BOFIT Kiina-ennuste (2008- )

 

Forecast for the Chinese economy published twice a year. Available also in English by the name BOFIT Forecast for China

Recent Submissions

 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2020)
  BOFIT Kiina-ennuste 1/2020
  Kiinan talouskasvu hidastui viime vuonna ja tämän vuoden tammikuussa jo ennen koronaepidemian puhkeamista. Tammikuun jälkipuoliskolla täydellä voimalla iskenyt virus ja sen pysäyttämiseksi määrätyt toimet aiheuttivat äkkipysähdyksen maan talouteen. Vaikka toipuminen on menossa elvytyspolitiikan tukemana, kaikkea menetettyä tuotantoa ei saada takaisin, ja kasvuennusteita on vedetty alas. Arviomme mukaan Kiinan BKT:n kasvu painuu tänä vuonna miinukselle, mutta tilanteen normalisoituessa kasvuluvut seuraavana vuonna voivat olla reippaita ennen kuin kasvu palautuu taas aikaisemmalle trendille. Riskit ennustettua huonommasta kehityksestä ovat koronapandemian myötä kasvaneet dramaattisesti.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2019)
  BOFIT Kiina-ennuste 2/2019
  Kiinan talouskasvun hidastuminen jatkuu. Työvoiman määrä supistuu, pääoman allokaatio on tehotonta, valtion rooli taloudessa kasvaa, ja kasvun kannalta keskeiset reformit viipyvät. Tämän lisäksi viimeisen vuoden aikana talouden suhdanne on heikentynyt ja kauppakiistojen eskaloituminen on lisännyt epävarmuutta. Elvytysvara on rajallinen julkisen talouden alijäämän ja velka-asteen kasvettua jo huomattavan suureksi. Viralliset tilastot eivät anna aina totuudenmukaista kuvaa talouskehityksestä, ja talouden tilan arvioiminen on aiempaa epävarmempaa. BOFIT odottaa Kiinan kasvun hidastuvan kuluvana vuonna noin prosenttiyksiköllä viime vuodesta ja jatkavan hidastumistaan seuraavat vuodet vajaan prosenttiyksikön vuosivauhtia. Yritysten rahoitustilanteen heikkeneminen ja rahoitusmarkkinariskien kasvu ovat lisänneet mahdollisuutta myös ennustettua nopeampaan kasvun hidastumiseen.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2019)
  BOFIT Kiina-ennuste 1/2019
  Viime vuonna Kiinan talouskasvu heikkeni ja hidastuminen on jatkunut kuluvana vuonna. Hallitus on vastannut tilanteeseen lisäämällä elvytystä entisestään. Jo ennestään löysä talouspolitiikka ja erittäin korkea velka-aste asettavat kuitenkin rajoja elvytykselle. Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodan myötä talouteen liittyvät epävarmuudet ovat kasvaneet. Heikentyneen suhdannenäkymän ohella odotettua talouskasvua painavat rakenteelliset tekijät kuten demografia ja se, että talousuudistukset on jätetty viime vuosina taka-alalle. Talouskasvun odotetaan jatkavan hidastumista ennustejaksolla, mutta pysyttelevän maailmantalouden kasvuvauhtia nopeampana. Riski talouskasvun nopealle heikkenemiselle on lisääntynyt selvästi. Epäluotettavat viralliset BKT-tilastot vaikeuttavat todellisen tilannekuvan hahmottamista.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2018)
  BOFIT Kiina-ennuste 2/2018
  Kiinan talouskasvu on hidastumassa ja näkymät ovat muuttuneet aikaisempaa epävarmemmiksi maan velkataakan kasvaessa ja kauppapoliittisten ongelmien Yhdysvaltojen kanssa kärjistyessä. Tilannetta hankaloittaa talouspolitiikkaa ohjaava BKT:n kasvutavoite ja siihen liittyvä elvytyspolitiikka, jotka ovat ristiriidassa velkaongelman hallinnan ja talousuudistusten kanssa. Kiinan tilasto-ongelmat vaikeuttavat luotettavan tilannekuvan piirtämistä, mutta BOFIT arvioi edellisen ennusteen tapaan Kiinan kasvun olevan edelleen vahvaa, vaikka se hidastuu 5 prosentin paikkeille ennustejakson lopulla vuonna 2020. Kiinalla on resursseja hoitaa monenlaisia ongelmia, mutta kokonaistilanteen heikkeneminen aikaisemmasta tarkoittaa sitä, että on syytä varautua myös perusennustetta jyrkempään kasvun hidastumiseen.
 • Suomen Pankki; Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) (2018)
  BOFIT Kiina-ennuste 1/2018
  Kiinan talouskasvu kiihtyi viime vuonna hiukan, ja virallisten tilastojen mukaan bruttokansantuote kasvoi 6,9 %. Vaikka taloussuhdanteen voidaan nähdä parantuneen, on nopean kasvun taustalla myös valtion vahva elvytyspolitiikka. Syksyn puoluekonferenssin jälkeen politiikan linjaa on tiukennettu ja puolueen rooli korostunut. Kuluvan vuoden BOFIT-ennustetta on hieman nostettu virallisen BKT-tavoitteen mukaiseksi noin 6,5 prosentin paikkeille. Tulevina vuosina nopeana pidetty kasvu on kuitenkin käymässä mahdottomaksi velkatasojen ollessa jo nyt hyvin korkeita ja noustessa ennustejaksolla edelleen. Vuoteen 2020 mennessä kasvun odotetaankin hidastuvan kestävämmälle tasolle noin 5 prosenttiin. Kiinan talouskehitykseen liittyy useita epävarmuuksia niin koti- kuin kansainvälisilläkin markkinoilla ja ennusteen alasuuntaiset riskit ovat kasvaneet.