Kartoitus talousosaamisen edistämistoiminnasta Suomessa vuonna 2020

Visa fullständig post

Titel: Kartoitus talousosaamisen edistämistoiminnasta Suomessa vuonna 2020
Författare: Raijas, Anu
Institution: Suomen Pankki
Bank of Finland
Serie: Bank of Finland. Expository studies. A
Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A
Serienumber: 121
Utgivningsår: 2020
Utgivningsdatum: 27.8.2020
Sidor: 29
Subject (yso): osaaminen; edistäminen; yhteistyö; toimintamuodot; kyselytutkimus; palvelut (toiminta)
Nyckelord: talousosaaminen; talousosaamishanke; Suomi
Abstrakt: Raportti kuvaa talousosaamisen edistämisen toimintaa Suomessa keväällä 2020. Kyselyaineiston analyysin lisäksi kyselyn tuloksia käsiteltiin kartoitus- ja arviointityöryhmän kokouksissa. Työryhmässä oli kattava edustus talousosaamistyötä tekevistä tahoista. Talousosaamisen edistämistyötä tekeville toimijoille kohdennettu kysely toi paljon uutta ja arvokasta tietoa toimijoista, toiminnasta ja hankkeista sekä olemassa olevasta yhteistyöstä ja sen olennaisista elementeistä. Paljon hyvää työtä tehdään, mutta toiminnassa olisi myös kehitettävää.
Innehållsförteckning: Tiivistelmä 4 Johdanto 5 Kyselyyn vastaajat 6 Talousosaamisen edistämisen toimintamuodot 6 Talousosaamisen edistäminen käytännössä 7 Tavoitteen määrittely ja toiminnan vaikutusten seuranta 13 Yhteistyö eri organisaatioiden kesken 15 Lopuksi 19 Liite 1 Kysely talousosaamishankkeen verkostolle 22 Liite 2 Vastaajaorganisaatiot 26 Liite 3 Kartoituksessa raportoitu yhteistyö (sen kesto) ja niiden toimijat 28
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
A121-Anu-Raijas.pdf 514.1Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post