Vuosikertomukset

Kokoelmat

Uusimmat julkaisut

 • Finansinspektionen (2017)
  Finansinspektionen i korthet 2 Direktörens översikt 3 Strategi 2017−2019 5 Omgivning och finansiell ställning i företagen under tillsyn 6 Finanssektorns tur att bli digitaliserad 8 God riskhanteringsförmåga och intern styrning i företagen under tillsyn 10 Högklassigt kund- och investerarskydd 12 Marknadsmissbruksförordningen: rapporteringen av transaktioner av personer i ledande ställning och begreppet dem närstående personer utvidgades 14 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 15 Regleringsåret i korthet 16 Effektivering och utveckling av verksamheten 18 Direktionen 20 Ledningsgruppen 21 Bilagor 22
 • Finansinspektionen (2017)
  Direktionen 4 Läget på finansmarknaden 5 Finansinspektionens strategi 6 Bankfullmäktiges berättelse 2015 7 Sammanfattning av verksamheten 2016 9 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2016 11 1 God riskhanteringsförmåga och intern styrning i företagen under tillsyn 11 2 Högklassigt kund- och investerarskydd 13 3 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 14 4 Effektivering och utveckling av verksamheten 15 Den årliga diskussionen med finansmarknaden 16 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna 2017 17
 • Eduskunta (2017)
  Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus Eduskunnalle
 • Riksdagen (2017)
  Riksdagens bankfullmäktiges berättelse till Riksdagen
 • Bank of Finland (2017)
  Bank of Finland. Annual report
  Governor's editorial 6 Bank of Finland – promoter of stability 7 Bank of Finland activities 2016 8 Monetary Policy 8 Financial system 20 Financial asset management 29 Banknotes and coins 33 Other operations 36 Management and personnel 44 Strategy 44 Management system 48 Personnel 49 Budget and operating expenses 51 Environment 53 Total risk exposure 55 Financial statements 59 Balance sheet 60 Profit and loss account 62 The Board’s proposal on the distribution of profit 63 Accounting conventions 64 Notes on the balance sheet 68 Notes on the profit and loss account 80 Appendices to the financial statements 85 Notes on risk management 89 Auditor’s report 93 Statement regarding the audit as defined in Article 27 of the Statute of the European System of Central Banks and the European Central Bank 94 Appendices 96 Monetary policy measures of the Eurosystem in 2016 96 Key measures affecting the financial markets in 2016 99 Main opinions issued by the Bank of Finland in 2016 100 Bank of Finland publications in 2016 102 Supplementary tables 103 Organisation of the Bank of Finland 118