Annual reports

Collections in this community

Recent Submissions

 • Finanssivalvonta; FIN-FSA (2019)
  Finanssivalvonta lyhyesti 2 Johtajan katsaus 4 Strategia 2017–2019 6 Finanssimarkkinoiden tila 7 Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta 10 Rahanpesun estäminen 13 Virtuaalivaluuttoihin liittyvää sääntelyä kehitetään 14 Makrovakaustoimilla vahvistettiin luottolaitosten ja kotitalouksien riskinsietokykyä 16 Johtokunta 18 Johtoryhmä 19 Liitteet 20
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA (2019)
  Johtokunta 4 Tiivistelmä Finanssivalvonnan toiminnasta 2018 5 Finanssimarkkinoiden tila 6 Finanssivalvonnan strategia vuosille 2017–2019 9 Pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2017 10 Finanssivalvonnan vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen 13 1 Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta 13 2 Laadukas ja tehokas 15 3 Asiantunteva ja arvostettu 15 Finanssimarkkinoilla toimivien vuotuinen kuuleminen 16 Arvio valvonnan muutoksista ja valvontamaksuista vuonna 2019 17
 • Finanssivalvonta (2018)
  Johdanto..3 Organisaatio..4 Henkilöstömäärä ja -rakenne..4 Ikärakenne..5 Sukupuolijakauma..6 Rekrytoinnit ja henkilöstön vaihtuvuus..7 Työnantajakuva..7 Rekrytoinnit..7 Lähtövaihtuvuus..7 Määräaikaiset tehtävänimitykset..7 Työaika ja työpanos..8 Työajan käyttö..8 Henkilötyövuodet..8 Vuosiloma..8 Palkkaus ja palkinta..9 Palkkausjärjestelmä..9 Palkkakehitys..9 Osaamisen kehittäminen..10 Suoriutumisen johtaminen..10 Koulutusrakenne..10 Koulutuspanostukset..11 Toimintatapojen kehittäminen..12 Innovaatio-HelpDesk..12 Työhyvinvointi..13 Työkyvyn ylläpito ja sairauspoissaolot..13 Työilmapiirin kehittäminen..13 Tasa-arvo..15 Rekrytoinnit..15 Palkkaus..15 Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen..15 Tunnuslukuyhteenveto..16 Käsitteet ja määritelmät..16
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2018)
 • Suomen Pankki (2018)
  1 Suomen Pankin eläkerahasto 5 2 Eläkevastuu ja maksetut eläkkeet 7 3 Tilinpäätös 8 3.1 Tase 8 3.2 Tuloslaskelma 9 3.3 Suomen Pankin eläkerahaston tilinpäätöksen kommentit 11 4 Eläkkeiden rahoittaminen 13 4.1 Eläkerahaston varallisuuden siirto osaksi Suomen Pankin rahoitusvarallisuutta 13 4.2 Eläkevastuun kattaminen 13 4.3 Eläkerahaston sijoitustoiminta 1–3/2017 13