Några enkla prismodeller för Finland för åren 1955-1971

Visa fullständig post

Titel: Några enkla prismodeller för Finland för åren 1955-1971
Författare: Åkerholm, Johnny
Institution: Finlands Bank
Serie: Keskustelualoitteita. Discussion Papers
Serienumber: 2/1976
Utgivningsår: 1976
Utgivningsdatum: 2.2.1976
Sidor: 68
Nyckelord: keskustelualoitteita
Innehållsförteckning: I INLEDNING 1 II MODELLEN 4 2. 1. Allmänt 4 2. 2. Bruttonationalproduktens deflator 16 2. 3. Priset på de inhemska efterfråge -komponenterna 17 III ESTIMERING AV MODELLERNA 20 3.1. Allmänt 20 3.2. Bruttonationalproduktens deflator 24 3.3. Priset på de inhemska efterfrågekomponenterna 30 IV OM MODELLERNAS ANVÄNDBARHET 39 BILAGA I: ESTIMERINGSRESULTAT 42 BILAGA II: LÖNEGLIDNINGEN 48 BILAGA III: TABELLER 57 Symbolförteckning 61 Litteraturförteckning 64
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
KT 2-76_Keskust ... d för åren 1955 - 1971.pdf 25.37Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post