Verksamhetsberättelse 2020

Show full item record

Title: Verksamhetsberättelse 2020
Organization: Finansinspektionen
FIN-FSA
Year of publication: 2021
Publication date: 4.5.2021
Pages: 54
Subject (yso): sääntely; valvonta; rahoitusmarkkinat; rahoituslaitokset; pankit
Keywords: Suomi; Finanssivalvonta
Table of contents: Finansinspektionens år 2020 i sifror 3 Direktörens översikt 4 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2020 9 Läget på fnansmarknaden 10 Tillsyn som förändras med omvärlden 16 Teman 2020 24 Bankernas fexibla verksamhet stöddes med snabba beslut i den exceptionella situationen 26 Arbetslöshetskassorna klarade sig genom coronapandemin trots den rekordbranta ökningen av antalet ansökningar och förmånsutgiferna 30 Digital fnansiering vinner mark – Europeiska kommissionens strategi påskyndar utvecklingen 33 Verksamhet som dimensionerats enligt riskerna är hörnstenen vid bekämpningen av penningtvätt och fnansiering av terrorism 36 Misstankar om marknadsmanipulation och missbruk av insiderinformation upptäcks och utreds allt efektivare 39 Personal 2020 42 Direktionen 43 Ledningsgruppen 45 Finansinspektionen i korthet 47 Finansinspektionens strategi 2020–2022 49 Bilagor Antal tillsynsobjekt och andra avgifsskyldiga 50 Verksamhetskostnader och fnansiering 51 Lagbestämda tillsynsavgifer 52 Åtgärdsavgifer 53 Ärendehantering 54 När årtalet inte explicit nämns i texten avses 2020
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
verksamhetsberattelse_2020.pdf 3.077Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record