Sijoitusrahastot - vuosikatsaus (SP) (2013-2014)

 

Recent Submissions

  • Suomen Pankki; Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto, Tilastoyksikkö (2015)
    1 Yhteenveto 4 2 Rahastopääoma kasvoi edelleen suotuisasti 5 3 Suomalaiset sijoitusrahastot lisäsivät sijoituksiaan Yhdysvalloissa ja vetivät pääomiaan pois Venäjältä 8 Kehikko 1. Kotitalouksien sijoitusrahastosijoituksista noin puolet kanavoituu suomalaisiin kohteisiin 12 4 Raportoijajoukko 14 Liite 1. Kuviot 20
  • Suomen Pankki; Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto, Tilastoyksikkö (2014)