Yritysrahoituskysely (SP) (2000-2015)

 

Recent Submissions

 • Suomen Pankki (2015)
  Suomen Pankin selvitykset ja raportit. Yritysrahoituskysely
  Yritysten rahoitusongelmat ovat vähentyneet: aiempaa pienemmällä osalla yrityksistä oli vaikeuksia saada uutta ulkoista rahoitusta. Silti suuri osa yrityksistä ilmoitti rahoituksensa ehtojen kiristyneen. Riittämättömät vakuudet olivat yritysten yleisin rahoitusongelma. Suurista yrityksistä merkittävä osuus hankki rahoitusta yritystodistuksilla ja joukkovelkakirjalainoilla. Suomen Pankki selvitti Suomessa toimivien yritysten rahoitustarpeita ja -ongelmia sekä rahoituksen saatavuutta ja hintaa. Kyselyn tuloksia raportoitaessa yritykset jaettiin henkilökunnan lukumäärän perusteella neljään kokoluokkaan: mikroyrityksiin (0–9 työntekijää) sekä pieniin (10–49), keskisuuriin (50–249) ja suuriin (yli 250) yrityksiin. Tulokset on painotettu siten, että ne vastaavat mahdollisimman luotettavasti yritysten alueellista ja toimialoittaista jakautumista. Kyselyyn vastasi 2 982 yritystä eri toimialoilta (pl. rahoitustoimiala) ja eri puolilta Manner-Suomea.
 • Suomen Pankki; Elinkeinoelämän keskusliitto, EK; Finanssialan Keskusliitto; Finnvera Oyj; Suomen Yrittäjät; Työ- ja elinkeinoministeriö (2013)
  Suomen Pankki. Yritysten rahoituskysely
 • Suomen Pankki; Elinkeinoelämän keskusliitto, EK; Finanssialan Keskusliitto; Finnvera Oyj; Suomen Yrittäjät; Työ- ja elinkeinoministeriö (2012)
  Suomen Pankki. Yritysrahoituskysely
 • Suomen Pankki; Elinkeinoelämän keskusliitto, EK; Kauppa- ja teollisuusministeriö, KTM (2011)
  Suomen Pankki. Yritysten rahoituskysely
 • Suomen Pankki; Elinkeinoelämän keskusliitto, EK; Kauppa- ja teollisuusministeriö, KTM (2009)
  Suomen Pankki. Yritysten rahoituskysely