Valvottavien taloudellinen tila ja riskit (Fiva) (2009- )

 

Recent Submissions

 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
 • Kiviniemi, Arttu; Taskinen, Sinikka; Groschup, Torsten; Risku, Marjo (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 22.3.2019
  Suomen pankkisektorin vakavaraisuussuhteet heikkenivät Nordean kotipaikan siirron myötä – vakavaraisuus kuitenkin edelleen eurooppalaista keskitasoa vahvempi ..2 Vertailukelpoisen pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde vahvistui ..4 Pankkisektorin omat varat ylittävät vakavaraisuusvaatimukset selvästi – pankkikohtaiset erot kuitenkin suuria ..5 Suomen pankkisektori kestäisi toimintaympäristön merkittävän heikkenemisen ..6 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuus heikentyi hieman ..7 Korkokate merkittävin tuottoerä – sijoitustoiminnan nettotuotot heiluttavat tulosta ..8 Pankkisektorin tase kasvoi merkittävästi – painopiste luotoissa ..10 Nordean kotipaikan muutos nosti yritysten järjestämättömiä saamisia suhteessa luottokantaan ..11 Kiinteistömarkkinalähtöiset riskit kasvaneet viime vuosina ..13 Pankkisektorin maksuvalmius parani, LCR selvästi yli EU-alueen keskiarvon ..13 Riippuvuus markkinavarainhankinnasta kasvoi entisestään – erityisesti lyhytaikaisen varainhankinnan osuus kasvoi ..14 Kaupankäyntitoiminta moninkertaistunut, mutta markkinariskien vaikutus pankkien vakavaraisuuteen edelleen rajallinen ..16 Rahoitustaseen korkoriski on kasvanut, pankkikohtaiset erot ovat suuria johtuen osittain erilaisista laskentaoletuksista ..17 Kuvioliite ..19
 • Svinhufvud, Kirsti (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 22.3.2019
  Vakavaraisuuspääomavaatimuksen aleneminen vahvisti vakavaraisuutta ..1 Osakekurssien lasku ja luottoriskimarginaalien leveneminen heikensivät sijoitustuottoja ..4 Sijoitusten riskitaso ennallaan ..5 Vakuutusliiketoiminnan kannattavuus heikkeni ..6 Talouden piristyminen kasvatti useiden vakuutusluokkaryhmien maksutuloa ..7 Riskit vaikeammin arvioitavia ja vahingot suurempia ..8 Vakuutusyhtiöillä merkittävä rooli ilmastonmuutoksen riskinhallinnassa ..9 Kybervakuutusta vielä vähän, mutta riskit jo olemassa ..9 Iso-Britannian vakuutusyhtiöiden toiminta Suomessa ollut vähäistä ..10