Browsing Vuosikertomukset by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 69-88 of 785
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2013)
  Finansinspektionens verksamhet leds av en direktion. Direktionen uppställer de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och beslutar om riktlinjerna för verksamheten samt styr och övervakar måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna. Vidare behandlar direktionen Finansinspektionens årliga budget och underställer den Finlands Banks direktion för fastställelse. Enligt 10 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska Finansinspektionens direktion minst en gång per år lämna bankfullmäktige en berättelse över målsättningarna för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen.
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2012)
  Bankfullmäktige övervakar den allmänna ändamålsenligheten och effektiviteten i Finansinspektionens verksamhet. I övervakningen av ändamålsenligheten bedömer bankfullmäktige hur det i lagen föreskrivna målet för verksamheten har förverkligats. I övervakningen av den allmänna effektiviteten i verksamheten följer bankfullmäktige framför allt upp Finansinspektionens personalutveckling och allmänna budgetutveckling i förhållande till Finansinspektionens uppgifter samt ändringar som föranleds av lagstiftningens eller marknadens utveckling.
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2014)
  Finansinspektionens verksamhet leds av en direktion. Direktionen uppställer de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och beslutar om riktlinjerna för verksamheten samt styr och övervakar måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna. Vidare behandlar direktionen Finansinspektionens årliga budget och underställer den Finlands Banks direktion för fastställelse. Enligt 10 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska Finansinspektionens direction minst en gång per år lämna bankfullmäktige en berättelse över målsättningarna för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen.
 • Finansinspektionen (2015)
  Direktionen 2 Samarbete mellan Finansinspektionen och Finlands Bank 3 Finansinspektionens strategi 2014–2016 4 Sammanfattning 5 Läget på finansmarknaden 7 Målen för 2014 och förverkligandet av dem 9 Riskbaserad tillsyn och reglering samt effektiv verksamhet 9 God riskhanteringsförmåga och högklassig intern styrning i företagen under tillsyn 12 Högklassigt kund- och investerarskydd 14 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 17 Bankfullmäktiges berättelse för 2013 och åtgärder till följd av den 20 Ekonomiutskottets betänkande EkUB/FM 12/2014 och åtgärder på grund av det 22 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna år 2015 23
 • Finansinspektionen (2016)
  Direktionen 4 Läget på finansmarknaden 5 Finansinspektionens strategi 6 Bankfullmäktiges berättelse 2014 7 Sammanfattning av verksamheten 2015 8 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2015 10 1 God riskhanteringsförmåga och intern styrning i företagen under tillsyn 11 2 Högklassigt kund- och investerarskydd 13 3 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 14 4 Effektivering och utveckling av verksamheten 16 Den årliga diskussionen med finansmarknaden 17 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna 2016 18
 • Finansinspektionen (2017)
  Direktionen 4 Läget på finansmarknaden 5 Finansinspektionens strategi 6 Bankfullmäktiges berättelse 2015 7 Sammanfattning av verksamheten 2016 9 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2016 11 1 God riskhanteringsförmåga och intern styrning i företagen under tillsyn 11 2 Högklassigt kund- och investerarskydd 13 3 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 14 4 Effektivering och utveckling av verksamheten 15 Den årliga diskussionen med finansmarknaden 16 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna 2017 17
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2018)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Direktionen . . . 4 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2018 . . . 5 Läget på finansmarknaden . . . 6 Finansinspektionens strategi . . . 9 Bankfullmäktiges berättelse 2017 . . . 10 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2018 . . .13 1 Tillsyn som förändras med verksamhetsomgivningen . . .13 2 Högklassig och effektiv . . .15 3 Sakkunnig och uppskattad . . .15 Årligt hörande av finansmarknaden . . .16 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna 2019 . . . 17
 • Finansinspektionen; FIN-FSA (2020)
  Direktionen .. 4 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2019 .. 5 Läget på fnansmarknaden .. 8 Finansinspektionens strategi 2017–2019 ..11 Bankfullmäktiges berättelse 2018 .. 12 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2019 ..15 1 Tillsyn som förändras med verksamhetsomgivningen ..15 2 Högklassig och effektiv ..17 3 Sakkunnig och uppskattad ..18 Årligt hörande av fnansmarknaden ..19 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna 2020 .. 20
 • Finansinspektionen; FIN-FSA (2021)
  Direktionen 3 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2020 4 Läget på fnansmarknaden 7 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2020 14 1 Tillsyn som förändras med omvärlden 14 2 Högklassig och efektiv 21 3 Sakkunnig och uppskattad 24 Årligt hörande av fnansmarknaden 25 Bankfullmäktiges berättelse 2019 26 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgiferna 2021 30 När årtalet inte explicit nämns i texten avses 2020.
 • (1952)
  Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus 1951
 • (1953)
  Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus 1952
 • (1954)
  Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus 1953
 • (1955)
  Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus 1954
 • (1956)
  Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus 1955
 • (1957)
  Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus 1956
 • (1958)
  Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus 1957
 • (1959)
  Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus 1958
 • (1960)
  Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus 1959
 • (1961)
  Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus 1960