Bläddring enligt utgivningsår

Sortera efter:Ordning:Resultat:

Visas titlar 1-20 av 154
 • Korhonen, Iikka; Korhonen, Vesa; Lainela, Seija; Solanko, Laura (2013)
  BOFIT Online 8/2013
  Tiivistelmä 3 Venäjän kasvu hidastuu 4 Iikka Korhonen, tutkimuspäällikkö Venäjä hakee talouspoliittista linjaansa 7 Seija Lainela, ekonomisti Energiamarkkinoiden muutos ja Venäjä 13 Laura Solanko, neuvonantaja Energia ja valtiontalous - niukkuutta näkyvissä 16 Vesa Korhonen, ekonomisti
 • Vlasov, Sergey (2013)
  BOFIT Online 9/2013
  This study examines Russia's short- and long run fiscal sustainability. The study reveals the possible risks, if fiscal sustainability deteriorates on the general government budget level. By employing a special fiscal stress index, Russia's public finances are evaluated as sustainable in the short run. In the long run, the study analyzes advantages and limitations of the new fiscal rules, compares the new rules with the previous fiscal rules suspended during the financial crisis and discusses the possibilities for further development of the fiscal rules in Russia. The official long run socio-economic development forecast is employed for the estimates. The analysis suggests that comparing to 2012 government revenue will decrease by 7.5 p.p. of GDP by 2050, explained by the drop in oil-and-gas revenue by 8.7 p.p. of GDP. Government expenditure will decrease by 6.0 p.p. of GDP. The value of government net worth will become negative by 2050 but on the infinite projection horizon should stabilize on the safe level close to -15% of GDP. Keywords: fiscal sustainability, fiscal stress index, fiscal rules, general government budget, budget forecast
 • Simola, Heli (2013)
  BOFIT Online 10/2013
  Turkki on asukasluvultaan yksi Euroopan suurimpia maita ja etenkin 2000-luvulla myös sen taloudellinen painoarvo on lisääntynyt selvästi maan nopean talouskasvun myötä. Maa on noussut ylemmän keskitulon maiden joukkoon ja sen kansalaisten ostovoiman suhteen korjattu tulotaso on jo ohittanut EU-maista Romanian ja Bulgarian. Useimmissa ennusteissa talouskasvun odotetaan jatkuvan ripeänä myös lähivuosina, mutta merkittävä riski talouskehitykselle on maan riippuvuus ulkomaisista pääomavirroista, jotka ovat vaihdelleet voimakkaasti. Pidemmällä aikavälillä talouden kasvupotentiaaliksi arvioidaan 4-5 %, mutta sen saavuttaminen vaatii uusia investointeja ja rakenteellisia uudistuksia talouden tuottavuuden kohentamiseksi. Asiasanat: Turkki, talouskehitys
 • Simola, Heli; Solanko, Laura; Korhonen, Vesa (2013)
  BOFIT Online 2/2013
  Tiivistelmä 3 Öljy- ja kaasusektorin osuus Venäjän kokonaistuotannosta 4 Heli Simola Riittääkö Venäjältä enää öljyä ja kaasua vientiin? 7 Heli Simola Arktisen alueen öljy- ja kaasuvarojen hyödyntäminen on hidasta 11 Laura Solanko Kaasumarkkinoiden muutos - uudet maakaasun lähteet, LNG ja markkinahinnoittelu 14 Laura Solanko Öljyn ja kaasun vientireitit monipuolistuvat 16 Laura Solanko Muutamat suuryritykset hallitsevat öljy- ja kaasusektoria 19 Heli Simola ja Laura Solanko Valtiolle merkittävien öljyverotulojen kasvubuumi on takanapäin 22 Vesa Korhonen Öljytuloista huolimatta Venäjän vaihtotaseen ylijäämä sulaa 25 Heli Simola Sähköreformi - kapasiteettimarkkinan edelläkävijä 27 Laura Solanko
 • Simola, Heli; Solanko, Laura; Korhonen, Vesa (2013)
  BOFIT Online 3/2013
