Några enkla prismodeller för Finland för åren 1955-1971

Show full item record

Title: Några enkla prismodeller för Finland för åren 1955-1971
Author: Åkerholm, Johnny
Organization: Finlands Bank
Series: Keskustelualoitteita. Discussion Papers
Series number: 2/1976
Year of publication: 1976
Publication date: 2.2.1976
Pages: 68
Keywords: keskustelualoitteita
Table of contents: I INLEDNING 1 II MODELLEN 4 2. 1. Allmänt 4 2. 2. Bruttonationalproduktens deflator 16 2. 3. Priset på de inhemska efterfråge -komponenterna 17 III ESTIMERING AV MODELLERNA 20 3.1. Allmänt 20 3.2. Bruttonationalproduktens deflator 24 3.3. Priset på de inhemska efterfrågekomponenterna 30 IV OM MODELLERNAS ANVÄNDBARHET 39 BILAGA I: ESTIMERINGSRESULTAT 42 BILAGA II: LÖNEGLIDNINGEN 48 BILAGA III: TABELLER 57 Symbolförteckning 61 Litteraturförteckning 64
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KT 2-76_Keskust ... d för åren 1955 - 1971.pdf 25.37Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record