Browsing Markkinat-tiedote (Fiva) (2009- ) by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 50
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2018)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2018
  Ennakkotiedot vai tulosvaroitus? ESMAlta Q&A-tulkinta markkinoiden väärinkäytön estämistä ja havaitsemista koskevan velvoitteen soveltamisesta – laajenee koskemaan myös muita kuin finanssialan yrityksiä tietyissä tilanteissa Finanssivalvonta on julkaissut videon IFRS-valvonnasta
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2018)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 2/2018
  Mitä yhtiöt kertoivat uuden IFRS-tulouttamisstandardin käyttöönoton vaikutuksista? Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa 2017 ESMAn selvitys lyhyiden positioiden vaikutuksesta sijoittajien käyttäytymiseen Perustietoa vertailuarvoasetuksesta Finanssivalvonnan verkkopalvelussa
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2018)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 3/2018
  •Erkki Liikanen IFRS Foundationin hallituksen puheenjohtajaksi: parempi läpinäkyvyys tehostaa pääomamarkkinoiden toimintaa •Valvojan huomioita listayhtiöiden vuosikertomuksista •Listautumista koskevien osake-esitteiden tarkastukseen liittyvät Finanssivalvonnan uudet linjaukset •Havaintoja sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä – liikkeeseenlaskijat ovat hyvin perillä ilmoitusvelvollisuudestaan •Kaupankäynti pienillä osto- tai myyntitarjouksilla saattaa sisältää manipulatiivisia piirteitä •Ajankohtaista ESMAssa •Listayhtiötilaisuudet •ESEF-seminaari 26.11.2018
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2018)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 4/2018
  Joulukuu 2018
  -Tilinpäätösraportoinnin sidosryhmät keskustelivat aamiaistilaisuudessa..1 -Kysely yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tarkastusvaliokunnille..3 -Sijoitussuosituksiin liittyvien etujen ja eturistiriitojen julkistamisesta..5 -Esiterajat nousevat 1.1.2019 − esite laadittava yli 8 miljoonan euron tarjouksista..8 -Listayhtiötilaisuudet 2018..9
 • (2009)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1 ; maaliskuu
  Finanssivalvonta aloitti toimintansa 1.1.2009 1 YT-prosessit ja pörssitiedottaminen 1 Pörssitiedotteiden nimeämisestä 2 Yhtiökokousasiakirjat ja tilinpäätöksen julkistaminen 3 Tarjous- ja liputusvelvollisuus voi syntyä myös johdannaissopimusten perusteella 3 Fivan tulkinta liikkeeseenlaskijoiden ilmoitusvelvollisten määräysvaltayhteisöistä - ilmoitusvelvollisuus ei rajoitu ainoastaan samassa taloudessa asuviin perheenjäseniin 5 Muutoksia standardiin 5.2a Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto - liikkeeseenlaskukohtaisten ehtojen kommentointi ja esitteen kieli 5 Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus alkanut 6
 • (2010)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1 ; helmikuu
  Selvitys listayhtiöiden taloudellisista raporteista 1 Muutoksia standardiin 5.1 (Säännöllinen tiedonantovelvollisuus) 6 Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen nähtävillä pitäminen 6 Tiedotteet tiedotevarastoon - erillinen jakelu Fivalle ei ole tarpeen 7 Salattu sähköposti otettavissa käyttöön Fivan sidosryhmien kanssa 7
 • (2011)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1 ; maaliskuu
  Euroopan tilinpäätösvalvojat julkaisseet uusia valvontapäätöksiä - tiivistelmä nyt suomeksi 1 Viidennes listayhtiöistä muutti tiedotejakelukäytäntöään 4
 • (2012)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1 ; maaliskuu
  ESMAn merkittävimpiä lähiajan hankkeita 1 Automatisoitu kaupankäynti - ESMAlta ohjeet toiminnan järjestämiseen 3 AIFM-direktiivi tuo vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia valvonnan piiriin 5 ESMAn strategiset linjaukset IFRS-standardeihin vaikuttamisessa - tie johdonmukaisempaan kommentointiin 7 Komission tilintarkastuslainsäädäntöehdotusten tavoitteena finanssimarkkinoiden vakauden edistäminen 8 Finanssivalvonnan toimintakertomus on julkaistu 11 ESMAn verkkopalvelussa linkit Eta-valtioiden hyväksymiin esitteisiin 11
 • (2013)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1 ; huhtikuu
  Ajankohtaista ESMAssa 1 Tietoa Euroopan finanssivalvontajärjestelmästä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa 2 Olennaisuus IFRS-raportoinnissa - ESMAn lausuntopalaute 3 Johdon lähipiiritiedot tärkeitä sijoittajille 5 Pörssiyhtiöllä velvollisuus kuulua itsesääntelyä laativaan toimielimeen 7 Raportti IFRS-valvonnasta 2012 on julkaistu 7
 • Finanssivalvonta; Markkinavalvonta (2014)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1 ; Maaliskuu
  Ajankohtaista ESMAssa 1 Joukkovelkakirjalainoja koskevan esitteen laatiminen 2 Uusi eurooppalainen esiterekisteri 4 Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) voimaan Suomessa 15.3.2014 5 Pörssitiedotteen perustiedot 6 Määräykset ja ohjeet liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuudesta nyt myös englanniksi 7
