Patenttien yksityinen arvo : kirjallisuuskatsaus ja uusia tuloksia Suomesta

Show full item record

Title: Patenttien yksityinen arvo : kirjallisuuskatsaus ja uusia tuloksia Suomesta
Author: Takalo, Tuomas ; Hyytinen, Ari ; Stevenson, Alexis
Series: Kansantaloudellinen aikakauskirja
Series volume: 117
Series number: 3
Year of publication: 2021
Publication date: 4.10.2021
Pages: 338-363
Keywords: patentit; arvo; Suomi
Abstract: Tässä kirjoituksessa tehdään katsaus patenttien taloustieteellisiin arvottamismenetelmiin ja niistä johdettuihin arvioihin patenttien arvosta. Sen lisäksi raportoidaan uusia tuloksia suomalaisten yritysten (ja eräiden muiden organisaatioiden) patenttien arvosta ja verrataan niitä aiemmin Suomesta saatuihin tuloksiin. Eri arvottamismenetelmillä saadaan laadullisesti samansuuntaisia tuloksia patenttien arvojakauman muodosta ja toimialaeroista arvojen välillä. Eri menetelmät tuottavat kuitenkin erisuuruisia estimaatteja patenttien arvosta johtuen mm. eroista menetelmien vastafaktuaaleissa ja siitä, kuinka hyvin eri menetelmät pystyvät erottelemaan patenttien ja niiden suojaamien keksintöjen arvoa toisistaan. Suomalaisella aineistoilla saadut tulokset ovat samansuuntaisia kuin muista maista saadut tulokset. Tässä kirjoituksessa raportoidut uudet tulokset viittaavat siihen, että suomalaisten yritysten (ja muiden organisaatioiden) patenttien yksityinen arvo on ollut nousussa.
Link: https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2021/10/KAK_3_2021_WEB-8-33.pdf


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record