Palvelujen ulkomaankauppa Suomessa vuosina 1970-1983

Show full item record

Title: Palvelujen ulkomaankauppa Suomessa vuosina 1970-1983
Author: Miikkulainen, Pirkko
Organization: Suomen Pankki
Department / Unit: Tutkimusosasto
Research Department
Series: Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia
Series number: 15/1985
Year of publication: 1985
Publication date: 31.12.1985
Pages: 42
Subject (yso): ulkomaankauppa; palvelut (toiminta); indikaattorit
Keywords: Suomen Pankki; monistetut tutkimukset; Suomi
Abstract: Maksutasetutkimusten pääpaino on yleensä ollut kauppataseessa ja pääomataseessa. Palvelujen ulkomaankauppaa ei ole pidetty kokonaistaloudellisesti merkittävänä, joten siihen on kiinnitetty vain vähän huomiota. Viime vuosikymmenien kansainvälistymisen myötä palvelukauppa on kuitenkin kasvanut. Kasvu on ollut merkittävää myös siksi, että palvelukauppaa rajoitetaan monilla kansallisilla säännöksillä. Sikäli, kun teollisuusmaiden pyrkimykset poistaa palvelukaupan esteitä onnistuvat, on odotettavissa kaupan merkityksen edelleen kasvavan. Palvelujen ulkomaankaupan esteiden poistamiseen pyrkivissä neuvotteluissa tarvitaan myös runsaasti tietoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa mm. kuvaamalla tilastointia, tulkitsemalla palveluerien tietosisältöä ja esittämällä aikaisemin julkaisemattomia aikasarjoja. Tämän selvityksen tarkoituksena on valaista tilastoinnin perusteita ja käsitteistöä, antaa yleiskuva palvelujen ulkomaankaupan kehityksestä vuosina 1970-1983 ja konstruoida palvelujen ulkomaankaupalle ja sen alaerille ennustetyötä helpottavat yksinkertaiset ekonometriset selitysmallit .
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
TU 15-85_Monistettuja tutkimuksia.pdf 9.749Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record