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2015)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2015
  Ajankohtaista ESMAssa 1 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen keskeiset muutokset 2 Tilastotietoa esitteistä vuosilta 2013 ja 2014 5 IASB kehittää liitetietoja ja IAASB liitetietojen tilintarkastusta 6 Ruplan heikkenemisen vaikutuksia listayhtiöiden tilinpäätösraportointiin – ruplariski 10 IFRS-valvonnan kohteena FIN-FSA Conference 2015 14
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2016)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2016
  Ajankohtaista ESMAssa 1 Muutoksia kansallisen tiedotevaraston tiedoteluokkiin 1 Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittamiseen liittyvistä menettelytavoista 3
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2017)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2017
  Ajankohtaista ESMAssa 1 Johdon liiketoimien ilmoittamiseen malliesimerkkejä 1 Sisäpiiritiedon syntymisestä ja sisäpiiriluetteloiden perustamisesta 2 Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa ja Suomessa 2016 3 Listayhtiöiden liikevaihdon sääntely muuttuu 2018 – sijoittajat odottavat informaatiota muutoksesta 8
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2019)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2019
  Sisäpiiritiedon julkistamiskäytäntö muuttuu..1 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistaminen..2 Havaintoja vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä – seurantaa vuoden 2017 selvitykseen..3 Uudet esitteiden sisältöä koskevat komission asetukset julkaistu..6 Ajankohtaista ESMAssa..6
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2020)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2020
  Sisällys ESMA painottaa läpinäkyvyyttä vuodelta 2020 laadittavissa puolivuosikatsauksissa ......1 Covid-19-pandemian johdosta julkaistut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen taloudellista raportointia koskevat kannanotot ja kansalliset toimenpiteet.......5 Ajankohtaista esitesääntelystä.......6 ESMA selvitti laajasti vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttöä – ESMA kannustaa avoimuuden lisäämiseen........8 ESMAlta uusi Q&A-tulkinta vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä covid-19-pandemian johdosta.......13 Raportti tarkastusvaliokuntaselvityksestä julkaistu – tarkastusvaliokuntien tehtävät korostuvat tämänhetkisessä markkinatilanteessa.......14 Listayhtiöiden digitaaliset tilinpäätökset tulossa .......15 Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa 2019 .......19 ESMA julkaissut ensimmäiset valvontapäätökset myyntituottoja käsittelevän IFRS-standardin soveltamisesta.......20 Sisäpiiriluettelomallit päivitetty Finanssivalvonnan verkkopalveluun.......21 Ajankohtaista ESMAsta .......22
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2021)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2021
  Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden, tilinpäätösvalvon nan, arvopaperikaupankäynnin sekä sisäpiiriasioiden tulkintoihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä val vonnan havaintoja. Tiedotteen julkaisee Finanssivalvonnan Pääomamarkkinoiden valvonta.
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2022)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2022
  Sisäpiiritiedon käyttö- ja ilmaisukiellot koskevat muitakin kuin sisäpiiriläisiä 1 Listautumisantien markkinoinnista 4 ESMAn kannanotto standardin IFRS 17 Vakuutussopimukset käyttöönotosta ja siirtymän läpinäkyvyydestä 7 Listayhtiöiden odotetaan antavan puolivuosikatsauksissaan riittävästi tietoja Ukrainan sodan vaikutuksista taloudelliseen raportointiinsa – ESMA on julkaissut kannanoton 8 Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa 2021 9 Ajankohtaista ESMAsta 10 Markkinat-tiedote julkaistaan nyt myös verkkoversiona 11
 • (2009)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 2 ; huhtikuu
  Talouden näkymien heikentyessä liikearvon arvonalentumistestaus tehtävä tarvittaessa useammin 1 Tulevaisuuden näkymien ja niiden perustelujen muutokset - tilinpäätöstiedotteet Q4/2007 vs. Q4/2008 4
 • (2010)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 2 ; huhtikuu
  CESR:n ehdotus osakkeiden lyhyeksimyyntiä koskevaksi sääntelyksi 1 Pitkäaikaisen omaisuuserän tai luovutettavien erien ryhmän myynti (IFRS 5) 2 Oikean tiedoteluokan käyttö 2 Seminaari: Five years of IFRS Reporting - how does the future look like? 3
 • (2011)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 2 ; kesäkuu
  Uusi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) 1 Monenkeskinen kaupankäynti Suomessa 2 Tarkastushavaintoja hankerekistereistä 4 EFRAGin tilaisuus uusista IFRS-standardeista: tulouttaminen ja vuokrasopimukset 6 Euroopan finanssimarkkinoiden valvojat vaikuttamassa tilintarkastussääntelyyn 8