  No analysis of the Russian economy today can ignore the role of energy production. Russia is the world's largest producer of crude oil and natural gas, the world's third largest consumer of energy and a global giant in hydrocarbon exports. But just how big is the actual contribution of oil and gas production to national economic output? Who is discovering, pumping and shipping Russia's oil? What is the energy sector's role in government revenue and Russia's external balance? This issue of BOFIT Online comprises nine short articles with timely insights into the challenges facing Russia's energy sector. Key words: Russia, energy, natural gas, oil, state economy, electricity production
 • Fromlet, Hubert (2013)
  BOFIT Online 4/2013
  A review of the economic press and literature reveals that there is little research and analysis on the important issue of the Chinese governmental debt and budget deficits. This is astonishing since the Chinese economy has by now climbed to the second position in global GDP ranking. Thus, China's government debt matters increasingly to the rest of the world as well, both in a corporate and a macroeconomic perspective. Furthermore, not enough is known about the real size of the total Chinese government debt. Insufficient statistical transparency is an important reason for this shortcoming, but this should not serve as an excuse. Increasing efforts are needed to provide China and the rest of the world with better information on the real state of Chinese government debt. In this paper, an attempt is made to explain and discuss the real situation when it comes to the Chinese government debt. The current Greek/Southern European debt misery clearly shows that opaque statistics cannot be hidden away forever without sooner or later puzzling and/or frightening the financial markets. On the other hand, China cannot be analyzed completely with Western eyes. The sooner Chinese decision-makers decide on greater transparency in the government debt situation, and decisive steps towards more efficient fiscal policy are taken, the better the consequences for China itself and the global economy. The alternative - continuous opaqueness and a possible future fiscal explosion - could certainly do a lot of harm to China, but also to the global economy. There is no reason to underestimate this medium and long-term risk. The short-term perspective looks safer. There should be room for a greater exchange of views and co-operation between EU and China, too. The EU's own bad experience from the past few years could be a realistic starting point. JEL Classifications: D02, D82, H70, H74, O53, P35
 • Yakovlev, Andrei (2013)
  BOFIT Online 7/2013
  This paper considers the reasons for increasing the interest of Russian leaders in improving the investment climate in Russia. The paper shows that this change in economic policy is connected not only to the natural rent decline but also reflects the search of the ruling coalition for a new social base represented by successful medium-sized business. These new trends can be interpreted in terms of the "limited access order" concept developed in the recent works of Douglass North and his co-authors. Keywords: Russian transition economy, rents, bureaucracy, large and medium-sized business, response to the crises, investment climate
 • Solanko, Laura; Vilmi, Lauri (2013)
  BOFIT Online 5/2013
