BoF Online (SP) (2007-2015)

 

BoF Online is the Bank of Finland's electronic publication series containing articles that discuss issues of topical and current interest for central banks with particular relevance to monetary policy and financial and payment systems, aiming to bring these issues to public debate in society.

Recent Submissions

 • Juselius, Mikael (2015)
  Suomen Pankki. BoF online 4/2015
  1 Introduction 3 2 Deregulation, competition and efficiency in the literature 4 3 Measuring the degree of product market regulation 6 3.1 The Product Market Regulation indicator 7 3.2 Product market regulation in non-manufacturing industries 9 3.3 Caveats 9 4 Product market regulation in Finland 10 4.1 Key Finnish product market reforms from 1998 to 2008 12 5 Quantitative assessments of reforms in Finland 13 5.1 Estimated productivity gains of reforms from 1998 to 2008 14 5.2 Potential for future productivity gains 15 6 Conclusions 17 References 18 Appendix A (detailed PMR tables for Finland) 20 Appendix B (econometric estimates) 22
 • Timonen, Jouni; Topi, Jukka (2015)
  Suomen Pankki. BoF online 3/2015
  Sisällys 1 Johdanto 3 2 Miten makrovakauspolitiikkaa toteutetaan käytännössä? 7 2.1 Makrovakauspolitiikan toteutuksen vaiheet 9 2.2 Makrovakauspolitiikan välineet 14 3 Euroopan järjestelmäriskikomitean asema ja makrovakauspolitiikan lähitulevaisuuden näkymät 16 4 Makrovakauspolitiikan nykytilanne Suomessa 17 5 Lopuksi 18 Kuvioluettelo Kuvio 1. Kokonaistuotannon menetykset EU:ssa finanssikriisin johdosta 5 Kuvio 2. Makrovakauspolitiikan strategia 9 Kuvio 3. Makrovakauspolitiikan vaiheet 10 Taulukkoluettelo Taulukko 1. Pääasialliset makrovakausviranomaiset eri maissa 6 Taulukko 2. Välitavoitteet ja indikaattorien yhteydet 11 Taulukko 3. Makrovakauspolitiikan välineet, pääasialliset välitavoitteet ja välineiden säädösperusta 15
 • Mäki-Fränti, Petri (2015)
  Suomen Pankki. BoF online 2/2015
  1 Johdanto 4 2 Raskaasti velkaantuneita myös pieni- ja keskituloisissa 5 3 Suomalaisten varallisuus kiinni asunnoissa 8 3.1 Ylin tuloryhmä selvästi muuta väestöä varakkaampaa 8 3.2 Omistusasujilla finanssivarallisuutta vuokralla asujia enemmän 10 3.3 Velat ja varat kulkevat käsi kädessä 13 3.4 Monella kotitaloudella negatiivinen nettovarallisuus 15 4 Finanssivarallisuus antaa kotitalouksille aikaa sopeutua 20 5 Johtopäätökset 25 Lähteet 27
 • Hukkinen, Juhana; Kortela, Tomi (2015)
  Suomen Pankki. BoF online 1/2015
  1 Johdanto 3 2 Miten epävarmuus vaikuttaa talouden kehitykseen? 5 3 Epävarmuuden mittaaminen 6 4 Epävarmuusshokin vaikutus euroalueen talouteen: VAR-mallit 10 5 Epävarmuusshokin vaikutus euroalueen talouteen: DSGE-malli 12 6 Yhteenveto 16 Lähteet 18
 • Iivarinen, Timo (2014)
  Suomen Pankki. BoF online 13/2014
  1 Yleistä 3 2 Järjestelmän toiminta 6 3 Järjestelmän yleisvalvonta ja muut vaatimukset 9 3.1 Yleisvalvonta 9 3.2 Muut vaatimukset 10 4 Yhteenveto 11 Kuvioluettelo Kuvio 1. Suomalaiset maksutavat v. 2013 4 Kuvio 2. STEP2: Suomessa toimivien pankkien tilisiirtojen arvo keskimäärin päivässä 2012–2014, kpl 6 Kuvio 3. STEP2-järjestelmän toiminta 7