Statistics

Collections in this community

Recent Submissions

 • Matjushin, Dima; Pearlman, Jussi (2021)
  Koronapandemian taloudelliset vaikutukset leimasivat työttömyyskassojen toimintaa vuoden 2020 keväästä alkaen. Kriisi vaikutti muun muassa etuusmenojen, käsittelyaikojen ja jäsenmäärien kasvuun.
 • Matjushin, Dima; Pearlman, Jussi (2020)
  Työttömyyskassojen ansiopäivärahamenot jatkoivat laskuaan vuonna 2019 ja olivat yhteensä 1,7 miljardia euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna ne laskivat 11 prosenttia. Ansiopäivärahamenot laskivat 25 kassassa 4–30 prosenttia. Vain yhdessä kassassa ansiopäivärahamenot kasvoivat neljä prosenttia.
 • Matjushin, Dima; Pearlman, Jussi (2019)
  Yhteenveto ...........1 Sammanfattning ..........2 Aineisto ja käsitteet..........3 Laatuseloste ..........6 Kuviot ........9
 • Finansinspektionen (2019)
  Statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2009-2018 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Financial Supervisory Authority (2019)
  Statistics regarding the activities of insurance brokers during the year 2009-2018 drafted in accordance with the transaction report provided by the brokers to the Financial Supervisory Authority.