstötilinpäätös 1999

Show full item record

Title: Henkilöstötilinpäätös 1999
Organization: Suomen Pankki
Department / Unit: Rahoitustarkastus
Year of publication: 1999
Publication date: 1.12.1999
Pages: 23
Subject (yso): rahoitustarkastus; keskuspankit; henkilöstötilipäätös
Table of contents: HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 1999 .. 3 Johdanto .. 3 I JOHTAMINEN .. 4 1.1. Organisaatiorakenne .. 4 1.2. Johtamisen työkalut .. 4 1.3. Kehityskeskustelukäytäntö .. 4 1.4. Palkkaus- ja palkintajärjestelmät .. 5 1.5. Virkaehtosopimusjärjestelmä ja luottamusmiesjärjestelmä .. 5 1.6. Ilmapiiritutkimus .. 5 II HENKILÖSTÖ JA SEN RAKENNE .. 6 2.1. Henkilöstösuunnittelu .. 6 2.2. Virkasuhteen muodot .. 6 2.3. Henkilöstön määrä .. 6 2.3.1 Henkilöstömäärää kuvaavat käsitteet .. 6 2.3.2 Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin 31.12.1999 .. 7 2.3.4 Toimintavahvuuden kehitys 1997 – 1999 .. 8 2.4. Henkilöstön ikärakenne .. 8 2.4.1 Henkilöstön ikäjakauma 1999 .. 9 2.4.2 Henkilöstön ikäjakauman kehitys 1997 – 1999 .. 9 2.5. Rekrytointi .. 10 2.5.1 Valinnat ja vaihtuvuus .. 10 2.5.2 Sisäinen liikkuvuus .. 10 2.5.3 Ulkoiset valinnat .. 11 2.5.4 Työnantajakuva .. 12 III HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN .. 13 3.1. Koulutusrakenne .. 13 3.2. Kokemusrakenne .. 14 3.3. Osaamisen kehittämisen panostukset .. 15 IV PALKKAUS JA PALKITSEMINEN .. 16 4.1. Keskipalkat organisaatiotasoittain .. 16 4.2. Keskipalkat vaativuustasoittain .. 17 V HENKILÖSTÖN TYÖKYKY .. 18 5.1. Työterveyshuolto .. 18 5.2. Työkyvyn ylläpito ja kuntoutus .. 19 VI ELÄKKEET .. 20 VII HENKILÖSTÖN TEHOKKUUS JA TUOTTAVUUS .. 21 7.1. Työajan käyttö .. 21 7.2. Lisä- ja ylityöt .. 22 7.3. Työvoimakustannukset .. 23
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Henkilostotilinpaatos_RATA_1999.pdf 134.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record