Venäjän öljy- ja kaasusektori globaalien energiamarkkinoiden murroksessa

Show full item record

Title: Venäjän öljy- ja kaasusektori globaalien energiamarkkinoiden murroksessa
Author: Simola, Heli ; Solanko, Laura
Organization: Suomen Pankki
Department / Unit: Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos (BOFIT)
Bank of Finland Institute for Emerging Economies (BOFIT)
Series: BOFIT Policy Brief
Series number: 6/2021
Year of publication: 2021
Publication date: 26.3.2021
Pages: 54
Subject (yso): öljy; maakaasu; hinnat; vienti; tuonti; ulkomaankauppa; tuotanto; energia; kivihiili; pakotteet
Keywords: Bofit-kokoelma; Venäjä; energiamurros; energiasektori; Kiina; uusiutuva energia; ilmastonmuutos
Abstract: Globaalit energiamarkkinat ovat olleet murroksessa koko 2000-luvun. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana energian kysynnän kasvu on siirtynyt voimakkaasti nouseviin talouksiin samalla kun öljyn ja maakaasun tuotantoteknologiat ovat kehittyneet merkittävästi. Vielä suurempi murros energiamarkkinoilla näyttää kuitenkin olevan edessä. Monien maiden kunnianhimoiset ilmastotavoitteet voivat vähentää globaalia energian kysyntää huomattavasti ja suunnata sitä entistä enemmän uusiutuviin energianlähteisiin. Venäjän taloudelle tällä saattaa olla merkittäviä vaikutuksia, koska öljy- ja kaasusektorin rooli taloudessa on suuri. Tässä julkaisussa tarkastellaan Venäjän öljy ja kaasusektorin viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä globaalien energiamarkkinoiden murroksen taustaa vasten.
Table of contents: Sisältö Tiivistelmä ...... 4 1. Johdanto ...... 5 2. Öljy- ja kaasusektorilla on suuri merkitys Venäjän taloudelle ..... 6 2.1 Öljy ja kaasu muodostavat merkittävän osan teollisuudesta, viennistä ja valtiontalouden tuloista..... 6 2.2 Öljyn hinnan muutokset heijastuvat nopeasti talouskehitykseen...... 8 2.3 Öljyriippuvuus on keskitasoa kansainvälisessä vertailussa ...... 8 3. Öljyn tuotannon ja viennin kasvunäkymät maltilliset...... 9 3.1 Venäjä on maailman suurimpia öljyn tuottajia ja viejiä ..... 9 3.2 OPEC+ -maiden rajoitussopimus on hillinnyt öljyn tuotantoa viime vuosina..... 10 3.3 Öljyn tuotannon odotetaan supistuvan pidemmällä aikavälillä ..... 11 3.4 Öljyn vienti on kehittynyt maltillisesti viime vuosina ..... 12 4. Kysynnän hidas kasvu rajoittaa maakaasun tuotantoa..... 14 4.1 Kysynnän vaihtelut heijastuvat maakaasun tuotantoon ..... 14 4.2 Gazpromin valta-asema supistuu vähitellen ..... 16 4.3 Kaasun tuotannosta valtaosa kulutetaan kotimaassa..... 17 4.4 Maakaasun tuonti on vähäistä ..... 18 5. Putkikaasun vienti..... 18 5.1 Putkikaasun markkinat ovat Euroopassa, mutta kysyntä ei juuri kasva ..... 18 5.2 Politisoituneet putkihankkeet.... 20 5.3 Uusia markkinoita Aasiassa ..... 21 6. Jamalin menestystarina on nostanut Venäjän varteenotettavaksi LNG:n tuottajaksi .... 22 6.1 Viennin vapauttaminen johti tuotannon kasvuun..... 22 6.2 Kasvusuunnitelmat ovat kunnianhimoisia ..... 24 7. Kivihiilen tuotanto ja vienti kasvavat ..... 25 7.1 Hiiliteollisudella on tärkeä rooli monilla alueilla ..... 25 7.2 Kiinan kasvava kysyntä on tukenut hiilen vientiä ...... 25 7.3 Hurjia kasvusuunnitelmia ..... 26 8. Öljy- ja kaasuteollisuus on avainasemassa myös Venäjän arktisella alueella ..... 27 8.1 Arktinen alue on Venäjän kaasuaitta ..... 27 8.2 Arktisella alueella on runsaasti hyödyntämättömiä luonnonvaroja, mutta niiden hyödyntäminen ei ole helppoa ..... 28 8.3 Koillisväylä edistää arktisen alueen raaka-aineiden hyödyntämistä...... 28 8.4 Ilmastonmuutos voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia arktiselle raaka-ainetuotannolle..... 30 9. Pakotteet vaikeuttavat energiasektorin toimintaa ...... 31 9.1 Rahoituksen saatavuus on vaikeutunut ..... 31 9.2 Öljyntuotannon kehittäminen vaikeutuu...... 31 9.3 Kaasun vientiputkistojen rakentaminen vaakalaudalla ..... 32 10. Ilmastonmuutoksen hillintä voi leikata Venäjän öljy- ja kaasuvientiä ..... 33 10.1 Ilmastonmuutos ei ole politiikkaprioriteettien joukossa ..... 33 10.2 EU:n kunnianhimoinen ilmastopolitiikka leikkaa vientikysyntää ..... 34 10.3 Voiko Venäjä kompensoida EU:n kysyntää muilla markkinoilla?..... 35 11. Venäjän talous tarvitsisi monipuolistamista, mutta edistys on ollut vaatimatonta ...... 36 11.1 Miksi raaka-aineriippuvuus on ongelmallista? ...... 36 11.2 Tuotantorakenne on pysynyt pitkälti muuttumattomana ..... 36 11.3 Viennissä vain vähän monipuolistumista..... 37 11.4 Tiiviimpi integroituminen kansainvälisiin tuotantoketjuihin voisi tukea talouden monipuolistamista ..... 38 12. Katseet kääntyvät Aasiaan ...... 40 12.1 Kiinan merkitys talouskumppanina kasvaa...... 40 12.2 Suhteita kuvaa eriparisuus, ei keskinäisriippuvuus..... 40 13. Venäjän valtiontalouden riippuvuutta öljy- ja kaasutuloista on pyritty vähentämään..... 41 13.1 Öljy- ja kaasutulojen hallinnointi ei ole helppoa ..... 41 13.2 Öljyverotus on hakenut linjaansa..... 42 13.3 Kaasuverotus on ollut vakaampaa...... 44 13.4 Öljy- ja kaasutuloja rahastoidaan, mutta käyttöä rajoittaa budjettisääntö ...... 44 14. Uudet ja uusiutuvat energialähteet...... 46 14.1 Venäjä nojaa hiilivetyihin ..... 46 14.2 Tuulta ja aurinkoa tuetaan, mutta kotimaisuusvaatimukset ovat tiukkoja ..... 46 14.3 Olisiko sininen vety ratkaisu? ...... 47 15. Lopuksi..... 48 Lähteet...... 49
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
bpb0621.pdf 836.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record