Valvottavien taloudellinen tila ja riskit (Fiva) (2009- )

 

Recent Submissions

 • Alhonsuo, Sampo (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 15.9.2020
  - Koronapandemian seurauksena reaalitalous ja finanssimarkkinat eri tilanteessa 1 - Suomen talous on taantumassa, mutta välttänyt pahimmat kehityskulut 2 - Finanssimarkkinoiden riskit ovat erittäin korkealla tasolla 3 - Tulevaa kehitystä finanssisektorin toimintaympäristössä leimaa poikkeuksellinen epävarmuus 4
 • Kiviniemi, Arttu; Heino, Jyri; Mattinen, Olli; Risku, Marjo (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 15.9.2020
  - Pankkien toimintaympäristö heikkeni voimakkaasti alkuvuonna 2020 – pandemian toinen aalto ja toipumisen eritahtisuus varjostavat talouden elpymistä 2 - Pankkien vakavaraisuussuhteet pysyivät vahvoina toimintaympäristön merkittävästä heikkenemisestä huolimatta 3 - Makrovakausvaatimusten kevennykset vahvistivat pankkisektorin tappionsieto- ja luotonmyöntökykyä 4 - Pankkitoiminnan pääomavaatimusten lasku vahvisti rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuutta 5 - Arvonalentumiset kasvoivat huomattavasti – taso kuitenkin edelleen selvästi eurooppalaista keskitasoa matalampi 5 - Järjestämättömien luottojen määrä pysynyt maltillisena – suomalaispankeilla luottoja pandemian vaikutuksille erityisen alttiille yrityssektoreille vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin 6 - Suomalaispankkien yritysluottojen merkittävin riskikeskittymä kiinteistösektorilla – alttiiden sektorien maksuvaikeudet voivat kohottaa myös kiinteistöyritysten luottoriskejä 8 - Pandemiakehitykseen liittyvä epävarmuus, laaja-alaiset lyhennysvapaat sekä erot luottojen luokittelukäytännöissä heikentävät näkyvyyttä luottoriskeihin 10 - Arvonalentumisten huomattava kasvu ja alkuvuoden markkinaturbulenssi rasittivat pankkisektorin liiketulosta 12 - Peruspankkitoiminnan tuotot ovat toistaiseksi kärsineet kriisistä hyvin vähän 12 - Koronakriisi on rasittanut suomalaispankkien kannattavuutta keskimääräistä vähemmän – luottokannan hyvä laatu tukee kannattavuutta kriisiaikoina 14 - Suomen pankkisektorin maksuvalmius pysynyt vahvana raha- ja pääomamarkkinoiden häiriöistä huolimatta 15 - Suomen pankkisektorin riippuvuus markkinavarainhankinnasta edelleen Euroopan korkeimpia – keskuspankkirahoituksen hyödyntäminen kasvattanut taseen sitoutuneisuutta 16 - Pankkisektorin vahva likviditeettipuskuri suojaa voimakkailta rahoitusmarkkinahäiriöiltä 18 - Kuvioliite 20
 • Arala, Mika (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 15.9.2020
  - Työeläkelaitosten ensimmäisen vuosipuoliskon tuotto miinuksella poikkeuksellisissa olosuhteissa 1 - Työeläkelaitosten vakavaraisuus heikkeni alkuvuonna 3 - Työeläkelaitosten maksutulo heikkenemässä tänä vuonna 7
 • Lukjanov, Mikael (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 15.9.2020
  - Koronapandemia vaikutti henkivakuutussektorin maksutuloon, ei merkittävästi vakavaraisuuteen 1 - Vakavaraisuus kesti markkinamuutokset hyvin 2 - Maksutulo laski toimintaympäristön muutosten takia 3 - Sijoitukset olivat yhä lievästi tappiolla 5 - Osakesijoitusten alueellinen jakauma muuttui 5
 • Svinhufvud, Kirsti (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 15.9.2020
  - Vakavaraisuus säilyi hyvänä suurista vakavaraisuussuhteen vaihteluista huolimatta 1 - Markkinaturbulenssi aiheutti suuria muutoksia vakavaraisuussuhteisiin 3 - Korkotason lasku kasvatti vakuutusteknisen vastuuvelan markkina-arvoa 4 - Vain korkosijoituksista kertyi tuottoa 5 - Sijoitusallokaatiossa maltillista riskitason nousua 6 - Vakuutusliiketoiminnan kannattavuus parani 7 - Pandemia vaikutti eniten työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen 8 - Riskinhallintajärjestelmän merkitys korostuu kriisitilanteessa 10