  Viimeisen kymmenen vuoden aikana energiamarkkinoilla on ollut nähtävissä kaksi suurta muutosta: kulutuksen kasvun siirtyminen nouseviin talouksiin sekä epätavanomaisten hiilivetyjen ja nesteytetyn maakaasun tulo markkinoille. Nousevat taloudet kuluttavat jo nyt yli puolet globaalista energiantuotannosta, ja kulutuksen kasvu siirtyy yhä selvemmin Aasian suuriin nouseviin talouksiin. Uusiutuvien energianlähteiden osuus kokonaiskulutuksesta kasvaa, mutta pysyy silti alle 20 prosentin ainakin lähivuosikymmenet. Samalla tuotantokustannusten pieneneminen on edesauttanut monien uusien öljy- ja kaasuesiintymien hyödyntämistä erityisesti Yhdysvalloissa. Tämä on laskenut erityisesti maakaasun hintaa Yhdysvalloissa samalla kun Euroopassa energian hinta on säilynyt kalliina. Asiasanat: energiamarkkinat, liuskekaasu, nesteytetty maakaasu (LNG)
 • Solanko, Laura; Vilmi, Lauri (2013)
  BOFIT Online 6/2013
  Two major shifts in global energy markets have occurred over the past ten years. First, emerging economies now drive growth in global energy consumption and use more than half of all energy produced globally. The growth emphasis has clearly shifted to emerging economies. Second, traditional energy markets have been challenged by the arrival of unconventional hydrocarbons and plentiful liquefied natural gas. Renewable energy sources continue to meet an increasing share of consumption, yet even a few decades from now they will account for less than 20% of overall production. At the same time, access to unconventional oil and gas deposits has driven down production costs, especially in the United States and Canada. This has led to a dramatic drop in natural gas prices in North America even as energy prices have remained high in Europe. Keywords: energy markets, shale gas, liquefied natural gas (LNG)
 • Fung, K. C.; Hwang, Hsiang-Chih; Ng, Francis; Seade, Jesús (2013)
  BOFIT Online 1/2013
  Abstract 3 1 Introduction 4 2 Chinese trade in parts and components 5 3 Indian and South Asian trade in parts and components 7 4 Conclusion 9 Reference 10
 • Kaaresvirta, Juuso; Korhonen, Iikka; Rautava, Jouko; Simola, Heli; Solanko, Laura (2013)
  BOFIT Online 11/2013
  Joulukuussa järjestetyn BOFIT Kiina-tietoiskun viisi esitystä käsitteli laajasti Kiinan taloutta, suunniteltuja uudistuksia ja niiden vaikutuksia sekä muita tärkeitä teemoja. Tähän julkaisuun on koottu esitysten keskeinen sisältö artikkeleina. Ensimmäisessä artikkelissa keskittyy Kiinan talouskehityksen nykytilaan ja sen tarjoamiin edellytyksiin uudistuksille. Toinen artikkeli paneutuu keskuskomitean marraskuussa päättämiin laajoihin uudistuslinjauksiin ja niiden Kiinan talouteen tuomiin muutoksiin. Kolmas artikkeli pohtii Kiinan pääomaliikkeiden vapauttamisen vaikutuksia tutkimalla, miten pääomaliikkeiden vapauttaminen on vaikuttanut muissa nousevissa talouksissa. Neljännessä artikkelissa aiheena on Kiinan ja Venäjän suhteet erityisesti energian osalta. Viimeisessä artikkelissa käsitellään Kiinan perinteisten ja arvonlisäperusteisten ulkomaankaupan tilastojen eroa ja arvonlisäperusteisen kaupan kehitystä. Hakusanat: Kiina, talouskehitys, talouspolitiikka, uudistukset, pääomaliikkeet, ulkomaankauppa, Venäjä-suhteet. Kaikki esitykset ovat nähtävissä osoitteessa http://wms.magneetto.com/suomenpankki/2013_1209_kiinatietoisku/view
 • Herrala, Risto; Kaaresvirta, Juuso; Korhonen, Iikka; Rautava, Jouko (2012)
  BOFIT Online 1/2012
  Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) järjesti joulukuussa 2011 neljännen Kiinan taloutta käsittelevän tietoiskun. Tämän julkaisun artikkelit perustuvat tietoiskussa pidettyihin esitelmiin. Ensimmäinen kirjoitus analysoi Kiinan taloustilannetta talouskriisin jälkeisissä olosuhteissa ja kommentoi Kiinan vaikutusta Suomen ulkomaankauppaan. Toinen kirjoitus pohtii Kiinan rahoitusmarkkinoiden kehitystä ja valottaa erityisesti markkinoiden asteittaisen vapauttamisen tuomia haasteita. Kolmannessa artikkelissa pohditaan Kiinan valuutan juanin kansainvälisen käytön lisääntymistä. Osaksi juanin enenevä kansainvälinen käyttö on Kiinan viranomaisten tavoitteena, mutta se asettaa myös vaatimuksia esimerkiksi pääomaliikkeiden sääntelylle. Viimeinen artikkeli käsittelee Kiinan suoria sijoituksia ulkomaille. Kansainvälisten tutkimustulosten mukaan kiinalaiset yritykset investoivat ulkomaille sekä voittaakseen markkinaosuuksia että turvatakseen raaka-aineidensa saannin. Kiinalaiset yritykset ovat kohdanneet suuria ongelmia mm. muiden maiden erilaisista liiketoimintaympäristöistä johtuen. Asiasanat: Kiina, talouskasvu, inflaatio, ulkomaankauppa, pankkijärjestelmä, pääomaliikkeet, suorat sijoitukset
 • Simola, Heli (2012)
  BOFIT Online 2/2012
  In this article, the quality of Russian import statistics is assessed by comparing them to corresponding export data from partner countries. While discrepancies between Russian import data and partner country export data have visibly diminished over the past decade, the quality of Russian import statistics is still slightly poorer than those produced by its peers. Discrepancies are more pronounced at the disaggregate level, and both magnitude and sign vary by partner country and product group. Some discrepancies can be explained by misclassification, while some apparently reflect deliberate misreporting. Keywords: International trade statistics, mirror statistics, Russia
 • Herrala, Risto; Kaaresvirta, Juuso; Korhonen, Iikka; Mattlin, Mikael; Rautava, Jouko; Simola, Heli (2012)
  BOFIT Online 5/2012
  Tiivistelmä 3 Vallanvaihto ja talouspolitiikan raamit 4 Jouko Rautava, ekonomisti Hu Jintaon hallinnon arviointia 10 Risto Herrala, ekonomisti Voiko Kiina muuttaa talouspolitiikkansa suuntaa? 13 Mikael Mattlin, tutkija Seuraavaksi Kiina vapauttaa rahoitusmarkkinat? 17 Iikka Korhonen, tutkimuspäällikkö Made in China kalliimpaa kuin koskaan ennen? 20 Juuso Kaaresvirta, ekonomisti Suomen Kiinan-kaupan kehitys 24 Heli Simola, ekonomisti
 • Lainela, Seija; Ponomarenko, Alexey (2012)
  BOFIT Online 3/2012
  The Russian financial markets are small for an economy the size of Russia, and in many respects underdeveloped. This restricts the Central Bank of Russia's scope for conducting monetary policy. In this paper we provide an overview of the Russian financial markets and the CBR's variegated collection of monetary policy tools and their effectiveness. The Russian monetary and exchange rate policy framework is currently in the process of change. During most of the 2000s, the CBR tightly steered the ruble's external value, which left little room for active monetary policy. After the 2008-2009 crisis, the bank began to loosen the reins of exchange rate management with the aim of moving gradually to a regime of inflation targeting. Since the monetary policy tools are still not highly effective, the big challenge for monetary authorities is improve the tools. Keywords: Russia, monetary policy, exchange rate policy
 • Korhonen, Iikka; Korhonen, Vesa; Lainela, Seija; Simola, Heli; Solanko, Laura (2012)
  BOFIT Online 4/2012
  Sisällys: Tiivistelmä. Kansa kuluttaa, hallitus haluaa investointeja, Iikka Korhonen, tutkimuspäällikkö. Onko Venäjän valtiontalous kestävällä pohjalla? Vesa Korhonen, ekonomisti. WTO:n kautta Euraasian unioniin, Seija Lainela, ekonomisti. Venäjän öljy- ja kaasusektorin uudet haasteet, Laura Solanko, neuvonantaja. Suomen Venäjän-viennin näkymät, Heli Simola, ekonomisti.
