Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta (Fiva) (2002- )

 

Recent Submissions

 • Welin-Siikaluoma, Pirkko (2019)
  Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta
  Koko vakuutuslajin näkökulmasta toiminta on ollut kannattavaa, mutta yhtiöiden ja eri vuosien välillä tuloksen muodostumisessa oli kuitenkin suuria eroja. Finanssivalvonta julkaisee vuosittain liikennevakuutuksesta selvityksen, missä esitetään tilastotietoja liikennevakuutuksen vakuutusmaksujen kehityksestä, markkinaosuuksista ja tuloksesta. Lisäksi esitetään tietoja yhdistetyn kulusuhteen kehityksestä asiakasryhmittäin. Liikennevakuutuslain mukaan Finanssivalvonnan tulee julkaista vuosittain kunkin vakuutusyhtiön liikennevakuutuksen toteutunut tulos vähintään viiden edeltävän kalenterivuoden jaksolta. Tämän selvityksen yhteydessä julkaistaan erillinen tiedosto, jossa esitetään yhtiökohtaiset tuloslaskelmat ja tunnusluvut.
 • Welin-Siikaluoma, Pirkko (2019)
  Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta
  Finanssivalvonta tekee vuosittain tilastotutkimuksen liikennevakuutuksesta. Tutkimuksessa esitetään tietoja liikennevakuutuksen vakuutusmaksujen kehityksestä, markkinaosuuksista ja tuloksesta. Lisäksi esitetään tietoja yhdistetyn kulusuhteen kehityksestä. Liikennevakuutuslain mukaan Finanssivalvonnan tulee julkaista vuosittain kunkin vakuutusyhtiön liikennevakuutuksen toteutunut tulos vähintään viiden edeltävän kalenterivuoden jaksolta. Tämän tutkimuksen yhteydessä julkaistaan tiedosto, jossa esitetään yhtiökohtaiset tuloslaskelmat ja tunnusluvut.
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2018)
  Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta
  Julkaisuun tehty korjauksia 28.11.2019, katso s. 2–3.
  Finanssivalvonnan julkaisema liikennevakuutuksen tilastotutkimus perustuu vuosilta 2012–2016 kerättyyn aineistoon. Tilastotutkimuksessa esitetään taulukoita, kuvioita ja laskelmia koskien vakuutusmaksuja, markkinaosuuksia, tulosta ja tunnuslukuja. Tulostiedot esitellään sekä yhteenlasketuista tiedoista että yhtiökohtaisesti. Tilastotutkimuksen yhteydessä julkaistavassa Excel-tiedostossa on tulostietojen tarkempi erittely.
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2013)
  Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2013)
  Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta