Browsing by publication date

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 50
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2022)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2022
  Sisäpiiritiedon käyttö- ja ilmaisukiellot koskevat muitakin kuin sisäpiiriläisiä 1 Listautumisantien markkinoinnista 4 ESMAn kannanotto standardin IFRS 17 Vakuutussopimukset käyttöönotosta ja siirtymän läpinäkyvyydestä 7 Listayhtiöiden odotetaan antavan puolivuosikatsauksissaan riittävästi tietoja Ukrainan sodan vaikutuksista taloudelliseen raportointiinsa – ESMA on julkaissut kannanoton 8 Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa 2021 9 Ajankohtaista ESMAsta 10 Markkinat-tiedote julkaistaan nyt myös verkkoversiona 11
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2021)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 2/2021
  Keskustelutilaisuus kestävyysraportoinnista – IFRS Foundationin puheenjohtaja Erkki Liikanen kertoi globaalin kestävyysraportointisääntelyn käynnistämisestä 1 Sijoitusaiheinen keskustelu sosiaalisessa mediassa 4 IFRS-valvojat tekivät selvitykset luottoriskejä koskevista liitetiedoista rahoituslaitosten tilinpäätöksissä 6 Tarkastusvaliokuntien rooli ja toimintatavat Euroopan komission konsultaation ja tilintarkastusvalvojien arvioinnin kohteena 10
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2021)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2021
  Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden, tilinpäätösvalvon nan, arvopaperikaupankäynnin sekä sisäpiiriasioiden tulkintoihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä val vonnan havaintoja. Tiedotteen julkaisee Finanssivalvonnan Pääomamarkkinoiden valvonta.
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2020)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 2/2020
  Tilaisuudet listayhtiöiden taloudellisesta raportoinnista ja vastuullisuusraportoinnista 1 Harhaanjohtavien toimeksiantojen antaminen on rangaistavaa 2 Listayhtiöiden sähköisen tilinpäätösraportoinnin (ESEF) voimaantulo saattaa lykkääntyä 3 Muutoksia esitesääntelyyn ja komission ehdotus elpymisesitteestä 4 Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR) muutoksia 1.1.2021 alkaen 5 Finanssivalvonta ottaa pian käyttöön sähköisen asioinnin testiympäristön – mahdollistaa johdon liiketoimi-ilmoitusten testaamisen 7 Keskusvastapuoliselvitettävien johdannaisten kirjanpitokäsittelystä ja esitettävistä tiedoista 8 Ajankohtaista ESMAsta 12
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2020)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2020
  Sisällys ESMA painottaa läpinäkyvyyttä vuodelta 2020 laadittavissa puolivuosikatsauksissa ......1 Covid-19-pandemian johdosta julkaistut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen taloudellista raportointia koskevat kannanotot ja kansalliset toimenpiteet.......5 Ajankohtaista esitesääntelystä.......6 ESMA selvitti laajasti vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttöä – ESMA kannustaa avoimuuden lisäämiseen........8 ESMAlta uusi Q&A-tulkinta vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä covid-19-pandemian johdosta.......13 Raportti tarkastusvaliokuntaselvityksestä julkaistu – tarkastusvaliokuntien tehtävät korostuvat tämänhetkisessä markkinatilanteessa.......14 Listayhtiöiden digitaaliset tilinpäätökset tulossa .......15 Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa 2019 .......19 ESMA julkaissut ensimmäiset valvontapäätökset myyntituottoja käsittelevän IFRS-standardin soveltamisesta.......20 Sisäpiiriluettelomallit päivitetty Finanssivalvonnan verkkopalveluun.......21 Ajankohtaista ESMAsta .......22
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2019)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 4/2019
  IFRS-sidosryhmätapaaminen Erkki Liikasen ja Hans Hoogervorstin seurassa …. 2 Vuokrasopimusten tilinpäätöskäsittely etsii vielä muotoaan – IFRS-valvonnan havaintoja käyttöönottovuodelta ... 6 Mitä rahoituslaitokset kertoivat luottoriskeistä ja odotettavissa olevista luottotappioista? ...10 ESMAn tilinpäätösvalvonnan painoalueet vuodelle 2020 – tiedonanto entistä laajempi kattaen muun kuin taloudellisen informaation ja vaihtoehtoiset tunnusluvut ... 14 Esitteen riskitekijöiden esittämistä koskevat ohjeet voimaan 4.12.2019 ...17 Johdon liiketoimi-ilmoitusten virhetilanteet ja muutokset tulevaisuudessa ...17 Listayhtiöiden sähköisestä XBRL-raportoinnista tietoa RTE-seminaarissa Otaniemessä ...18 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen uusi osoite...18
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2019)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 3/2019
  Uudesta esitesääntelystä .. 1 ESMAlta kannanotto laskennallisten verosaamisten kirjaamisesta .. 4 Vertailuarvoasetuksen siirtymäaika päättyy – oletko valmis? .. 6 Listayhtiötilaisuuksia ei järjestetä loppuvuodesta .. 9 Listayhtiöiden sähköisestä XBRL-raportoinnista tietoa 14.11.2019 RTE-seminaarissa Otaniemessä ..10 Tarkastusvaliokuntatilaisuus 20.9.2019 ..10
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2019)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 2/2019
  Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA julkaisee valvontapäätöksen lainanhoitojouston merkityksestä luottoriskin arvioinnissa..1 Yhtiöillä on edelleen parannettavaa tilintarkastetun ja tilintarkastamattoman informaation erottelussa..2 Euroopan komissio julkaissut listayhtiöiden sähköistä tilinpäätösraportointia (ESEF) koskevan delegoidun asetuksen..5 EMIR Refit..7 Ajankohtaista esiteasiaa..9 Ajankohtaista ESMAsta..9
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2019)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2019
  Sisäpiiritiedon julkistamiskäytäntö muuttuu..1 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistaminen..2 Havaintoja vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä – seurantaa vuoden 2017 selvitykseen..3 Uudet esitteiden sisältöä koskevat komission asetukset julkaistu..6 Ajankohtaista ESMAssa..6
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2018)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 4/2018
  Joulukuu 2018
  -Tilinpäätösraportoinnin sidosryhmät keskustelivat aamiaistilaisuudessa..1 -Kysely yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tarkastusvaliokunnille..3 -Sijoitussuosituksiin liittyvien etujen ja eturistiriitojen julkistamisesta..5 -Esiterajat nousevat 1.1.2019 − esite laadittava yli 8 miljoonan euron tarjouksista..8 -Listayhtiötilaisuudet 2018..9
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2018)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 3/2018
  •Erkki Liikanen IFRS Foundationin hallituksen puheenjohtajaksi: parempi läpinäkyvyys tehostaa pääomamarkkinoiden toimintaa •Valvojan huomioita listayhtiöiden vuosikertomuksista •Listautumista koskevien osake-esitteiden tarkastukseen liittyvät Finanssivalvonnan uudet linjaukset •Havaintoja sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä – liikkeeseenlaskijat ovat hyvin perillä ilmoitusvelvollisuudestaan •Kaupankäynti pienillä osto- tai myyntitarjouksilla saattaa sisältää manipulatiivisia piirteitä •Ajankohtaista ESMAssa •Listayhtiötilaisuudet •ESEF-seminaari 26.11.2018
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2018)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 2/2018
  Mitä yhtiöt kertoivat uuden IFRS-tulouttamisstandardin käyttöönoton vaikutuksista? Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa 2017 ESMAn selvitys lyhyiden positioiden vaikutuksesta sijoittajien käyttäytymiseen Perustietoa vertailuarvoasetuksesta Finanssivalvonnan verkkopalvelussa
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2018)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2018
  Ennakkotiedot vai tulosvaroitus? ESMAlta Q&A-tulkinta markkinoiden väärinkäytön estämistä ja havaitsemista koskevan velvoitteen soveltamisesta – laajenee koskemaan myös muita kuin finanssialan yrityksiä tietyissä tilanteissa Finanssivalvonta on julkaissut videon IFRS-valvonnasta
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2017)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 4/2017
  Ajankohtaista ESMAssa 1 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) MiFID 2 -liitännäisten säännösten soveltaminen alkaa 3.1.2018 1 ESMAlta uusia MAR Q&A -tulkintoja 3 MiFIR-kaupparaportointi alkaa 3.1.2018 4 Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisessä parannettavaa 4 Listayhtiötilaisuudet 11
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2017)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 3/2017
  Ajankohtaista ESMAssa 1 LEI-tunnuksen käyttötarve yleistyy 1 Listayhtiötilaisuudet 3
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2017)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 2/2017
  ESMA selvensi johtohenkilöiden lähipiiriyhteisön määritelmää 1 Kolmea uuden esiteasetuksen mukaista esitepoikkeusta sovelletaan jo 20.7.2017 alkaen 2
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2017)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2017
  Ajankohtaista ESMAssa 1 Johdon liiketoimien ilmoittamiseen malliesimerkkejä 1 Sisäpiiritiedon syntymisestä ja sisäpiiriluetteloiden perustamisesta 2 Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa ja Suomessa 2016 3 Listayhtiöiden liikevaihdon sääntely muuttuu 2018 – sijoittajat odottavat informaatiota muutoksesta 8
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2016)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 5/2016
  MiFID II ja MiFIR -aiheinen sähköinen uutiskirje ajankohtaisten asioiden viestintään 1 Markkinoiden tunnustelun vastaanottavia henkilöitä koskevat ohjeet voimaan 10.1.2017 1 Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämistä koskevat ohjeet voimaan 20.12.2016 2 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen myötä sisäpiiritiedon arvioinnin merkitys on korostunut 2 ESMAn säänneltyjen tietojen verkkoportaali aiheuttaa muutoksia tiedoteluokkiin 3 Listayhtiötilaisuudet 2016 5
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2016)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 4/2016
  Ajankohtaista ESMAssa 1 Markkinavalvonnalle sähköinen uutiskirje ajankohtaisten asioiden nopeaan viestintään 2 Valvontahavaintoja markkinoiden väärinkäyttöasetuksen soveltamisesta 2 Markkinoiden tunnustelun menettelytavoista 4 Twitterin ja muun sosiaalisen median käyttö osakeantien markkinoinnissa 6 Esitteiden hyväksymisajoissa suuria eroja – Finanssivalvonnan käsittelyajat lyhyitä 7 Tilinpäätöksen liitetietoinformaation valvonta yhdenmukaistumassa 10 Listayhtiötilaisuudet 12
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2016)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 3/2016
  Ajankohtaista ESMAssa 1 Liikkeeseenlaskijat tarvitsevat LEI-tunnuksen johdon liiketoimien ilmoittamista varten 2 Yhteydenotot Finanssivalvontaan MAR-asioissa 2 Johtohenkilön lähipiiriyhtiöiden määritelmä muuttuu 3 Markkinoiden tunnustelua koskevat uudet menettelytavat voimaan 3.7.2016 4 Markkinoiden väärinkäyttöasetus muuttaa tiedottamisprosessia 6 ESMAn ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista voimaan 3.7.2016 7 Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa ja Suomessa 2015 9