Rahalaitokset - vuosikatsaus (SP) (2013-2014)

 

Recent Submissions

  • Suomen Pankki; Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto, Tilastoyksikkö (2015)
    Rahalaitokset – vuosikatsaus käsittelee tilastojen näkökulmasta Suomen rahalaitosten toimintaa viimeisen vuoden aikana. Julkaisun aihepiirejä ovat lainat yleisölle, arvopaperisijoitukset, talletukset ja muu varainhankinta. Julkaisu sisältää kuvioliitteen.
  • Suomen Pankki; Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto, Tilastoyksikkö (2014)
    Rahalaitokset – vuosikatsaus käsittelee tilastojen näkökulmasta Suomen rahalaitosten toimintaa viimeisen vuoden aikana. Julkaisun aihepiirejä ovat lainat yleisölle, arvopaperisijoitukset, talletukset ja muu varainhankinta. Julkaisu sisältää kuvioliitteen. Vuosikatsaus julkaistaan helmikuussa.