Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta (Fiva) (2002- )

 

Recent Submissions

 • Welin-Siikaluoma, Pirkko (2021)
  Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta
  Vuoden 2020 lopussa liikennevakuutuslain mukaista liikennevakuutusta harjoitti Suomessa 26 suomalaista vakuutusyhtiötä, kaksi ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden sivuliikettä sekä neljä ulkomaista ETA-vakuutusyhtiötä palvelujen vapaana tarjontana. Suomalaisten yhtiöiden lukumäärä oli pienentynyt kahdella edelliseen vuoteen verrattuna A-Vakuutus Oy:n sulauduttua keväällä Pohjola Vakuutus Oy:hyn ja LähiTapiola Satakunta Keskinäisen Vakuutusyhtiön sulauduttua vuoden lopussa LähiTapiola Lännen Keskinäiseen Vakuutusyhtiöön. Tässä tutkimuksessa LähiTapiola-yhtiöiden tulokset esitetään vielä erikseen. Sen sijaan A-Vakuutuksen alkuvuoden tiedot on yhdistelty Pohjolan tietoihin. Liikennevakuutuksen vakuutusmaksutulo 2020 ennen jälleenvakuuttajan osuuden vähentämistä kasvoi edellisestä vuodesta prosentin verran ja oli 721 milj. euroa. Markkinat olivat erittäin keskittyneet, sillä neljän suurimman yritysryhmän osuus markkinoista oli yli 89 %. Ulkomaisten yhtiöiden osuus maksuista oli 21 %, mikä oli vajaan prosenttiyksikön vähemmän kuin edellisenä vuonna.
 • Welin-Siikaluoma, Pirkko (2021)
  Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta
  Vuoden 2019 lopulla liikennevakuutuslain mukaista liikennevakuutusta harjoitti Suomessa 28 suomalaista vakuutusyhtiötä, kaksi ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden sivuliikettä sekä neljä ulkomaista ETA-vakuutusyhtiötä palvelujen vapaana tarjontana. Suomalaisten yhtiöi den lukumäärä oli pienentynyt yhdellä Fennia Vahinkovakuutus Oy:n sulautuessa Keskinäi seen Vakuutusyhtiö Fenniaan keväällä 2019. Liikennevakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajan osuuden vähentämistäkasvoi edellisestä vuodesta vajaan prosentin verran ja oli 715 milj. euroa. Ulkomaisten yhti öiden osuus markkinoista oli kaikkiaan 22 %.
 • Welin-Siikaluoma, Pirkko (2019)
  Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta
  Koko vakuutuslajin näkökulmasta toiminta on ollut kannattavaa, mutta yhtiöiden ja eri vuosien välillä tuloksen muodostumisessa oli kuitenkin suuria eroja. Finanssivalvonta julkaisee vuosittain liikennevakuutuksesta selvityksen, missä esitetään tilastotietoja liikennevakuutuksen vakuutusmaksujen kehityksestä, markkinaosuuksista ja tuloksesta. Lisäksi esitetään tietoja yhdistetyn kulusuhteen kehityksestä asiakasryhmittäin. Liikennevakuutuslain mukaan Finanssivalvonnan tulee julkaista vuosittain kunkin vakuutusyhtiön liikennevakuutuksen toteutunut tulos vähintään viiden edeltävän kalenterivuoden jaksolta. Tämän selvityksen yhteydessä julkaistaan erillinen tiedosto, jossa esitetään yhtiökohtaiset tuloslaskelmat ja tunnusluvut.
 • Welin-Siikaluoma, Pirkko (2019)
  Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta
  Finanssivalvonta tekee vuosittain tilastotutkimuksen liikennevakuutuksesta. Tutkimuksessa esitetään tietoja liikennevakuutuksen vakuutusmaksujen kehityksestä, markkinaosuuksista ja tuloksesta. Lisäksi esitetään tietoja yhdistetyn kulusuhteen kehityksestä. Liikennevakuutuslain mukaan Finanssivalvonnan tulee julkaista vuosittain kunkin vakuutusyhtiön liikennevakuutuksen toteutunut tulos vähintään viiden edeltävän kalenterivuoden jaksolta. Tämän tutkimuksen yhteydessä julkaistaan tiedosto, jossa esitetään yhtiökohtaiset tuloslaskelmat ja tunnusluvut.
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2018)
  Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta
  Julkaisuun tehty korjauksia 28.11.2019, katso s. 2–3.
  Finanssivalvonnan julkaisema liikennevakuutuksen tilastotutkimus perustuu vuosilta 2012–2016 kerättyyn aineistoon. Tilastotutkimuksessa esitetään taulukoita, kuvioita ja laskelmia koskien vakuutusmaksuja, markkinaosuuksia, tulosta ja tunnuslukuja. Tulostiedot esitellään sekä yhteenlasketuista tiedoista että yhtiökohtaisesti. Tilastotutkimuksen yhteydessä julkaistavassa Excel-tiedostossa on tulostietojen tarkempi erittely.