Päivämarkkinat, rahamarkkinainterventiot ja lyhyet korot

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Vihriälä, Vesa
dc.date.accessioned 2021-08-11T08:30:34Z
dc.date.available 2021-08-11T08:30:34Z
dc.date.issued 1987
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/18090
dc.description.abstract Selvityksessä tarkastellaan lyhytaikaisten rahamarkkinakorkojen määräytymistä vuoden 1987 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana. Päähuomio kiinnitetään pankkien välisten markkinoiden avistakoron riippuvuuteen pankkien asemasta Suomen Pankin päivämarkkinoilla. Tämän ohella tutkitaan avistakoron ja hieman pitempien rahamarkkinakorkojen välisiä yhteyksiä sekä keskuspankin rahamarkkinoilla suorittamien interventioiden vaikutuksia korkoihin. Päivähavainnoista koostuvan aineiston perusteella avistakorkonäyttäisi olleen alkuvuodesta keskimäärin 1/2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin mihin pankkien päivämarkkina-asema tehokkailla markkinoilla antaisi aihetta. Avistakoron vaihtelu selittyy lähtien varsin hyvin pankkien edellispäivänpäivämarkkina-aseman perusteella lasketulla päivämarkkinoilla sovelletun koron odotusarvolla. Suomen Pankin rahamarkkinainterventiot ovat vaikuttaneet avistakorkoon juuri päivämarkkina-aseman muutoksen kautta; saman päivän aikana ei avistakorko juurikaan ole reagoinut interventioihin. Rahamarkkinainterventioiden vaikutus pidempiin (3 kk) rahamarkkinakorkoihin on kulkenut lyhyempin korkojen ts. avistakoron ja 1 kk rahamarkkinakoron kautta. Tuntuva osa 3 kuukauden rahamarkkinakoron vaihtelusta on selitettävissä interventioiden avulla. Rahamarkkinainterventiot ovat reagoineet lähinnä 3 kuukauden rahamarkki.nakorkoon. Pankit ovat maksaneet kevään aikana selvästi enemmän 1, 2 ja 3 kuukauden sijoitustodistuksilla hankitusta likviditeetistä kuin avistavelasta samalla periodilla.
dc.format.extent 35
dc.language.iso FIN
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject rahamarkkinainterventiot
dc.subject Suomen Pankki
dc.subject HELIBOR
dc.subject avistakorko
dc.title Päivämarkkinat, rahamarkkinainterventiot ja lyhyet korot
dc.type Paper
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-202108111388
dc.series.name Keskustelualoitteita. Discussion Papers
dc.series.year 1987
dc.series.number 6/1987
dc.series.sortingnumber 0006
dc.date.publication 22.10.1987
dc.subject.yso rahamarkkinat
dc.subject.yso korko
dc.contributor.orgunit Rahapolitiikan osasto
dc.contributor.orgunit Monetary Policy Department

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
RP 6-87_Keskust ... yhyet korot 22.10.1987.pdf 8.264Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record