BOFIT Venäjä-ennuste (2008- )

 

Forecast for the Russian economy published twice a year. Available also in English by the name BOFIT Forecast for Russia

Recent Submissions

 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2020)
  BOFIT Venäjä-ennuste 1/2020
  Venäjän BKT-ennustetta on laskettu viime syksystä huomattavasti raaka-ainemarkkinoiden ja maailmantalouden näkymien heikennyttyä voimakkaasti. Venäjän BKT:n odotetaan supistuvan tänä vuonna 1 % ja palaavan maltilliseen kasvuun ensi vuonna. Taloutta tukee julkisten menojen lisääminen. Nykytilanteessa ennusteeseen liittyvät riskit ovat poikkeuksellisen suuria ja Venäjän talouskehitys voi osoittautua huomattavasti odotettua heikommaksi, jos maailmantaloudessa koronaviruspandemian vuoksi vallitseva epävarmuus pitkittyy. Venäjän pidemmän aikavälin kasvuedellytykset ovat edelleen vaatimattomat, koska merkittäviä taloudellisia rakenneuudistuksia ei ole näköpiirissä.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2019)
  BOFIT Venäjä-ennuste 2/2019
  Venäjän viime vuoden nopea kasvu perustui osin tilapäisille tekijöille, ja kasvun odotettiin hidastuvan selvästi tänä vuonna. Globaalin talouden näkymät ovat kuitenkin kesän aikana nopeasti synkentyneet, mikä heijastuu myös Venäjän talouteen. Alkuvuonna Venäjän talouden kasvu on hidastunut selvästi keväällä ennakoitua nopeammin ja koko vuoden kasvuennustetta on siksi laskettu noin yhteen prosenttiin. Näkemyksemme Venäjän talouden kasvuedellytyksistä lähivuosina ei ole muuttunut. Kotitalouksien reaalitulojen olematon kasvu ja lainakannan kasvun hidastuminen supistavat yksityisen kulutuksen kasvua, eikä talouspolitiikka tue yksityisiä investointeja. Lähivuosien kasvu on siksi pitkälti julkisen kulutuksen ja nettoviennin varassa. Valtion ohjaamien mittavien investointihankkeiden ennakoidaan etenevän ripeämmin vuosina 2020—2021, mikä nostaa hieman talouden kasvuvauhtia etenkin vuonna 2020. Ennustejakson lopulla kasvuvauhti hidastuu lähelle 1,5 prosenttia.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2019)
  BOFIT Venäjä-ennuste 1/2019
  Vuonna 2018 talouskasvu Venäjällä voimistui. Öljyn hinnan nousu ja ruplan heikkeneminen kasvattivat budjettituloja ja nettovientiä. Hyvin sujuneet jalkapallon MM-kisat toivat kysyntäpiikin matkailu- ja ravintola-alalle, minkä lisäksi merkittävät kaasuteollisuuden investointihankkeet etenivät odotettua nopeammin. Yritysten lainakannan supistuminen päättyi ja kotitalouksien luottokannan kasvu kiihtyi merkittävästi, mikä näkyi myös pankkisektorin parantuneissa tuloksissa. Venäjän tilastolaitoksen ensimmäinen arvio viime vuoden bruttokansantuotteen kasvulle oli odotuksia selvästi korkeampi, BKT kasvoi 2,3 %. Kuluvan vuoden kasvun odotetaan jäävän selvästi vuotta 2018 hitaammaksi. Arvonlisäveron korotus ja inflaation lievä kiihtyminen hidastavat kotitalouksien kulutuksen kasvua. Investointien laajasta piristymisestä ei ole merkkejä, joten vuoden 2019 kasvukin on pitkälti nettoviennin varassa. Valtion ohjaamien mittavien investointihankkeiden ennakoidaan käynnistyvän vuosina 2020—2021, mikä nostaa hieman talouden kasvuvauhtia etenkin vuonna 2020. BOFIT ennustaa Venäjän talouden kasvavan lähivuodet noin 1,5 prosentin vauhtia.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2018)
  BOFIT Venäjä-ennuste 2/2018
  Venäjän bruttokansantuotteen kasvun ennustetaan jatkuvan tänä vuonna alle kahden prosentin tahdilla ja hidastuvan ensi vuonna noin 1,5 prosenttiin, jos öljyn hinta pysyy kohtalaisen lähellä nykyistä tasoaan. Talouden kasvu jää suhteellisen hitaaksi, sillä Venäjällä on liian vähän merkkejä kasvua parantavista markkinoiden toiminnalle myönteisistä järjestelmäuudistuksista. Venäjän tuonnin vahva toipuminen syvästä kuopasta hidastui merkittävästi keväällä, ja tuonnin elpymisen odotetaan jatkuvan ennustejaksolla suhteellisen hitaana.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2018)
  BOFIT Venäjä-ennuste 1/2018
  Venäjän bruttokansantuotteen elpymisen ennustetaan jatkuvan tänä vuonna vajaan kahden prosentin tahdilla ja kasvun hidastuvan seuraavina vuosina noin 1,5 prosenttiin, jos öljyn hinta pysyy lähellä nykyistä tasoaan. Venäjän tuonnin elpyminen hidastuu viime vuoden voimakkaasta toipumisvauhdista selvästi tänä vuonna ja edelleen hieman lähivuosina, joskin nousu on melko ripeää. Talouden kasvu jää suhteellisen hitaaksi, sillä näkyvissä ei ole kunnollisia talouden tulonmuodostuskykyä ja kasvua tukevia uudistuksia.