Annual reports

Collections in this community

Recent Submissions

 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Direktionen . . . 4 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2018 . . . 5 Läget på finansmarknaden . . . 6 Finansinspektionens strategi . . . 9 Bankfullmäktiges berättelse 2017 . . . 10 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2018 . . .13 1 Tillsyn som förändras med verksamhetsomgivningen . . .13 2 Högklassig och effektiv . . .15 3 Sakkunnig och uppskattad . . .15 Årligt hörande av finansmarknaden . . .16 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna 2019 . . . 17
 • Finansinspektionen; Finanssivalvonta; Financial Supervisory Authority (2019)
  Finansinspektionen i korthet. . . 2 Direktörens översikt. . . 4 Strategi 2017–2019. . . 6 Läget på finansmarknaden. . . 7 Tillsyn som förändras med verksamhetsomgivningen. . .10 Bekämpning av penningtvätt. . . 13 Regleringen i anknytning till virtuella valutor utvecklas. . . 14 Kreditinstitutens och hushållens risktolerans förstärktes med makrotillsynsåtgärder . . .16 Direktionen. . . 18 Ledningsgruppen. . .19 Bilagor. . . 20
 • Eduskunta (2019)
  Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus Eduskunnalle
 • Riksdagen (2019)
  Riksdagens bankfullmäktiges berättelse till Riksdagen
 • Finlands Bank (2019)
  1 Finlands Banks pensionsfond..5 2 Pensionsåtagande och utbetalda pensioner..7 3 Bokslut..8 3.1 Balansräkning..8 3.2 Resultaträkning..9 3.3 Noter till bokslutet..11