Annual reports

Collections in this community

Recent Submissions

 • Finlands Bank (2019)
  1 Finlands Banks pensionsfond..5 2 Pensionsåtagande och utbetalda pensioner..7 3 Bokslut..8 3.1 Balansräkning..8 3.2 Resultaträkning..9 3.3 Noter till bokslutet..11
 • Finanssivalvonta (2019)
  Johdanto .. 3 Organisaatio .. 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne .. 5 Ikärakenne .. 5 Sukupuolijakauma .. 6 Rekrytoinnit ja henkilöstön vaihtuvuus .. 7 Työnantajakuva .. 7 Young Professionals -ohjelma .. 7 Rekrytoinnit .. 7 Perehtymisohjelmaa täydennettiin tietosuojakurssilla (GDPR) .. 7 Lähtövaihtuvuus .. 8 Määräaikaiset tehtävänimitykset .. 8 Työaika ja työpanos .. 9 Työajan käyttö .. 9 Henkilötyövuodet .. 9 Vuosiloma .. 10 Palkkaus ja palkinta .. 10 Palkkausjärjestelmä .. 10 Palkkakehitys .. 11 Osaamisen kehittäminen .. 11 Suoriutumisen johtaminen .. 11 Koulutusrakenne .. 12 Koulutuspanostukset .. 12 Toimintatapojen kehittäminen .. 12 Ideapankki .. 13 Työhyvinvointi .. 13 Työkyvyn ylläpito ja sairauspoissaolot .. 14 Tasa-arvo .. 14 Rekrytoinnit .. 14 Palkkaus .. 14 Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen .. 15 Tunnuslukuyhteenveto .. 15 Käsitteet ja määritelmät .. 15
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Financial Supervisory Authority in brief 2 Director General’s Review 4 Strategy 2017–2019 6 State of financial markets 7 Supervision responsive to changes in operating environment 10 Anti-money laundering 13 Regulation related to virtual currencies to be developed 14 Macroprudential measures were applied to strengthen the risk resilience of credit institutions and households 16 Board 18 Management Group 19 Appendices 20
 • Suomen Pankki (2019)
  1 Suomen Pankin eläkerahasto..5 2 Eläkevastuu ja maksetut eläkkeet..7 3 Tilinpäätös..8 3.1 Tase..8 3.2 Tuloslaskelma..9 3.3 Suomen Pankin eläkerahaston tilinpäätöksen kommentit..11
 • Suomen Pankki (2019)
  Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 IT-yksikköön IT Business Partnerit ja osastoille omat asiakkuustiimit 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne 4 Ikärakenne 5 Sukupuolijakauma 5 Palvelussuhteen kesto 5 Rekrytoinnit ja henkilöstön vaihtuvuus 7 Työnantajakuva 7 Rekrytoinnit 7 Young Professionals -ohjelma 8 Liikkuvuus 9 Määräaikaiset tehtävänimitykset 9 Lähtövaihtuvuus 9 Työaika ja työpanos 11 Henkilötyövuodet 11 Lisä- ja ylityöt 12 Vuosiloma 12 Palkkaus ja palkinta 12 Vuoden 2018 palkantarkistukset ja palkinta 13 Palkkakehitys 13 Osaamisen kehittäminen 15 Koulutusrakenne 15 Koulutuspanostukset 16 Suoriutumisen johtaminen 18 Esimiestyön kehittäminen 18 Tutkimustoiminta vahvistaa ekonomistiosaamista 18 Toimintatapojen kehittäminen 19 Ideapankki 19 Työhyvinvointi 20 Työkyvyn ylläpito ja sairauspoissaolot 20 Työsuojelu- ja yhteistoiminta 20 Tasa-arvo 22 Rekrytoinnit 22 Palkkaus ja työuralla eteneminen 22 Kansainvälinen yhteistyö 22 Sisäiset työryhmät ja yhteistoimintaedustus 22 Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen 22 Suomen Pankin eläkelaitos 23 Tunnuslukuyhteenveto 24 Käsitteet ja määritelmät 25