Statistics

Collections in this community

Recent Submissions

 • Matjushin, Dima; Pearlman, Jussi (2019)
  Tilastot 2019
  Yhteenveto ...........1 Sammanfattning ..........2 Aineisto ja käsitteet..........3 Laatuseloste ..........6 Kuviot ........9
 • Financial Supervisory Authority (2019)
  Statistics regarding the activities of insurance brokers during the year 2009-2018 drafted in accordance with the transaction report provided by the brokers to the Financial Supervisory Authority.
 • Finansinspektionen (2019)
  Statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2009-2018 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Finanssivalvonta (2019)
  Vakuutusmeklarien Finanssivalvonnalle toimittamien liiketoimintakertomusten perusteella laadittu tilasto vakuutusmeklarien toiminnasta vuodelta 2009-2018.
 • Matjushin, Dima; Björn, Birgitta; Pearlman, Jussi (2018)
  Tilastot 2018
  Työttömyyskassojen maksamat etuudet, etuuspäivät, etuuspäätökset, etuuksien saajat, takaisinperinnät ja väärinkäytökset vuonna 2017.