Rahoitusmarkkinaraportti (SP) (1999-2013)

 

The Financial Market Report covers current issues in the financial markets as well as describing the most recent developments within these markets. The report is published twice a year.

Recent Submissions

 • Suomen Pankki (2013)
  Rahoitusmarkkinaraportti 2/2013
  1 RAHOITUKSEN VÄLITYS 4 1.1 Pankkien merkitys Suomen yritysrahoituksessa pienentynyt 4 1.2 Asuntoyhteisöjen lainat rahalaitoksilta voimakkaassa kasvussa 7 2 PANKIT JA VAKUUTUSLAITOKSET 10 2.1 Pankkien hoitamattomat luotot kasvavat euromaissa mutta vähenevät Yhdysvalloissa 10 2.2 Pankkien asema muihin pankkeihin nähden selittää tartuntariskien leviämistä Euroopan rahamarkkinoilla 12 3 ARVOPAPERIMARKKINAT 14 3.1 EU:n asetus arvopaperikeskuksista vahvistaa yhteismarkkinoita ja parantaa arvopaperitransaktioiden selvityksen pelisääntöjä 14 3.2 Suomalaisten yritysten joukkovelkakirjalainakanta kasvaa vauhdikkaasti 16 3.3 Korkosijoitukset säilyttäneet asemansa sijoitusrahastomarkkinoilla 18 4 INFRASTRUKTUURI 20 4.1 Useat euromaat rajoittavat jo suuria käteismaksuja 20 4.2 Lähimaksaminen muuttaa maksukorttien käyttöä 23 5 SÄÄNTELYN JA VALVONNAN KESKEISIÄ HANKKEITA 24 5.1 Yhteinen kriisinratkaisumekanismi suojaa veronmaksajia pankkikriisien kustannuksilta 24 5.2 Euroopan maat rajoittavat laajasti asuntoluotonantoa 26 5.2.1 Makrovakausvälineiden käytön lainsäädännöllinen pohja 26 5.2.2 Uusia välineitä vakavaraisuussääntelyyn 27 5.2.3 Asuntoluotonantoon vaikuttavien välineiden käyttö 28 5.2.4 Likviditeettivaatimukset 29
 • Suomen Pankki (2013)
  Rahoitusmarkkinaraportti 1/2013
  1 Rahoituksen välitys 4 1.1 Kriisimaiden pankit kotivaltioidensa rahoittajina 4 1.2 Kotitalouksien velkaantuminen ja asuntojen hintojen nousu Suomessa Pohjoismaiden maltillisinta 6 1.3 Suomen kulutusluottomarkkinat vahvasti pankkikeskeiset 8 2 Pankit ja vakuutuslaitokset 11 2.1 Suomalaiset finanssikonsernit kohensivat kannattavuuttaan vuonna 2012 11 2.2 Marginaalit leventyneet eniten asuntolainoissa ja pienissä yrityslainoissa 13 3 Arvopaperimarkkinat 15 3.1 Yritysten rahoitusrakenne muuttumassa? 15 4 Infrastruktuuri 18 4.1 SEPA-siirtymä loppukirivaiheessa 18 4.2 Maksujenvälityksessä edelleen häiriöitä 20 4.3 Kannanottopyyntö tilitietojen käytön edellytyksistä 21 5 Sääntelyn ja valvonnan keskeisiä hankkeita 23 5.1 Pohjoismaat kiristävät asuntoluotonannon sääntelyä 23 5.2 Maailmanlaajuinen oikeushenkilötunnus finanssimarkkinoilla toimiville yhteisöille 25
 • Suomen Pankki (2012)
  Rahoitusmarkkinaraportti 2/2012
