Browsing Valvottavien taloudellinen tila ja riskit (Fiva) (2009- ) by Publication Year

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 131
 • Alhonsuo, Sampo; Sinersalo, Mikko (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.3.2021
  Koronapandemiasta talouden taantumaan 1 Tukitoimien ja rokotusten saattelema elpyminen 4 Finanssimarkkinoilla optimismia 5 Suuria riskejä poikkeuksellisessa epävarmuudessa 9
 • Aarnio, Tommi; Groschup, Torsten; Kaakinen, Aleksi; Mattinen, Olli; Risku, Marjo; Taskinen, Sinikka (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.3.2021
  Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde vahvistui toimintaympäristön heikkenemisestä huolimatta 2 Pankkisektorin luotonmyöntökyky säilyi hyvänä 3 Voitonjakosuosituksella vahvistettiin pankkien tappionsietokykyä ja lievennettiin epävarmuutta 4 Pankkitoiminnan pääomavaatimusten lasku vahvisti myös rahoitus- ja vakuutusryhmien vakavaraisuutta 4 Peruspankkitoiminnan tuotot pysyivät vakaina – sijoitustoiminnan nettotuotot heiluttavat tulosta 4 Pienentyneet kulut paransivat pankkisektorin liiketulosta – taustalla vertailuvuoden suuret kulukirjaukset 6 Merkittävimmät arvonalentumiskirjaukset ajoittuivat vuoden ensimmäiselle puoliskolle 6 Kannattavuuden tunnusluvut kohenivat loppuvuotta kohden 7 Järjestämättömissä kotitalousluotoissa on nähtävissä kasvua – yritysluotoissa järjestämättömät pysyneet samalla tasolla 8 Täydentävät luottokannan laatumittarit indikoivat luottoriskien maltillisesta noususta myös yritysluotoissa 10 Talletusten ja keskuspankkirahoituksen kasvu ovat tukeneet kotimaisen pankkisektorin maksuvalmiutta 13 Yleisötalletusten kasvu on pysähtynyt viimeisellä neljänneksellä – Suomen pankkisektorin riippuvuus markkinavarainhankinnasta edelleen Euroopan korkeimpia 14 Markkinariskin pääomavaatimuksen osuus kasvanut mutta yhä vähäinen 16 Rahoitustaseen korkoriski hieman vähentynyt 16
 • Kiviniemi, Arttu (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.3.2021
  Pandemia rasittanut eri yritystoimialoja eri tavoin – myös näkymissä huomattavia eroja toimialojen välillä 2 Pandemian negatiiviset työmarkkinavaikutukset ja velkaantuneisuuden kasvu heikentäneet kotitalouksien häiriönsietokykyä 4 Tukitoimet kohdentuneet erityisesti pandemiasta pahiten kärsineille toimialoille – näillä toimialoilla luottoriskit kohonneet keskimääräistä voimakkaammin 5 Osa koronakriisin vaikutuksista realisoitunee vasta viiveellä – kiinteistösektorin kehityksellä merkittävä vaikutus pankkien luottoriskeihin 8 Suomalaispankeilla hyvät edellytykset tukea talouden tervettä ja kestävää jälleenrakennusta 10
 • Svinhufvud, Kirsti (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.3.2021
  Vahinkovakuutusyhtiöt toipuivat nopeasti alkuvuoden vakavaraisuuden heikkenemisestä 2 Oman varallisuuden kasvu vahvisti vakavaraisuutta 3 Kaikkien sijoitusluokkien tuotot olivat positiiviset, sijoitusallokaatiossa ei suuria muutoksia 4 Yrityslainasijoitusten luottoluokituksen heikentyminen kasvattaa korkomarginaaliriskin pääomavaatimusta 5 Kannattavuus parani, vaikka vastuuvelan turvaavuutta lisättiin 6 Vakuutusmaksutulon kasvu hidastui 7 Vahingot vähenivät, suuri vaikutus lakisääteisiin lajeihin 8 Vakuutettavuus ja kyberriskit nousivat pandemiavuonna esille 10
 • Toiviainen, Juhana (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.3.2021
  Työeläkevarat kasvoivat loppuvuotta kohden finanssimarkkinoiden rauhoittuessa 1 Eläkesektorin vakavaraisuuden kehitys 2 Sijoitustuoton kehittyminen 4 Sijoitusjakauman ja riskiluokkien kehitys 5
 • Lukjanov, Mikael (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.3.2021
