Rahoitusmarkkinaraportti (SP) (1999-2013)

 

The Financial Market Report covers current issues in the financial markets as well as describing the most recent developments within these markets. The report is published twice a year.

Recent Submissions

 • Haajanen, Jyrki (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Euroopan komission esitys yhteiseksi kriisinratkaisumekanismiksi on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2015 alusta. Esitys sisältää kuitenkin useita kiistanalaisia kysymyksiä, jotka on saatava ratkaistua ennen lopullisten päätösten tekemistä. Kiistanalaisia kohtia ovat erityisesti mekanismin juridinen pohja, päätöksentekomenettely ja rahoitus.
 • Pylkkönen, Pertti (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomien kasvu on jatkunut. Eurooppalaisten rahamarkkinarahastojen sääntelyyn kaavaillaan tiukennuksia, joiden tavoitteena on hillitä rahamarkkinarahastojen markkinoille aiheuttamaa järjestelmäriskin uhkaa.
 • Toivanen, Mervi (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Tutkimus pankkien välisillä rahamarkkinoilla leviävistä tartuntariskeistä osoittaa, että vuonna 2010 tartunta vaikutti negatiivisesti keskimäärin 40 prosenttiin eurooppalaisista pankeista. Tartuntariskin suuruutta selittää erityisesti se, kuinka merkitsevä asema pankilla on pankkiverkossa. Pankin koolla on huomattavasti pienempi merkitys.
 • Nisén, Anne (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Helpot ja nopeat maksutavat yleistyvät. Kuluttajat ovat jo tottuneet maksamaan ostoksensa kortilla ja laskunsa verkkopankissa. Nyt kehitys näyttäisi suuntautuvan kontaktittomaan maksamiseen sekä maksamiseen mobiililaitteilla.
 • Putkuri, Hanna; Koskinen, Kimmo (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Rahalaitosten asuntoyhteisöille myöntämien lainojen kanta on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Rahalaitokset myöntävät asuntoyhteisöille sekä vapaarahoitteisia että valtion takaamia tai tukemia lainoja. Valtion suoraan asuntoyhteisöille myöntämien lainojen kanta sitä vastoin supistuu vähitellen, kun uusia aravalainoja ei enää myönnetä.