  1 RAHOITUKSEN VÄLITYS 4 1.1 Luottamuksen puute on lisännyt pääomanliikkeitä Italiassa ja Espanjassa 4 Kristiina Karjanlahti ja Kimmo Koskinen 1.2 Euroalueen asuntomarkkinoilla monta suuntaa 7 Hanna Putkuri 1.3 Rahoituskriisien taustalla usein talouden liiallinen velkaantuminen 9 Eero Savolainen 2 PANKIT JA VAKUUTUSLAITOKSET 11 2.1 Kotimaisen pankkisektorin vakavaraisuus vahva ja kannattavuus kohentunut 11 Eero Savolainen 2.2 Pankkien vakuudettomien velkakirjojen haltijoiden asema heikentynyt 13 Pertti Pylkkönen 2.3 Pankkien tiukemmat vakavaraisuusvaatimukset tukevat talouskasvua 15 Jarmo Pesola 3 INFRASTRUKTUURI 18 3.1 TARGET2-Securities-hanke etenee aikataulussa 18 Risto Koponen 3.2 Euroopan keskuspankki selvitti maksamisen kustannuksia 20 Kari Kemppainen 3.3 Innovaatioita elektronisissa vaihdon välineissä 21 Eero Tölö 4 SÄÄNTELYN JA VALVONNAN KESKEISIÄ HANKKEITA 23 4.1 Korkean tason työryhmä ehdottaa toimintojen eriyttämistä pankkikonsernin sisällä 23 Hanna Westman 4.2 Pankkiunioni 27 Jyrki Haajanen 4.3 Työryhmä ehdottaa Finanssivalvonnalle oikeutta rajoittaa asuntoluottojen enimmäiskokoa 28 Jukka Vauhkonen 4.4 Kansallisella tasolla systeemisesti merkittäville pankeille suositellaan lisäpääomavaatimuksia 30 Jukka Vauhkonen
 • Suomen Pankki (2012)
  Rahoitusmarkkinaraportti 1/2012
  1 Rahoituksen välitys 4 1.1 Riskirahoituksen merkitys kansantalouden kannalta 4 2 Pankit ja vakuutuslaitokset 7 2.1 Miten velkakriisi näkyy euroalueen pankkien lainanannossa pienille ja keskisuurille yrityksille? 7 2.2 Suomessa euroalueen matalimmat asuntolainakorot ja asuntoluotonanto keskimääräistä vilkkaampaa 10 3 Arvopaperimarkkinat 12 3.1 Euroalueen pankeilla ja valtioilla suuret jälleenrahoitustarpeet 12 4 Infrastruktuuri 15 4.1 SEPA-siirtymän merkittävin vaihe viety päätökseen Suomessa 15 4.2 Euroopan komissio luotaa vähittäismaksamisen tulevaisuutta 17 5 Sääntelyn ja valvonnan keskeisiä hankkeita 18 5.1 Suomeen työryhmä arvioimaan keinoja järjestelmäriskien pienentämiseksi 18 5.2 Vastasykliset pääomapuskurit kansalliseksi makrovakaustyökaluksi 20 5.3 Ison-Britannian pankkisektoriin tulossa merkittäviä rakennemuutoksia 23
 • Suomen Pankki (2011)
  Rahoitusmarkkinaraportti 2/2011
  1 Rahoituksen välitys 4 1.1 Suomalaiset yritykset varautuneet rahoitustilanteen heikkenemiseen 4 1.2 IMF:n rahoitusvakausindikaattorit - rikas tietopankki 7 1.3 Epävarmuus haittaa rahoituksen välitystä 9 2 Pankit ja vakuutuslaitokset 12 2.1 Pankkien pääomitus yksi ratkaisun avaimista luottamuksen palautumiseksi 12 2.2 Sijoitukset Suomesta euroalueen reunamaiden velkapapereihin vähäiset 14 3 Arvopaperimarkkinat 16 3.1 Rahamarkkinarahaston määritelmä tiukentuu Euroopassa 16 3.2 Pörssissä noteerattujen sijoitusrahastojen markkinat kasvussa 19 4 Infrastruktuuri 21 4.1 Maksujärjestelmissä virtaa talouden polttoaine 21 4.2 Maksuliikenteen häiriöt ovat jatkuneet 22 4.3 Vähittäismaksupalvelut pankeille tappiollisia 23 5 Sääntelyn ja valvonnan keskeisiä hankkeita 24 5.1 Systeemisesti merkittäville pankeille tiukat vaatimukset 24 5.1.1 Tiukempi vakavaraisuusvaatimus 25 5.1.2 Kriisinhallintatoimia tehostetaan 26 5.2 Pyrkimys maksimiharmonisaatioon hiertää EU:n vakavaraisuussääntelyn valmistelua 27 5.3 Euroopan järjestelmäriskikomitean ensimmäinen suositus kohdistuu valuuttalainoihin 29 5.3.1 Valuuttaluotot suosittuja huolimatta riskeistä 29 5.3.2 Suositus velvoittaa erityistoimiin valuuttaluotoissa 30