Evidence about the transmission of monetary policy

Show full item record

Title: Evidence about the transmission of monetary policy
Author: Laine, Olli-Matti
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland. Scientific monographs. E
Series number: 53
Year of publication: 2022
Publication date: 3.6.2022
Pages: 121
Subject (yso): rahapolitiikka; pankit; luotonanto
Keywords: osakemarkkinat; ajassa muuttuvat vaikutukset; pankkien lainananto
JEL: E44; E51; E52; E58; E6; G12; G21
Other keywords: monetary policy; stock market; bank lending; time-varying effects
Abstract: This doctoral dissertation analyses the transmission of monetary policy. It applies a variety of empirical methods to study how conventional and unconventional monetary policy measures transmit to different macroeconomic and financial variables. The first article analyses the effect of monetary policy on the term structure of stock market risk premia. The implied term structure is solved in a novel way utilizing equity analysts’ dividend forecasts and dividend future prices. The results show that monetary policy affects risk premia differently at different discounting horizons. Monetary policy easing lowers the short-horizon premia and raises the long-horizon premia. The effect on the average risk premium is positive. The second article studies the effect of targeted longer-term refinancing operations on bank lending. The results suggest that these targeted operations stimulated bank lending to firms. However, no evidence about a positive effect on lending to households is found. The third article examines the effects of conventional monetary policy during the 2008 financial crisis and the era of ultra-low interest rates. Several earlier studies conclude that the effects of conventional monetary policy shocks stayed almost the same during and after the financial crisis. Revisiting this research question, the findings suggest that the impulse response functions of industrial production and unemployment changed drastically after the financial crisis.Tässä väitöskirjassa analysoidaan rahapolitiikan välittymistä. Useita erilaisia empiirisiä menetelmiä hyödyntäen tutkitaan, kuinka tavanomainen ja epätavanomainen rahapolitiikka välittyvät eri makrotaloudellisiin ja rahoituksellisiin muuttujiin. Ensimmäisessä osatyössä analysoidaan rahapolitiikan vaikutusta osakemarkkinoiden riskipreemioiden aikarakenteeseen. Piilevä aikarakenne ratkaistaan uudenlaisella tavalla hyödyntämällä osakeanalyytikoiden osinkoennusteita sekä osinkofutuureja. Tulokset osoittavat, että rahapolitiikka vaikuttaa eri diskonttaushorisonttien riskipreemioihin eri tavoin. Rahapolitiikan keventäminen alentaa lyhyen horisontin riskipreemiota ja nostaa kaukaisten horisonttien riskipreemioita. Vaikutus keskimääräiseen riskipreemioon on positiivinen. Toisessa osatyössä tarkastellaan kohdennettujen pitempiaikaisten jälleenrahoitusoperaatioiden vaikutusta pankkien luotonantoon. Tulokset viittaavat siihen, että kohdennetut operaatiot kasvattavat pankkien luotonantoa yrityksille. Positiivisesta vaikutuksesta kotitalouslainanantoon ei kuitenkaan löydy näyttöä. Kolmannessa osatyössä tarkastellaan tavanomaisen rahapolitiikan vaikutuksia vuoden 2008 finanssikriisin ja äärimmäisten alhaisten korkojen aikana. Useassa aiemmassa tutkimuksessa tullaan tulokseen, että tavanomaisten rahapolitiikkasokkien vaikutukset pysyivät lähes ennallaan koko finanssikriisin ajan ja sen jälkeen. Kolmannessa osatyössä tarkastellaan tutkimuskysymystä uudelleen. Tulokset viittaavat siihen, että teollisuustuotannon ja työttömyyden impulssivastefunktiot muuttuivat voimakkaasti finanssikriisin jälkeen.
Table of contents: 1 INTRODUCTION ... 11 2 LITERATURE REVIEW ... 12 2.1 Monetary policy and equities ... 12 2.2 Targeted longer-term refinancing operations ... 15 2.3 Time-varying effects of conventional monetary policy ... 16 3 METHODOLOGY AND DATA ... 18 3.1 Econometric methods ... 18 3.2 Data ... 19 4 SUMMARY OF THE ARTICLES ... 20 4.1 Study I: Monetary policy and stock market valuation ... 20 4.2 Study II: The effect of targeted monetary policy on bank lending ... 21 4.3 Study III: The effect of the ECB’s conventional monetary policy on the real economy: Favar-approach ... 22 5 CONCLUSIONS ... 22 REFERENCES ... 22 ORIGINAL PUBLICATIONS ... 28
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
E53.pdf 5.899Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record