Liikepankkien keskuspankkirahoituksen ehdot, määrä ja kustannukset vuosina 1950-1984 : osa I : liikepankkien keskuspankkiluoton ehdot vuosina 1950-1984

Show full item record

Title: Liikepankkien keskuspankkirahoituksen ehdot, määrä ja kustannukset vuosina 1950-1984 : osa I : liikepankkien keskuspankkiluoton ehdot vuosina 1950-1984
Author: Saarinen, Veikko
Organization: Suomen Pankki
Department / Unit: Rahapolitiikan osasto
Monetary Policy Department
Series: Keskustelualoitteita. Discussion Papers
Series number: 2/1985
Year of publication: 1985
Publication date: 19.4.1985
Pages: 124
Subject (yso): keskuspankit; lainat (rahasumma); luotot; liikepankit; rahamarkkinat
Keywords: keskuspankkivelkamalli; keskuspankkirahoitus; keskuspankkiluotto
Abstract: Tässä liikepankkien keskuspankkirahoituksen ehtoja, määrä ja kustannuksia vuosina 1950 -1984 kartoittavan selvityksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan liikepankkien keskuspankkiluotonkäyttöön sovellettuja ehtoja osana Suomen Pankin rahapolitiikkaa. Keskuspankkiluotolla tarkoitetaan tällöin sitä osaa pankeille myönnetystä keskuspankkirahoituksesta, jota on säädelty luottokiintiöiden avulla. Keskuspankkiluoton synonyymina käytetään sekä rediskonttaus-että keskuspankkivelkaa. Tarkastelun viitekehikkona käytetään hintateoreettista keskuspankkivelkamallia. Sen mukaan keskuspankkivelan optimitaso on kohdassa, jossa velan rajakustannukset ovat yhtäsuuret kuin rajatuotot. Tähän perustuen voimassa olleiden luottoehtojenpohjalta laaditaan keskuspankkivelan keski-, lisä-ja rajakorkoasteikot. Korkoasteikot on tekstissä esitetty sekä kuvioina että taulukkoyhteenvetoina. Keskuspankkiluoton peruskoron synonyymina käytetään rediskonttokorkoa ja Suomen Pankin peruskorkoa. Keskuspankkiluoton korkoasteikkojen ohella seltyksessä kartoitetaan vuosina 1950 -1984 sovelletut keskuspankkiluoton peruskorkoiset kiintiöt ja niiden kytkeytyminen muihin rahapolitiikan välineisiin kuten obligaatioiden termiinikauppoihin, kassavarantotalletuksiin, antolainaustavoitteisiin sekä päiväluottomarkkinoihin.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
RP 2-85_Keskust ... na 1950-1984 19.4.1985.pdf 31.79Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record