Makrovakausraportti 1/2022 : Kesä

Show full item record

Title: Makrovakausraportti 1/2022 : Kesä
Author: Björklund, Nina ; Karlo, Kauko ; Laakkonen, Helinä ; Putkuri, Hanna ; Silvo, Aino ; Vauhkonen, Jukka
Organization: Suomen Pankki
Finanssivalvonta
Series: Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti
Series number: 1/2022
Year of publication: 2022
Publication date: 28.6.2022
Pages: 40
Subject (yso): rahoitusmarkkinat; rahoituslaitokset; luotonanto; luotot; luottolaitokset; rahoitusjärjestelmät; riskit; asunnot; hinnat; pankit; asuntomarkkinat; kotitaloudet; velkaantuminen; velat
Keywords: Suomi; makrovakaus; makrovakausanalyysit; vakausuhat
Abstract: Makrovakausraportti on puolivuosittain julkistettava Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan asiantuntijoiden valmistelema raportti, jossa tarkastellaan erityisesti luotonantoon, kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoihin liittyvien haavoittuvuuksien ja niistä aiheutuvien vakausuhkien kehittymistä Suomessa. Raportti perustuu Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteisiin neljännesvuosittaisiin laajempiin sisäisiin arvioihin, joita Finanssivalvonnan johtokunta käyttää taustamateriaalina päättäessään makrovakausvälineiden käytöstä. Makrovakausvälineet ovat finanssisääntelyn keinoja, joilla viranomaiset pyrkivät pienentämään finanssikriisien ja muiden rahoitusjärjestelmän vakavien häiriöiden todennäköisyyttä ja haittavaikutuksia. Raportti perustuu huhtikuun 2022 alussa käytettävissä olleisiin tietoihin, jotka viranomaisilla oli käytettävissään 28.6.2022 julkistettuja makrovakauspäätöksiä valmisteltaessa.
Table of contents: 1 Esipuhe ..... 6 2 Talouden suhdanne ja näkymät ..... 10 3 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat ..... 15 4 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat ..... 19 5 Suhdannesidonnaisten haavoittuvuuksien uudistettu riskimittaristo ..... 30
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
01_2022_Makrovakausraportti.pdf 882.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record