Markkinat-tiedote (Fiva) (2009- )

 

Uusimmat julkaisut

 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2022)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2022
  Sisäpiiritiedon käyttö- ja ilmaisukiellot koskevat muitakin kuin sisäpiiriläisiä 1 Listautumisantien markkinoinnista 4 ESMAn kannanotto standardin IFRS 17 Vakuutussopimukset käyttöönotosta ja siirtymän läpinäkyvyydestä 7 Listayhtiöiden odotetaan antavan puolivuosikatsauksissaan riittävästi tietoja Ukrainan sodan vaikutuksista taloudelliseen raportointiinsa – ESMA on julkaissut kannanoton 8 Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa 2021 9 Ajankohtaista ESMAsta 10 Markkinat-tiedote julkaistaan nyt myös verkkoversiona 11
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2021)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 2/2021
  Keskustelutilaisuus kestävyysraportoinnista – IFRS Foundationin puheenjohtaja Erkki Liikanen kertoi globaalin kestävyysraportointisääntelyn käynnistämisestä 1 Sijoitusaiheinen keskustelu sosiaalisessa mediassa 4 IFRS-valvojat tekivät selvitykset luottoriskejä koskevista liitetiedoista rahoituslaitosten tilinpäätöksissä 6 Tarkastusvaliokuntien rooli ja toimintatavat Euroopan komission konsultaation ja tilintarkastusvalvojien arvioinnin kohteena 10
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2021)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2021
  Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden, tilinpäätösvalvon nan, arvopaperikaupankäynnin sekä sisäpiiriasioiden tulkintoihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä val vonnan havaintoja. Tiedotteen julkaisee Finanssivalvonnan Pääomamarkkinoiden valvonta.
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2020)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 2/2020
  Tilaisuudet listayhtiöiden taloudellisesta raportoinnista ja vastuullisuusraportoinnista 1 Harhaanjohtavien toimeksiantojen antaminen on rangaistavaa 2 Listayhtiöiden sähköisen tilinpäätösraportoinnin (ESEF) voimaantulo saattaa lykkääntyä 3 Muutoksia esitesääntelyyn ja komission ehdotus elpymisesitteestä 4 Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR) muutoksia 1.1.2021 alkaen 5 Finanssivalvonta ottaa pian käyttöön sähköisen asioinnin testiympäristön – mahdollistaa johdon liiketoimi-ilmoitusten testaamisen 7 Keskusvastapuoliselvitettävien johdannaisten kirjanpitokäsittelystä ja esitettävistä tiedoista 8 Ajankohtaista ESMAsta 12
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2020)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2020
  Sisällys ESMA painottaa läpinäkyvyyttä vuodelta 2020 laadittavissa puolivuosikatsauksissa ......1 Covid-19-pandemian johdosta julkaistut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen taloudellista raportointia koskevat kannanotot ja kansalliset toimenpiteet.......5 Ajankohtaista esitesääntelystä.......6 ESMA selvitti laajasti vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttöä – ESMA kannustaa avoimuuden lisäämiseen........8 ESMAlta uusi Q&A-tulkinta vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä covid-19-pandemian johdosta.......13 Raportti tarkastusvaliokuntaselvityksestä julkaistu – tarkastusvaliokuntien tehtävät korostuvat tämänhetkisessä markkinatilanteessa.......14 Listayhtiöiden digitaaliset tilinpäätökset tulossa .......15 Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa 2019 .......19 ESMA julkaissut ensimmäiset valvontapäätökset myyntituottoja käsittelevän IFRS-standardin soveltamisesta.......20 Sisäpiiriluettelomallit päivitetty Finanssivalvonnan verkkopalveluun.......21 Ajankohtaista ESMAsta .......22