Rahoitusmarkkinaraportti (SP) (1999-2013)

 

The Financial Market Report covers current issues in the financial markets as well as describing the most recent developments within these markets. The report is published twice a year.

Recent Submissions

 • Koskinen, Jenni (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Tuleva arvopaperikeskuksia koskeva EU-asetus oikeuttaa toimiluvan saaneet arvopaperikeskukset tarjoamaan palvelujaan vapaasti koko EU-alueella. Osakemarkkinoilla otetaan pian käyttöön uusi kahden päivän toteutusaika. Myöhästelijät aiotaan panna kuriin tehokkaalla sanktiojärjestelmällä.
 • Pylkkönen, Pertti (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Suomalaisten yritysten joukkovelkakirjalainakanta kasvaa 30 prosentin vauhtia ja liikkeeseenlaskijoiden kirjo on monipuolistunut. Kasvuvauhti on euromaiden toiseksi nopein Espanjan jälkeen.
 • Vauhkonen, Jukka (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  EU-mailla on vastoin yleistä käsitystä suhteellisen paljon kokemusta joidenkin potentiaalisten makrovakausvälineiden käytöstä, vaikka niiden käytön yksinomaisena tavoitteena ei olekaan ollut torjua järjestelmäriskejä ja vahvistaa rahoitusjärjestelmän vakautta. Puolet EU-maista on käyttänyt asuntolainakattoa tosin eri tavoin määriteltynä ja eri tarkoituksiin. Joillakin mailla on myös kokemuksia EU:n vähimmäisvaatimuksia kireämpien vakavaraisuusvaatimusten käytöstä.
 • Koskinen, Kimmo; Toivanen, Mervi (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Yhdysvalloissa pankkien tulokset ovat viime aikoina olleet selvästi parempia kuin euroalueella. Eroa selittävät etenkin euroalueen heikompi talouskehitys ja arvonalentumistappioiden voimakas kasvu. Varsinkin Etelä-Euroopan maiden pankkien tappiot ovat merkittävästi kasvaneet.
 • Haajanen, Jyrki (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Euroopan komission esitys yhteiseksi kriisinratkaisumekanismiksi on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2015 alusta. Esitys sisältää kuitenkin useita kiistanalaisia kysymyksiä, jotka on saatava ratkaistua ennen lopullisten päätösten tekemistä. Kiistanalaisia kohtia ovat erityisesti mekanismin juridinen pohja, päätöksentekomenettely ja rahoitus.