Henkilöstötilinpäätös 2000

Show full item record

Title: Henkilöstötilinpäätös 2000
Organization: Suomen Pankki
Department / Unit: Rahoitustarkastus
Year of publication: 2000
Publication date: 1.12.2000
Pages: 26
Subject (yso): rahoitustarkastus; keskuspankit; henkilöstötilipäätös
Table of contents: HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2000 .. 3 Johdanto .. 3 I JOHTAMINEN .. 4 1.1. Organisaatiorakenne .. 4 1.2. Organisaatiomuutoksia .. 4 1.3. Strateginen johtaminen .. 4 1.4. Henkilöstöstrategia .. 5 1.5. Kehityskeskustelukäytäntö .. 5 1.6. Palkkaus- ja palkintajärjestelmät .. 6 1.7. Virkaehtosopimusjärjestelmä ja luottamusmiesjärjestelmä .. 6 1.8. Ilmapiiritutkimus .. 6 II HENKILÖSTÖ JA SEN RAKENNE .. 7 2.1. Henkilöstösuunnittelu .. 7 2.2. Virkasuhteen muodot .. 7 2.3. Henkilöstön määrä .. 7 2.3.1 Henkilöstömäärää kuvaavat käsitteet .. 7 2.3.2 Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin 31.12.2000 .. 8 2.3.4 Toimintavahvuuden kehitys 1997 – 2000 .. 9 2.4. Henkilöstön ikärakenne .. 9 2.4.1 Henkilöstön ikäjakauma 2000 .. 10 2.4.2 Henkilöstön ikäjakauman kehitys 1997 – 2000 ..10 2.5. Rekrytointi .. 11 2.5.1 Valinnat ja vaihtuvuus .. 11 2.5.2 Sisäinen liikkuvuus .. 12 2.5.3 Ulkoiset valinnat .. 13 2.5.4 Työnantajakuva .. 13 III HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN .. 14 3.1. Koulutusrakenne .. 15 3.2. Kokemusrakenne .. 15 3.3. Osaamisen kehittämisen panostukset .. 16 IV PALKKAUS JA PALKITSEMINEN .. 17 4.1. Keskipalkat organisaatiotasoittain .. 17 4.2. Keskipalkat vaativuustasoittain .. 18 V HENKILÖSTÖN TYÖKYKY .. 20 5.1. Työterveyshuolto .. 20 5.2. Työpaikkaselvitykset ja työkyvyn ylläpito .. 21 VI ELÄKKEET .. 22 6.1 Eläkkeelle jääneet ja eläkeikään tulevat .. 22 6.2 Suomen Pankin eläkelaitos .. 22 6.3 Eläkkeensaajien määrä .. 23 VII HENKILÖSTÖN TEHOKKUUS .. 24 7.1. Työajan käyttö .. 24 7.2. Lisä- ja ylityöt .. 25 7.2.1. Lisä- ja ylitöiden määrä ja kustannukset .. 25 7.2.2 Varallaolo .. 25 7.3. Työvoimakustannukset .. 26
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Henkilostotilinpaatos_RATA_2000.pdf 169.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record