Markkinat-tiedote (Fiva) (2009- )

 

Recent Submissions

 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2020)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 2/2020
  Tilaisuudet listayhtiöiden taloudellisesta raportoinnista ja vastuullisuusraportoinnista 1 Harhaanjohtavien toimeksiantojen antaminen on rangaistavaa 2 Listayhtiöiden sähköisen tilinpäätösraportoinnin (ESEF) voimaantulo saattaa lykkääntyä 3 Muutoksia esitesääntelyyn ja komission ehdotus elpymisesitteestä 4 Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR) muutoksia 1.1.2021 alkaen 5 Finanssivalvonta ottaa pian käyttöön sähköisen asioinnin testiympäristön – mahdollistaa johdon liiketoimi-ilmoitusten testaamisen 7 Keskusvastapuoliselvitettävien johdannaisten kirjanpitokäsittelystä ja esitettävistä tiedoista 8 Ajankohtaista ESMAsta 12
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2020)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2020
  Sisällys ESMA painottaa läpinäkyvyyttä vuodelta 2020 laadittavissa puolivuosikatsauksissa ......1 Covid-19-pandemian johdosta julkaistut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen taloudellista raportointia koskevat kannanotot ja kansalliset toimenpiteet.......5 Ajankohtaista esitesääntelystä.......6 ESMA selvitti laajasti vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttöä – ESMA kannustaa avoimuuden lisäämiseen........8 ESMAlta uusi Q&A-tulkinta vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä covid-19-pandemian johdosta.......13 Raportti tarkastusvaliokuntaselvityksestä julkaistu – tarkastusvaliokuntien tehtävät korostuvat tämänhetkisessä markkinatilanteessa.......14 Listayhtiöiden digitaaliset tilinpäätökset tulossa .......15 Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa 2019 .......19 ESMA julkaissut ensimmäiset valvontapäätökset myyntituottoja käsittelevän IFRS-standardin soveltamisesta.......20 Sisäpiiriluettelomallit päivitetty Finanssivalvonnan verkkopalveluun.......21 Ajankohtaista ESMAsta .......22
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2019)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 4/2019
  IFRS-sidosryhmätapaaminen Erkki Liikasen ja Hans Hoogervorstin seurassa …. 2 Vuokrasopimusten tilinpäätöskäsittely etsii vielä muotoaan – IFRS-valvonnan havaintoja käyttöönottovuodelta ... 6 Mitä rahoituslaitokset kertoivat luottoriskeistä ja odotettavissa olevista luottotappioista? ...10 ESMAn tilinpäätösvalvonnan painoalueet vuodelle 2020 – tiedonanto entistä laajempi kattaen muun kuin taloudellisen informaation ja vaihtoehtoiset tunnusluvut ... 14 Esitteen riskitekijöiden esittämistä koskevat ohjeet voimaan 4.12.2019 ...17 Johdon liiketoimi-ilmoitusten virhetilanteet ja muutokset tulevaisuudessa ...17 Listayhtiöiden sähköisestä XBRL-raportoinnista tietoa RTE-seminaarissa Otaniemessä ...18 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen uusi osoite...18
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2019)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 3/2019
  Uudesta esitesääntelystä .. 1 ESMAlta kannanotto laskennallisten verosaamisten kirjaamisesta .. 4 Vertailuarvoasetuksen siirtymäaika päättyy – oletko valmis? .. 6 Listayhtiötilaisuuksia ei järjestetä loppuvuodesta .. 9 Listayhtiöiden sähköisestä XBRL-raportoinnista tietoa 14.11.2019 RTE-seminaarissa Otaniemessä ..10 Tarkastusvaliokuntatilaisuus 20.9.2019 ..10
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2019)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 2/2019
  Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA julkaisee valvontapäätöksen lainanhoitojouston merkityksestä luottoriskin arvioinnissa..1 Yhtiöillä on edelleen parannettavaa tilintarkastetun ja tilintarkastamattoman informaation erottelussa..2 Euroopan komissio julkaissut listayhtiöiden sähköistä tilinpäätösraportointia (ESEF) koskevan delegoidun asetuksen..5 EMIR Refit..7 Ajankohtaista esiteasiaa..9 Ajankohtaista ESMAsta..9