Försäkringsmäklare (Fiva) (2008-2011)

 

Recent Submissions

 • Finansinspektionen (2012)
  Statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2011 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Finansinspektionen (2011)
  Statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2010 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Finansinspektionen (2010)
  Översikt och statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2009 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Finansinspektionen (2009)
  Översikt och statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2008 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.