 • Yakovlev, Andrei; Demidova, Olga (2011)
  BOFIT Online 3/2011
  This paper considers the main consequences of the radical reform of public procurement in Russia carried out in 2005-2006. Using data from two surveys of manufacturing enterprises in 2005 and 2009 we show that before the reform firms with government stakes, old firms (established before 1992) and larger firms had advantages in access to government orders. Our analysis of the 2009 data demonstrated substantial growth in the share of firms participating in government procurements. Large firms retain their advantages in access to government orders. The fact of having fulfilled government orders in 2005 has a positive influence on a firm s participation in government procurements in 2009. Estimated scales of kickback in 2009 were virtually the same as in 2005. Our analysis of the 2009 data also revealed that factors of active restructuring of the enterprises had no influence on the enterprises access to government orders. The results of our analysis enable us to conclude that the principal goals of the radical reform of public procurement in Russia were never achieved. We discuss the reasons for this failure and provide some policy implications. Keywords: Russia, regions, corruption, government, procurement
 • Vlasov, Sergey (2011)
  BOFIT Online 5/2011
  This study examines the Russian public finance system. It provides a description of the main fiscal reforms introduced by the Government from the moment of dissolution of the USSR, which enabled a reduction in the economy's dependency on nonrenewable resources. In scrutinizing the fiscal stabilization, we conduct a fiscal impulse factor analysis and estimate the degree of the fiscal-policy cyclicality in the period 2000-2013. The estimates show fiscal policy was procyclical in 2006-2008 and stabilizing during the rest of the period. The study also discusses fiscal sustainability issues for the period up to 2050 under two socio-economic scenarios. The size of the necessary fiscal consolidation under the current fiscal strategy is calculated and an alternative strategy is investigated. Keywords: fiscal framework, fiscal policy, fiscal sustainability, Russia
 • Nuutilainen, Riikka; Solanko, Laura (2011)
  BOFIT Online 7/2011
  Kiinan nopea talouden ja teollisuustuotannon kasvu viimeisen vuosikymmenen aikana on kuluttanut huomattavia määriä metalleja ja energiaa. Kasvanut kysyntä näkyy selvästi myös näiden maailmankaupassa, sillä useimpien raaka-aineiden osalta Kiinan kotimainen tuotanto ei riitä kattamaan kohonnutta kysyntää. Kiinan kasvava tuontiriippuvuus niin metallien, energiaraaka-aineiden kuin elintarvikkeidenkin osalta on verrattain uusi ilmiö. Joidenkin raaka-aineiden osalta (mm. rauta- ja nikkelimalmi) Kiinan tuonti jo yksinään vastaa suurinta osaa maailmankaupasta. Lyhyellä aikavälillä - ennen kuin Kiina saa mukautettua talouttaan palveluvaltaisemmaksi ja parannettua energiatehokkuuttaan - tämän trendin voidaan nähdä jatkuvan. Tämä katsaus valottaa lyhyesti Kiinan perusmetallien, energiaraaka-aineiden ja elintarvikkeiden kysyntää, kotimaista tuotantoa ja Kiinan suhteellista osuutta raaka-aineiden ulkomaankaupasta.
 • Simola, Heli (2011)
  BOFIT Online 8/2011
  Venäjä näyttää vihdoin liittyvän Maailman kauppajärjestö WTO:n jäseneksi ensi vuonna. Välittömän vaikutuksen arvellaan jäävän vähäiseksi, mutta pidemmällä aikavälillä WTO-jäsenyydellä arvioidaan yleisesti olevan myönteinen vaikutus Venäjän talouteen erityisesti suorien ulkomaisten sijoitusten kasvun vaikutuksesta. Venäjän kokonaistuotannon taso voi nousta keskipitkällä aikavälillä 3,3 prosentilla jäsenyyden myötä. Venäjän WTO-jäsenyydestä on hyötyä myös Suomen taloudelle. Suomen kokonaistuotannon taso voi lisääntyä kasvaneen viennin myötä 0,1 0,2 %. Tämä merkitsisi noin 200 300 miljoonan euron lisäystä kokonaistuotannossa ja 4500 6500 henkilön lisäystä työllisyydessä. Lisäksi Venäjän WTO-jäsenyydestä voi olla hyötyä Venäjällä toimiville suomalaisyrityksille sekä transitokuljetuksiin liittyvälle liiketoiminnalle markkinan kasvaessa. Maailmantalouden epävarma tilanne voi viivästyttää positiivisia vaikutuksia. Pidemmällä aikavälillä Venäjän WTO-jäsenyys on kuitenkin suotuisa tekijä niin Venäjän kuin Suomenkin talouskehityksen kannalta, koska se vähentää esteitä maiden välisissä taloussuhteissa ja edistää Venäjän liiketoimintaympäristön kohenemista.