Kartoitus talousosaamisen edistämistoiminnasta Suomessa vuonna 2020

Show full item record

Title: Kartoitus talousosaamisen edistämistoiminnasta Suomessa vuonna 2020
Author: Raijas, Anu
Organization: Suomen Pankki
Bank of Finland
Series: Bank of Finland. Expository studies. A
Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A
Series number: 121
Year of publication: 2020
Publication date: 27.8.2020
Pages: 29
Subject (yso): osaaminen; edistäminen; yhteistyö; toimintamuodot; kyselytutkimus; palvelut (toiminta)
Keywords: talousosaaminen; talousosaamishanke; Suomi
Abstract: Raportti kuvaa talousosaamisen edistämisen toimintaa Suomessa keväällä 2020. Kyselyaineiston analyysin lisäksi kyselyn tuloksia käsiteltiin kartoitus- ja arviointityöryhmän kokouksissa. Työryhmässä oli kattava edustus talousosaamistyötä tekevistä tahoista. Talousosaamisen edistämistyötä tekeville toimijoille kohdennettu kysely toi paljon uutta ja arvokasta tietoa toimijoista, toiminnasta ja hankkeista sekä olemassa olevasta yhteistyöstä ja sen olennaisista elementeistä. Paljon hyvää työtä tehdään, mutta toiminnassa olisi myös kehitettävää.
Table of contents: Tiivistelmä 4 Johdanto 5 Kyselyyn vastaajat 6 Talousosaamisen edistämisen toimintamuodot 6 Talousosaamisen edistäminen käytännössä 7 Tavoitteen määrittely ja toiminnan vaikutusten seuranta 13 Yhteistyö eri organisaatioiden kesken 15 Lopuksi 19 Liite 1 Kysely talousosaamishankkeen verkostolle 22 Liite 2 Vastaajaorganisaatiot 26 Liite 3 Kartoituksessa raportoitu yhteistyö (sen kesto) ja niiden toimijat 28
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
A121-Anu-Raijas.pdf 514.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record