Annual reports

Collections in this community

Recent Submissions

 • Finlands Bank (2021)
  Innehåll 1 Finlands Banks pensionsfond .... 2 2 Pensionsåtagande och utbetalda pensioner .... 3 3 Bokslut .... 4 3.1 Balansräkning .... 4 3.2 Resultaträkning ..... 5 3.3 Noter till bokslutet .... 7
 • Suomen Pankki (2021)
  Sisällys 1 Suomen Pankin eläkerahasto .... 2 2 Eläkevastuu ja maksetut eläkkeet .... 3 3 Tilinpäätös .... 4 3.1 Tase .... 4 3.2 Tuloslaskelma .... 5 3.3 Suomen Pankin eläkerahaston tilinpäätöksen kommentit .... 7
 • Finansinspektionen; FIN-FSA (2021)
  Direktionen 3 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2020 4 Läget på fnansmarknaden 7 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2020 14 1 Tillsyn som förändras med omvärlden 14 2 Högklassig och efektiv 21 3 Sakkunnig och uppskattad 24 Årligt hörande av fnansmarknaden 25 Bankfullmäktiges berättelse 2019 26 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgiferna 2021 30 När årtalet inte explicit nämns i texten avses 2020.
 • Finansinspektionen; FIN-FSA (2021)
  Finansinspektionens år 2020 i sifror 3 Direktörens översikt 4 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2020 9 Läget på fnansmarknaden 10 Tillsyn som förändras med omvärlden 16 Teman 2020 24 Bankernas fexibla verksamhet stöddes med snabba beslut i den exceptionella situationen 26 Arbetslöshetskassorna klarade sig genom coronapandemin trots den rekordbranta ökningen av antalet ansökningar och förmånsutgiferna 30 Digital fnansiering vinner mark – Europeiska kommissionens strategi påskyndar utvecklingen 33 Verksamhet som dimensionerats enligt riskerna är hörnstenen vid bekämpningen av penningtvätt och fnansiering av terrorism 36 Misstankar om marknadsmanipulation och missbruk av insiderinformation upptäcks och utreds allt efektivare 39 Personal 2020 42 Direktionen 43 Ledningsgruppen 45 Finansinspektionen i korthet 47 Finansinspektionens strategi 2020–2022 49 Bilagor Antal tillsynsobjekt och andra avgifsskyldiga 50 Verksamhetskostnader och fnansiering 51 Lagbestämda tillsynsavgifer 52 Åtgärdsavgifer 53 Ärendehantering 54 När årtalet inte explicit nämns i texten avses 2020