Markkinat-tiedote (Fiva) (2009- )

 

Recent Submissions

 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2019)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2019
  Sisäpiiritiedon julkistamiskäytäntö muuttuu..1 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistaminen..2 Havaintoja vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä – seurantaa vuoden 2017 selvitykseen..3 Uudet esitteiden sisältöä koskevat komission asetukset julkaistu..6 Ajankohtaista ESMAssa..6
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2018)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 4/2018
  Joulukuu 2018
  -Tilinpäätösraportoinnin sidosryhmät keskustelivat aamiaistilaisuudessa..1 -Kysely yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tarkastusvaliokunnille..3 -Sijoitussuosituksiin liittyvien etujen ja eturistiriitojen julkistamisesta..5 -Esiterajat nousevat 1.1.2019 − esite laadittava yli 8 miljoonan euron tarjouksista..8 -Listayhtiötilaisuudet 2018..9
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2018)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 3/2018
  •Erkki Liikanen IFRS Foundationin hallituksen puheenjohtajaksi: parempi läpinäkyvyys tehostaa pääomamarkkinoiden toimintaa •Valvojan huomioita listayhtiöiden vuosikertomuksista •Listautumista koskevien osake-esitteiden tarkastukseen liittyvät Finanssivalvonnan uudet linjaukset •Havaintoja sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä – liikkeeseenlaskijat ovat hyvin perillä ilmoitusvelvollisuudestaan •Kaupankäynti pienillä osto- tai myyntitarjouksilla saattaa sisältää manipulatiivisia piirteitä •Ajankohtaista ESMAssa •Listayhtiötilaisuudet •ESEF-seminaari 26.11.2018
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2018)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 2/2018
  Mitä yhtiöt kertoivat uuden IFRS-tulouttamisstandardin käyttöönoton vaikutuksista? Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa 2017 ESMAn selvitys lyhyiden positioiden vaikutuksesta sijoittajien käyttäytymiseen Perustietoa vertailuarvoasetuksesta Finanssivalvonnan verkkopalvelussa
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2018)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2018
  Ennakkotiedot vai tulosvaroitus? ESMAlta Q&A-tulkinta markkinoiden väärinkäytön estämistä ja havaitsemista koskevan velvoitteen soveltamisesta – laajenee koskemaan myös muita kuin finanssialan yrityksiä tietyissä tilanteissa Finanssivalvonta on julkaissut videon IFRS-valvonnasta