Markkinat-tiedote (Fiva) (2009- )

 

Recent Submissions

 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2019)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 4/2019
  IFRS-sidosryhmätapaaminen Erkki Liikasen ja Hans Hoogervorstin seurassa …. 2 Vuokrasopimusten tilinpäätöskäsittely etsii vielä muotoaan – IFRS-valvonnan havaintoja käyttöönottovuodelta ... 6 Mitä rahoituslaitokset kertoivat luottoriskeistä ja odotettavissa olevista luottotappioista? ...10 ESMAn tilinpäätösvalvonnan painoalueet vuodelle 2020 – tiedonanto entistä laajempi kattaen muun kuin taloudellisen informaation ja vaihtoehtoiset tunnusluvut ... 14 Esitteen riskitekijöiden esittämistä koskevat ohjeet voimaan 4.12.2019 ...17 Johdon liiketoimi-ilmoitusten virhetilanteet ja muutokset tulevaisuudessa ...17 Listayhtiöiden sähköisestä XBRL-raportoinnista tietoa RTE-seminaarissa Otaniemessä ...18 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen uusi osoite...18
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2019)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 3/2019
  Uudesta esitesääntelystä .. 1 ESMAlta kannanotto laskennallisten verosaamisten kirjaamisesta .. 4 Vertailuarvoasetuksen siirtymäaika päättyy – oletko valmis? .. 6 Listayhtiötilaisuuksia ei järjestetä loppuvuodesta .. 9 Listayhtiöiden sähköisestä XBRL-raportoinnista tietoa 14.11.2019 RTE-seminaarissa Otaniemessä ..10 Tarkastusvaliokuntatilaisuus 20.9.2019 ..10
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2019)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 2/2019
  Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA julkaisee valvontapäätöksen lainanhoitojouston merkityksestä luottoriskin arvioinnissa..1 Yhtiöillä on edelleen parannettavaa tilintarkastetun ja tilintarkastamattoman informaation erottelussa..2 Euroopan komissio julkaissut listayhtiöiden sähköistä tilinpäätösraportointia (ESEF) koskevan delegoidun asetuksen..5 EMIR Refit..7 Ajankohtaista esiteasiaa..9 Ajankohtaista ESMAsta..9
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2019)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2019
  Sisäpiiritiedon julkistamiskäytäntö muuttuu..1 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistaminen..2 Havaintoja vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä – seurantaa vuoden 2017 selvitykseen..3 Uudet esitteiden sisältöä koskevat komission asetukset julkaistu..6 Ajankohtaista ESMAssa..6
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2018)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 4/2018
  Joulukuu 2018
  -Tilinpäätösraportoinnin sidosryhmät keskustelivat aamiaistilaisuudessa..1 -Kysely yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tarkastusvaliokunnille..3 -Sijoitussuosituksiin liittyvien etujen ja eturistiriitojen julkistamisesta..5 -Esiterajat nousevat 1.1.2019 − esite laadittava yli 8 miljoonan euron tarjouksista..8 -Listayhtiötilaisuudet 2018..9