Yleistajuiset selvitykset - Expository Studies (SP) (1942- )

 

Expository studies (previously A Series) are pragmatic publications, which cover financial issues that are, for example, connected to Economic and Monetary union or the integration of financial markets. Certain older issues, randomly selected, have been digitized for publication on the web.

Recent Submissions

 • Heinonen, Antti (2021)
  Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A 127
  Käteisen rahan maksuvälinekäytön suhteellisen osuuden vähentyessä moni keskuspankki pohtii paraikaa käteisen ominaisuuksia mukailevan elektronisen rahan (Central Bank Digital Currency) mahdollista käyttöönottoa. Tässä mielessä Suomen Pankin piirissä 1990-luvun alkupuoliskolla kehitetystä elektronisesta rahasta, toimirahasta, saadut keskuspankkimaailmassa poikkeukselliset kokemukset ovat nousseet mielenkiinnon kohteeksi. Tämä selvitys käy kronologisesti läpi Suomen Pankin toimirahahankkeen historian.
 • Suomen Pankki (2021)
  Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A 124
  Suomen talousosaamisen strategian missiona on saada ihmiset ymmärtämään talousosaamisen merkitys omassa elämässään ja toimimaan omassa taloudessaan eettisesti ja kestävällä tavalla. Strategian visiona on, että suomalaisten talousosaaminen on maailman parasta vuoteen 2030 mennessä. Kansalaisten talousosaamisen paraneminen tuottaa hyvinvointia koko kansantalouteen, sen kaikille sektoreille. Yksityisten ihmisten kannalta tämä tarkoittaa sitä, että he osaavat tehdä hyviä taloudellisia päätöksiä, eivätkä joudu taloutensa kanssa ongelmiin.
 • Suomen Pankki; Bank of Finland (2021)
  Finlands Bank. Populärvetenskapliga rapporter. A 125
  Finlands strategi för ekonomiskt kunnande har som mission att få människorna att förstå vilken betydelse ekonomiskt kunnande har i deras eget liv och att handla på ett ekonomiskt etiskt och hållbart sätt. Visionen i strategin är att finländarnas ekonomiska kunnande är världens bästa före år 2030. Bättre ekonomiskt kunnande hos medborgarna skapar välmåga för hela samhällsekonomin, inom alla dess sektorer. För de enskilda människorna innebär det att de kan fatta goda ekonomiska beslut och inte får problem med sin privatekonomi.
 • Suomen Pankki; Bank of Finland (2021)
  Bank of Finland. Expository studies. A 126
  The mission of Finland’s financial literacy strategy is to make people understand the importance of finances in their own lives and to act in their own finances in an ethical and sustainable way. The vision of the strategy is for Finns’ financial literacy to be the best in the world by 2030. Improving the financial literacy of citizens will generate wellbeing for the whole national economy, for all of its sectors. For private individuals, this means that they are able to make good financial decisions and avoid difficulties with their finances.
 • Takala, Kari (2020)
  Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A 123
  Tässä selvityksessä pyritään arvioimaan harmaan talouden suuruusluokkaa ja käteisen käyttöä harmaassa taloudessa Suomessa. Mallitusten sijaan selvityksessä arvioidaan harmaan talouden määrää toimialoittain. Tästä löytyy erillisiä tutkimusarvioita verotarkastuksista, joita voidaan pitää luotettavimpina arvioina harmaasta taloudesta. Pääasiallisena lähteenä toimialoittaisissa tarkasteluissa käytetään eduskunnalle vuonna 2010 laadittua verotarkastuksiin perustuvaa tutkimusta harmaan talouden osuuksista. Osuuksia voidaan pitää todellista suurempina siksi, että verotarkastuksia ei kohdisteta pääsääntöisesti satunnaisesti kaikkiin yrityksiin vaan valikoituihin yrityksiin, joilla saattaa olla ilmiantojen tai muiden syiden vuoksi suurempi todennäköisyys harmaan talouden toimintaan. Koska harhan suuruutta ei voida arvioida, tämä selvitys pyrkii selvittämään harmaan talouden enimmäismäärää suomalaisessa yhteiskunnassa.