Onko inflaatio rahataloudellinen vai fiskaalinen ilmiö?

Show full item record

Title: Onko inflaatio rahataloudellinen vai fiskaalinen ilmiö?
Author: Kilponen, Juha ; Kontulainen, Jarmo
Series: Kansantaloudellinen aikakauskirja
Series volume: 117
Series number: 3
Year of publication: 2021
Publication date: 4.10.2021
Page range: 364−382
Keywords: inflaatio; hinnat; hintataso; rahapolitiikka; finanssipolitiikka
Abstract: Rahapolitiikan ja finanssipolitiikan yhteinen mittava elvytys koronakriisin aikana on nostanut esiin huolen velkaantumisesta ja fiskaalisesta dominanssista. Nämä huolet liittyvät läheisesti talouden hintatason määräytymiseen ja inflaatiodynamiikkaan tilanteessa, missä rahapolitiikan liikkumavara on kaventunut merkittävästi. Avaamme artikkelissamme näitä kysymyksiä toisaalta konventionaalisen rahapolitiikan teorian ja toisaalta ns. fiskaalisen hintatasoteorian näkökulmasta. Osoittautuu, että hintataso voidaan määrittää yksikäsitteisesti molemmissa regiimeissä. Valaisemme raha- ja finanssipolitiikan inflaatiovaikutuksia kummassakin regiimissä mallisimulointien avulla. Kun fiskaalinen hintatasoteoria yhdistetään rahapolitiikan oppikirjamalliin, inflaatio on rahapolitiikan ja finanssipolitiikan välisen interaktion tulos, missä sekä rahapolitiikan määrittelemä korkotaso että finanssipolitiikan päätökset valtion tuloista ja menoista määrittävät inflaatiota.
Link: https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2021/10/KAK_3_2021_WEB-34-52.pdf


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record