Vuosikertomukset

Kokoelmat

Uusimmat julkaisut

 • Finanssivalvonta (2018)
  Johdanto..3 Organisaatio..4 Henkilöstömäärä ja -rakenne..4 Ikärakenne..5 Sukupuolijakauma..6 Rekrytoinnit ja henkilöstön vaihtuvuus..7 Työnantajakuva..7 Rekrytoinnit..7 Lähtövaihtuvuus..7 Määräaikaiset tehtävänimitykset..7 Työaika ja työpanos..8 Työajan käyttö..8 Henkilötyövuodet..8 Vuosiloma..8 Palkkaus ja palkinta..9 Palkkausjärjestelmä..9 Palkkakehitys..9 Osaamisen kehittäminen..10 Suoriutumisen johtaminen..10 Koulutusrakenne..10 Koulutuspanostukset..11 Toimintatapojen kehittäminen..12 Innovaatio-HelpDesk..12 Työhyvinvointi..13 Työkyvyn ylläpito ja sairauspoissaolot..13 Työilmapiirin kehittäminen..13 Tasa-arvo..15 Rekrytoinnit..15 Palkkaus..15 Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen..15 Tunnuslukuyhteenveto..16 Käsitteet ja määritelmät..16
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2018)
 • Suomen Pankki (2018)
  1 Suomen Pankin eläkerahasto 5 2 Eläkevastuu ja maksetut eläkkeet 7 3 Tilinpäätös 8 3.1 Tase 8 3.2 Tuloslaskelma 9 3.3 Suomen Pankin eläkerahaston tilinpäätöksen kommentit 11 4 Eläkkeiden rahoittaminen 13 4.1 Eläkerahaston varallisuuden siirto osaksi Suomen Pankin rahoitusvarallisuutta 13 4.2 Eläkevastuun kattaminen 13 4.3 Eläkerahaston sijoitustoiminta 1–3/2017 13
 • Finlands Bank (2018)
  1 Finlands Banks pensionsfond 5 2 Pensionsåtagande och utbetalda pensioner 7 3 Bokslut 8 3.1 Balansräkning 8 3.2 Resultaträkning 9 3.3 Noter till bokslutet 11 4 Finansiering av pensionerna 13 4.1 Sammanslagning av pensionsfondens tillgångar med Finlands Banks finansiella tillgångar 13 4.2 Täckning av pensionsåtagandet 13 4.3 Pensionsfondens placeringsverksamhet 1–3/2017 13
 • Suomen Pankki (2018)
  Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 Viestintäyksikköön kaksi uutta ryhmää 4 Kielipalvelutoimistosta kielipalveluryhmäksi 4 Henkilöstömäärä ja –rakenne 4 Ikärakenne 5 Sukupuolijakauma 5 Palvelussuhteen kesto 5 Rekrytoinnit ja henkilöstön vaihtuvuus 7 Työnantajakuva 7 Rekrytoinnit 7 Liikkuvuus 8 Määräaikaiset tehtävänimitykset 8 Lähtövaihtuvuus 8 Työaika ja työpanos 10 Henkilötyövuodet 10 Lisä- ja ylityöt 11 Vuosiloma 11 Palkkaus ja palkinta 11 Vuoden 2017 palkantarkistukset ja palkinta 12 Palkkakehitys 12 Osaamisen kehittäminen 14 Koulutusrakenne 14 Koulutuspanostukset 15 Suoriutumisen johtaminen 17 Esimiestyön kehittäminen 17 Tutkimustoiminta vahvistaa ekonomistiosaamista 17 Toimintatapojen kehittäminen 18 Ideapankki 18 Työhyvinvointi 19 Työkyvyn ylläpito ja sairauspoissaolot 19 Työsuojelu- ja yhteistoiminta 19 Työilmapiirin kehittäminen 20 Tasa-arvo 22 Rekrytoinnit 22 Palkkaus ja työuralla eteneminen 22 Kansainvälinen yhteistyö 22 Sisäiset työryhmät ja yhteistoimintaedustus 22 Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen 22 Suomen Pankin eläkelaitos 23 Tunnuslukuyhteenveto 24 Käsitteet ja määritelmät 25