BoF Online (SP) (2007-2015)

 

BOF Online -sarjassa esitellään keskuspankin kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia, erityisesti rahapolitiikkaan ja rahoitus- ja maksujärjestelmiin liittyviä kysymyksiä, joiden tavoitteena on herättää julkista keskustelua.

Uusimmat julkaisut

 • Juselius, Mikael (2015)
  Suomen Pankki. BoF online 4/2015
  1 Introduction 3 2 Deregulation, competition and efficiency in the literature 4 3 Measuring the degree of product market regulation 6 3.1 The Product Market Regulation indicator 7 3.2 Product market regulation in non-manufacturing industries 9 3.3 Caveats 9 4 Product market regulation in Finland 10 4.1 Key Finnish product market reforms from 1998 to 2008 12 5 Quantitative assessments of reforms in Finland 13 5.1 Estimated productivity gains of reforms from 1998 to 2008 14 5.2 Potential for future productivity gains 15 6 Conclusions 17 References 18 Appendix A (detailed PMR tables for Finland) 20 Appendix B (econometric estimates) 22
 • Timonen, Jouni; Topi, Jukka (2015)
  Suomen Pankki. BoF online 3/2015
  Sisällys 1 Johdanto 3 2 Miten makrovakauspolitiikkaa toteutetaan käytännössä? 7 2.1 Makrovakauspolitiikan toteutuksen vaiheet 9 2.2 Makrovakauspolitiikan välineet 14 3 Euroopan järjestelmäriskikomitean asema ja makrovakauspolitiikan lähitulevaisuuden näkymät 16 4 Makrovakauspolitiikan nykytilanne Suomessa 17 5 Lopuksi 18 Kuvioluettelo Kuvio 1. Kokonaistuotannon menetykset EU:ssa finanssikriisin johdosta 5 Kuvio 2. Makrovakauspolitiikan strategia 9 Kuvio 3. Makrovakauspolitiikan vaiheet 10 Taulukkoluettelo Taulukko 1. Pääasialliset makrovakausviranomaiset eri maissa 6 Taulukko 2. Välitavoitteet ja indikaattorien yhteydet 11 Taulukko 3. Makrovakauspolitiikan välineet, pääasialliset välitavoitteet ja välineiden säädösperusta 15
 • Mäki-Fränti, Petri (2015)
  Suomen Pankki. BoF online 2/2015
  1 Johdanto 4 2 Raskaasti velkaantuneita myös pieni- ja keskituloisissa 5 3 Suomalaisten varallisuus kiinni asunnoissa 8 3.1 Ylin tuloryhmä selvästi muuta väestöä varakkaampaa 8 3.2 Omistusasujilla finanssivarallisuutta vuokralla asujia enemmän 10 3.3 Velat ja varat kulkevat käsi kädessä 13 3.4 Monella kotitaloudella negatiivinen nettovarallisuus 15 4 Finanssivarallisuus antaa kotitalouksille aikaa sopeutua 20 5 Johtopäätökset 25 Lähteet 27
 • Hukkinen, Juhana; Kortela, Tomi (2015)
  Suomen Pankki. BoF online 1/2015
  1 Johdanto 3 2 Miten epävarmuus vaikuttaa talouden kehitykseen? 5 3 Epävarmuuden mittaaminen 6 4 Epävarmuusshokin vaikutus euroalueen talouteen: VAR-mallit 10 5 Epävarmuusshokin vaikutus euroalueen talouteen: DSGE-malli 12 6 Yhteenveto 16 Lähteet 18
 • Iivarinen, Timo (2014)
  Suomen Pankki. BoF online 13/2014
  1 Yleistä 3 2 Järjestelmän toiminta 6 3 Järjestelmän yleisvalvonta ja muut vaatimukset 9 3.1 Yleisvalvonta 9 3.2 Muut vaatimukset 10 4 Yhteenveto 11 Kuvioluettelo Kuvio 1. Suomalaiset maksutavat v. 2013 4 Kuvio 2. STEP2: Suomessa toimivien pankkien tilisiirtojen arvo keskimäärin päivässä 2012–2014, kpl 6 Kuvio 3. STEP2-järjestelmän toiminta 7