Annual reports

Collections in this community

Recent Submissions

 • Finlands Bank (2022)
  1 Finlands Banks pensionsfond 3 2 Pensionsåtagande och utbetalda pensioner 4 3 Bokslut 5 3.1 Balansräkning 5 3.2 Resultaträkning 6 3.3 Noter till bokslutet 8
 • Suomen Pankki (2022)
  1 Suomen Pankin eläkerahasto 2 2 Eläkevastuu ja maksetut eläkkeet 3 3 Tilinpäätös 4 3.1 Tase 4 3.2 Tuloslaskelma 5 3.3 Suomen Pankin eläkerahaston tilinpäätöksen kommentit 7
 • Bank of Finland (2022)
  Bank of Finland. Data Balance Sheet
  INTRODUCTION Knowledge-based management is possible if information management is of a high standard .... 3 Central banking relies on data, information and knowledge .... 5 Data Balance Sheet brings together key elements of information management and information security .... 6 PRODUCTION AND UTILISATION OF DATA Creating value from data .... 8 The Bank of Finland produces information for use in decision-making and for the country’s needs in general .... 9 Data and analytics in support of payment system policy, when assessing the impact of the shift to instant payments .... 11 Robot economist filters mass of data for overall picture of the economy .... 13 New information on non-bank lending .... 14 Data for analysing monetary policy counterparties and collateral .... 15 What should the inflation target be? Views from 600 economists .... 16 Data science practices are becoming an established element in central bank activities .... 17 INFORMATION MANAGEMENT, INFORMATION RESOURCES AND INFORMATION FLOWS Components of information management .... 19 Data lifecycle – Importance of metadata .... 20 Development programmes accelerate change .... 21 Building a system platform for data and analytics .... 22 Assessment of financial sector climate impacts requires new kinds of data and consistent definitions .... 23 ‘Statement on public access to documents’ provides an overview of the information resources held by a public authority .... 25 Archives of world’s fourth oldest central bank cover seven shelf-kilometres .... 26 Ethics of managing data .... 27 Bank of Finland’s IT development began in the 1940s when workload was increased due to foreign exchange controls .... 28 INFORMATION SECURITY AND DATA PROTECTION How to ensure top-level information security and data protection .... 31 Information security in banking services .... 32 Towards better cyber resilience through testing .... 33 MONITORING AND KEY FIGURES Data Balance Sheet key figures 2021 .... 35-36
 • Finansinspektionen; FIN-FSA (2022)
  Direktionen 3 Läget på finansmarknaden 4 Finansinspektionens strategi 2020–2022 10 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2021 11 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2021 16 1 Tillsyn som förändras med omvärlden 16 2 Högklassig och effektiv 23 3 Sakkunnig och uppskattad 26 Årligt hörande av finansmarknaden 30 Bankfullmäktiges berättelse 2020 32 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna 2022 36
 • Finansinspektionen; FIN-FSA (2022)
  Finansinspektionens år 2021 i siffror 3 Direktörens översikt 4 Läget på finansmarknaden 11 Tillsyn som förändras med omvärlden 17 Finansinspektionens teman 2021 24 Kryptotillgångar intresserar investerare – riskerna under kontroll genom reglering 25 Nya investerare, nya informationsskällor 28 Nya verktyg behövs för att begränsa hushållens skuldsättning 31 Hållbarhetsfrågorna som en del av de finansiella aktörernas riskhantering och upplysningsskyldigheter 35 Ledning och personal 39 Direktionen 40 Ledningsgruppen 42 Finansinspektionen i korthet 44 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2021 46 Finansinspektionens strategi 2020–2022 48 Bilagor Antal tillsynsobjekt och andra avgiftsskyldiga 49 Verksamhetskostnader och finansiering 50 Lagbestämda tillsynsavgifter 51 Åtgärdsavgifter 52 Ärendehantering 53