Työtaistelujen taloudellisesta taustasta Suomessa

Show full item record

Title: Työtaistelujen taloudellisesta taustasta Suomessa
Author: Tyrväinen, Timo
Organization: Suomen Pankki
Department / Unit: Suomen Pankin Kansantalouden osasto
Bank of Finland Economics Department
Series: Keskustelualoitteita. Discussion Papers
Series number: 1/1981
Year of publication: 1981
Publication date: 1.4.1981
Pages: 17
Subject (yso): työtaistelut; palkat; talous (taloudelliset ilmiöt); lakot; suhdannevaihtelut
Abstract: Työtaisteluja on tutkittu Suomessa suhteellisen vähän. Olemassaolevissa tutkimuksissa on esitystapa usein deskriptiivinen ja tarkastelukulma yleensä lähinnä sosiologinen tai historiallinen. Lakkojen yhteyttä kansantalouden suhdanteiden ja tulonjaon kehittymiseen on - erityisesti kvantitatiivisin menetelmin - tarkasteltu harvoin. Tämä lienee osaltaan perua varsin laajalle iskostuneesta näkemyksestä, jonka mukaan työtaistelut ovat jonkinlaisia "ulko-taloudellisia" ilmiöitä, jotka heijastelevat joko poliittisia, järjestöllisiä tai erilaisia satunnaisia vaikuttimia. Tältä pohjalta ei esimerkiksi ekonometristen selitysmallien rakentaminen työtaisteluille ole ehkä tuntunut rohkaisevalta.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KT 1-81_Keskust ... uomessa maaliskuu 1981.pdf 5.142Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record