Valvottavien taloudellinen tila ja riskit (Fiva) (2009- )

 

Recent Submissions

 • Alhonsuo, Sampo; Sinersalo, Mikko (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.3.2021
  Koronapandemiasta talouden taantumaan 1 Tukitoimien ja rokotusten saattelema elpyminen 4 Finanssimarkkinoilla optimismia 5 Suuria riskejä poikkeuksellisessa epävarmuudessa 9
 • Aarnio, Tommi; Groschup, Torsten; Kaakinen, Aleksi; Mattinen, Olli; Risku, Marjo; Taskinen, Sinikka (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.3.2021
  Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde vahvistui toimintaympäristön heikkenemisestä huolimatta 2 Pankkisektorin luotonmyöntökyky säilyi hyvänä 3 Voitonjakosuosituksella vahvistettiin pankkien tappionsietokykyä ja lievennettiin epävarmuutta 4 Pankkitoiminnan pääomavaatimusten lasku vahvisti myös rahoitus- ja vakuutusryhmien vakavaraisuutta 4 Peruspankkitoiminnan tuotot pysyivät vakaina – sijoitustoiminnan nettotuotot heiluttavat tulosta 4 Pienentyneet kulut paransivat pankkisektorin liiketulosta – taustalla vertailuvuoden suuret kulukirjaukset 6 Merkittävimmät arvonalentumiskirjaukset ajoittuivat vuoden ensimmäiselle puoliskolle 6 Kannattavuuden tunnusluvut kohenivat loppuvuotta kohden 7 Järjestämättömissä kotitalousluotoissa on nähtävissä kasvua – yritysluotoissa järjestämättömät pysyneet samalla tasolla 8 Täydentävät luottokannan laatumittarit indikoivat luottoriskien maltillisesta noususta myös yritysluotoissa 10 Talletusten ja keskuspankkirahoituksen kasvu ovat tukeneet kotimaisen pankkisektorin maksuvalmiutta 13 Yleisötalletusten kasvu on pysähtynyt viimeisellä neljänneksellä – Suomen pankkisektorin riippuvuus markkinavarainhankinnasta edelleen Euroopan korkeimpia 14 Markkinariskin pääomavaatimuksen osuus kasvanut mutta yhä vähäinen 16 Rahoitustaseen korkoriski hieman vähentynyt 16
 • Toiviainen, Juhana (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.3.2021
  Työeläkevarat kasvoivat loppuvuotta kohden finanssimarkkinoiden rauhoittuessa 1 Eläkesektorin vakavaraisuuden kehitys 2 Sijoitustuoton kehittyminen 4 Sijoitusjakauman ja riskiluokkien kehitys 5
 • Lukjanov, Mikael (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.3.2021
  Henkivakuutusyhtiöiden taloudellinen tila heikkeni lievästi pandemiavuonna 1 Vakavaraisuus laski vuoden takaisesta 2 Maksutulo kärsi koronapandemian aiheuttamasta markkinahäiriöstä 3 Sijoitustuotot kääntyivät selvästi positiivisiksi 5 Sijoitusjakauma muuttui hieman riskisemmäksi 6
 • Svinhufvud, Kirsti (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.3.2021
  Vahinkovakuutusyhtiöt toipuivat nopeasti alkuvuoden vakavaraisuuden heikkenemisestä 2 Oman varallisuuden kasvu vahvisti vakavaraisuutta 3 Kaikkien sijoitusluokkien tuotot olivat positiiviset, sijoitusallokaatiossa ei suuria muutoksia 4 Yrityslainasijoitusten luottoluokituksen heikentyminen kasvattaa korkomarginaaliriskin pääomavaatimusta 5 Kannattavuus parani, vaikka vastuuvelan turvaavuutta lisättiin 6 Vakuutusmaksutulon kasvu hidastui 7 Vahingot vähenivät, suuri vaikutus lakisääteisiin lajeihin 8 Vakuutettavuus ja kyberriskit nousivat pandemiavuonna esille 10