Rahoitusmarkkinaraportti (SP) (1999-2013)

 

The Financial Market Report covers current issues in the financial markets as well as describing the most recent developments within these markets. The report is published twice a year.

Recent Submissions

 • Suomen Pankki (2013)
  Rahoitusmarkkinaraportti 2/2013
  1 RAHOITUKSEN VÄLITYS 4 1.1 Pankkien merkitys Suomen yritysrahoituksessa pienentynyt 4 1.2 Asuntoyhteisöjen lainat rahalaitoksilta voimakkaassa kasvussa 7 2 PANKIT JA VAKUUTUSLAITOKSET 10 2.1 Pankkien hoitamattomat luotot kasvavat euromaissa mutta vähenevät Yhdysvalloissa 10 2.2 Pankkien asema muihin pankkeihin nähden selittää tartuntariskien leviämistä Euroopan rahamarkkinoilla 12 3 ARVOPAPERIMARKKINAT 14 3.1 EU:n asetus arvopaperikeskuksista vahvistaa yhteismarkkinoita ja parantaa arvopaperitransaktioiden selvityksen pelisääntöjä 14 3.2 Suomalaisten yritysten joukkovelkakirjalainakanta kasvaa vauhdikkaasti 16 3.3 Korkosijoitukset säilyttäneet asemansa sijoitusrahastomarkkinoilla 18 4 INFRASTRUKTUURI 20 4.1 Useat euromaat rajoittavat jo suuria käteismaksuja 20 4.2 Lähimaksaminen muuttaa maksukorttien käyttöä 23 5 SÄÄNTELYN JA VALVONNAN KESKEISIÄ HANKKEITA 24 5.1 Yhteinen kriisinratkaisumekanismi suojaa veronmaksajia pankkikriisien kustannuksilta 24 5.2 Euroopan maat rajoittavat laajasti asuntoluotonantoa 26 5.2.1 Makrovakausvälineiden käytön lainsäädännöllinen pohja 26 5.2.2 Uusia välineitä vakavaraisuussääntelyyn 27 5.2.3 Asuntoluotonantoon vaikuttavien välineiden käyttö 28 5.2.4 Likviditeettivaatimukset 29
 • Pylkkönen, Pertti (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Suomalaisten yritysten joukkovelkakirjalainakanta kasvaa 30 prosentin vauhtia ja liikkeeseenlaskijoiden kirjo on monipuolistunut. Kasvuvauhti on euromaiden toiseksi nopein Espanjan jälkeen.
 • Vauhkonen, Jukka (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  EU-mailla on vastoin yleistä käsitystä suhteellisen paljon kokemusta joidenkin potentiaalisten makrovakausvälineiden käytöstä, vaikka niiden käytön yksinomaisena tavoitteena ei olekaan ollut torjua järjestelmäriskejä ja vahvistaa rahoitusjärjestelmän vakautta. Puolet EU-maista on käyttänyt asuntolainakattoa tosin eri tavoin määriteltynä ja eri tarkoituksiin. Joillakin mailla on myös kokemuksia EU:n vähimmäisvaatimuksia kireämpien vakavaraisuusvaatimusten käytöstä.
 • Koskinen, Kimmo; Toivanen, Mervi (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Yhdysvalloissa pankkien tulokset ovat viime aikoina olleet selvästi parempia kuin euroalueella. Eroa selittävät etenkin euroalueen heikompi talouskehitys ja arvonalentumistappioiden voimakas kasvu. Varsinkin Etelä-Euroopan maiden pankkien tappiot ovat merkittävästi kasvaneet.
 • Koskinen, Jenni (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Tuleva arvopaperikeskuksia koskeva EU-asetus oikeuttaa toimiluvan saaneet arvopaperikeskukset tarjoamaan palvelujaan vapaasti koko EU-alueella. Osakemarkkinoilla otetaan pian käyttöön uusi kahden päivän toteutusaika. Myöhästelijät aiotaan panna kuriin tehokkaalla sanktiojärjestelmällä.