Miten kaukana ilmastotavoitteista ollaan? – katsaus Kiinan energiasektoriin

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Kaaresvirta, Juuso
dc.contributor.author Kerola, Eeva
dc.contributor.author Nuutilainen, Riikka
dc.contributor.author Parviainen, Seija
dc.contributor.author Solanko, Laura
dc.date.accessioned 2020-12-22T13:40:55Z
dc.date.available 2020-12-22T13:40:55Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.issn 2342-205X
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/17806
dc.description.abstract Kiina on maailman ylivoimaisesti suurin energiankuluttaja. Maan energiankysynnällä on keskeinen sija maailman energiankulutuksen ja päästöjen kehityksessä sekä raaka-ainemarkkinoilla. Yhä suurin osa energiatarpeesta tuotetaan ilmaston näkökulmasta haitallisella kivihiilellä, vaikka esimerkiksi ydinvoiman ja uusiutuvan energian kapasiteettia on kasvatettu voimakkaasti. Kotimainen kulutus on kasvanut energiantuotantoa nopeammin, jolloin riippuvuus tuontiraaka-aineista on kasvanut. Kiina on niin ikään maailman suurin saastuttaja, joten sen tavoitteet energiantuotannon puhdistamisesta ovat koko maailman päästöjen vähentämisen kannalta keskeisiä. Tähän julkaisuun on koottu kymmenen itsenäistä, lyhyttä artikkelia Kiinan energiasektorista, sen viimeaikaisesta kehityksestä ja eri energiamuotojen merkityksestä maan energiantarpeessa.
dc.description.tableofcontents Tiivistelmä ......... 3 1. Johdanto ........ 4 2. Kivihiilellä edelleen suuri rooli energiataloudessa ........ 5 3. Maailman suurin raakaöljyn tuoja ja toiseksi suurin kuluttaja ....... 7 4. Valtavista investoinneista huolimatta uusiutuvan energian osuus noussut hitaasti ...... 10 5. Sähkömarkkinauudistuksilla pyritään parantamaan sähköntuotannon tehokkuutta ..... 12 6. Maakaasun tuotannon kasvu nojaa epätavanomaisiin lähteisiin ........ 13 7. Kaasun tuontireiteissä suositaan monipuolisuutta ........ 16 8. Ydinvoima yhä tärkeämpi osa energiapalettia ........ 17 9. Kiinalaisyritykset tehneet runsaasti energia-alan sijoituksia ympäri maailmaa ....... 19 10.Valtio-omisteiset energiajätit ovat maailman suurimpia yrityksiä ........ 21 11. Hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään päästökauppajärjestelmällä ........ 23
dc.format.extent 26
dc.language.iso ENG
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject Kiina
dc.subject uusiutuva energia
dc.subject ydinvoima
dc.subject kaasu
dc.title Miten kaukana ilmastotavoitteista ollaan? – katsaus Kiinan energiasektoriin
dc.type Paper
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-202012222600
dc.series.name BOFIT Policy Brief
dc.series.year 2020
dc.series.number 14/2020
dc.series.sortingnumber 0014
dc.date.publication 22.12.2020
dc.subject.yso energia
dc.subject.yso öljy
dc.subject.yso kivihiili
dc.subject.yso sähkö
dc.subject.yso ulkomaankauppa
dc.subject.yso päästöt
dc.subject.yso investoinnit
dc.subject.yso maakaasu
dc.subject.yso päästökauppa
dc.subject.yso tuotanto
dc.subject.yso kulutus
dc.subject.yso kysyntä
dc.subject.yso yritykset
dc.contributor.orgunit BOFIT -Siirtymätalouksien tutkimuslaitos
bof-internal.includedInCRIS 1
dc.type.okm D4

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
bpb1420.pdf 668.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record