Vakuutusmeklarit (Fiva) (2004-2011)

 

Recent Submissions

 • Finanssivalvonta (2012)
  Vakuutusmeklarien Finanssivalvonnalle toimittamien liiketoimintakertomusten perusteella laadittu tilasto vakuutusmeklarien toiminnasta vuodelta 2011.
 • Finanssivalvonta (2011)
  Vakuutusmeklarien Finanssivalvonnalle toimittamien liiketoimintakertomusten perusteella laadittu tilasto vakuutusmeklarien toiminnasta vuodelta 2010.
 • Finanssivalvonta (2010)
  Vakuutusmeklarien Finanssivalvonnalle toimittamien liiketoimintakertomusten perusteella laadittu katsaus ja tilasto vakuutusmeklarien toiminnasta vuodelta 2009.
 • Finanssivalvonta (2009)
  Vakuutusmeklarien Finanssivalvonnalle toimittamien liiketoimintakertomusten perusteella laadittu katsaus ja tilasto vakuutusmeklarien toiminnasta vuodelta 2008.
 • Stenberg, Merja (2008)
  Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja. Tilastot 2008:2
  Vakuutusmeklarien Vakuutusvalvontavirastolle toimittamien liiketoimintakertomusten perusteella laadittu katsaus ja tilasto vakuutusmeklarien toiminnasta vuodelta 2007. Översikt och statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2007 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa örsäkringsinspektionen. A summary and statistics regarding the activities of insurance brokers during the year 2007 drafted in accordance with the transaction report provided by the brokers to the Insurance Supervisory Authority.