  Henkivakuutusyhtiöiden taloudellinen tila heikkeni lievästi pandemiavuonna 1 Vakavaraisuus laski vuoden takaisesta 2 Maksutulo kärsi koronapandemian aiheuttamasta markkinahäiriöstä 3 Sijoitustuotot kääntyivät selvästi positiivisiksi 5 Sijoitusjakauma muuttui hieman riskisemmäksi 6
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2020
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2020
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.3.2021
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2020
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.3.2021
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.3.2021
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2021
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2021
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2021
 • Kiviniemi, Arttu; Groschup, Torsten; Taskinen, Sinikka; Risku, Marjo (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 14.9.2021
  Suomen pankkisektorin tappionsieto- ja luotonmyöntökyky pysynyt vahvana 2 Kaikki suomalaispankit täyttävät kesäkuussa voimaan astuneen vähimmäisomavaraisuusastevaatimuksen 3 Suomalaispankkien ongelmaluotot pysyneet maltillisella tasolla 4 Luottoriskit kohonneet pandemiasta eniten kärsineillä palvelutoimialoilla – näiden toimialojen osuus pankkien yritysluotoista kuitenkin pieni 6 Kiinteistösektoriluottojen laatu pysynyt vakaana 8 Suomen pankkisektorin kriisinsietokyky eurooppalaista keskitasoa vahvempi 11 Pankkisektorin liiketulos vahvistui arvonalentumisten laskun ja tuottojen kasvun siivittämänä 13 Tuotot kasvoivat laaja-alaisesti 13 Suomen pankkisektorin kannattavuus pysynyt pandemian aikana eurooppalaista keskitasoa vahvempana 15 Suomalaispankkien maksuvalmiusasema pysynyt vahvana 17 Talletusten ja keskuspankkirahoituksen kasvu pienentänyt joukkovelkakirjarahoituksen tarvetta 19 Kaikki suomalaispankit täyttävät kesäkuussa voimaan astuneen pysyvän varainhankinnan vaatimuksen 20 Suomalaispankkien markkinariskit maltillisella tasolla 20
 • Kiviniemi, Arttu; Arala, Mika; Sinersalo, Mikko (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 14.9.2021
  Suomen finanssisektorin pääriskeinä arvopaperimarkkinoiden riskihinnoittelun äkilliset muutokset ja pankkien luottoriskien realisoituminen 1 Suomen talous elpyy ripeästi 2 Talouskehityksen alasuuntaiset riskit edelleen koholla – kotitalouksien korkea velkaantuneisuus heikentää kriisinsietokykyä 5 Sijoittajille kuluva vuosi on ollut varsin suotuisa 7 Osakemarkkina on jatkanut tasaista nousua 7 Euroopassa korot pysyneet matalina 8
 • Svinhufvud, Kirsti (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 14.9.2021
  Oma varallisuus korkeimmalla tasollaan 1 Osakeriskin kasvu nosti vakavaraisuuspääomavaatimusta 2 Paras tuotto osakesijoituksista 5 Sijoitusten riskitaso lähes ennallaan 6 Talouden piristyminen kasvatti maksutuloa 7 Korvauskulut laskivat, yhdistetty kulusuhde hyvä 9 Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulleet yhä lähemmäksi 10
 • Lukjanov, Mikael (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 14.9.2021
  Henkivakuutusmyynti piristyi edellisestä vuodesta 1 Vakavaraisuus kehittyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla hyvin 2 Kapitalisaatiosopimusten vahva alkuvuosi nosti maksutuloa 4 Vahvat osaketuotot kasvattivat sijoitusten kokonaistuottoa 5 Sijoitusjakaumassa ei suuria muutoksia 6
 • Arala, Mika (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 14.9.2021
  Vakavaraisuus vahvistui alkuvuonna selvästi 1 Sijoitusallokaatiossa osakesijoitusten määrä jo puolet 3 Sijoitustuotto korkea alkuvuonna 5 Vakavaraisuusvaade suhteessa sijoitusomaisuuteen korkea 5 Vakuutusmaksutulot kääntyneet kasvuun viime vuoden notkahduksen jälkeen 7