Finlands Banks årsberättelse (1914- )

 

Recent Submissions

 • Finlands Bank (2021)
  Finlands Banks årsberättelse
  CHEFDIREKTÖRENS HÄLSNING 4 VERKSAMHET OCH STRATEGI 6 FINLANDS BANK I ETT NÖTSKAL 8 FINLANDS BANKS STRATEGI REVIDERADES 2020 9 DIREKTIONENS ARBETSFÖRDELNING 14 GEDIGEN EXPERTIS ÄR STABIL VALUTA 17 FINLANDS BANKS BUDGET 2021 OCH VERKSAMHETSKOSTNADER 22 HANTERING AV MILJÖPÅVERKAN: FINLANDS BANKS UTSLÄPP MINSKADE UNDER CORONAPANDEMIN 28 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 31 PENNINGPOLITIK 32 FINANSIELL STABILITET 67 PENGAR OCH BETALNINGAR 92 TILLGÅNGSFÖRVALTNING 118 INFLYTANDE OCH SAMARBETE 140 HÅLLBARHET PÅ FINLANDS BANK 167 BOKSLUT 171 BALANSRÄKNING 172 RESULTATRÄKNING 175 DIREKTIONENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING 177 REDOVISNINGSPRINCIPER 178 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 184 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 212 BOKSLUTSBILAGOR 223 NOTER OM RISKHANTERINGEN 225 REVISIONSBERÄTTELSE 231 UTLÅTANDE OM REVISION 232 ORGANISATION 235
 • Finlands Bank (2020)
  Finlands Banks årsberättelse
  CHEFDIREKTÖRENS HÄLSNING 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 6 PENNINGPOLITIK 7 FINANSIELL STABILITET 36 PENGAR OCH BETALNINGAR 53 TILLGÅNGSFÖRVALTNING 70 INFLYTANDE OCH SAMARBETE 80 SAMHÄLLSANSVAR 102 VERKSAMHET OCH STRATEGI 135 FINLANDS BANK I ETT NÖTSKAL 137 FINLANDS BANK BYGGER EKONOMISK STABILITET 138 DIREKTIONENS ARBETSFÖRDELNING 141 MÅL- OCH RESULTATSTYRNING 144 BOKSLUT 150 BALANSRÄKNING 151 RESULTATRÄKNING 154 DIREKTIONENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING 156 REDOVISNINGSPRINCIPER 157 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 165 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 194 BOKSLUTSBILAGOR 207 NOTER OM RISKHANTERINGEN 209 REVISIONSBERÄTTELSE 216 UTLÅTANDE OM REVISION 217 ORGANISATION 220
 • Finlands Bank (2019)
  Finlands Banks årsberättelse
  CHEFDIREKTÖRENS HÄLSNING 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 6 PENNINGPOLITIK 8 FINANSIELL STABILITET 34 INFLYTANDE OCH SAMARBETE 47 PENGAR OCH BETALNINGAR 66 TILLGÅNGSFÖRVALTNING OCH SAMHÄLLSANSVAR 82 BOKSLUT 118 BOKSLUT 119 RESULTATRÄKNING 122 DIREKTIONENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING 124 REDOVISNINGSPRINCIPER 125 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 132 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 153 BOKSLUTSBILAGOR 163 NOTER OM RISKHANTERINGEN 165 REVISIONSBERÄTTELSE 171 UTLÅTANDE OM REVISION I ENLIGHET MED ARTIKEL 27 I STADGAN FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKSSYSTEMET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN 172 ORGANISATION 175
 • Finlands Bank (2018)
  Finlands Banks årsberättelse
 • Finlands Bank (2017)
  Finlands Banks årsberättelse
  Företal 6 Finlands Bank – byggare av stabilitet 7 Verksamheten 2016 8 Penningpolitik 8 Finanssystemet 20 Tillgångsförvaltning 29 Sedlar och mynt 33 Övrig verksamhet 36 Ledning och personal 44 Strategin 44 Ledningssystem 48 Personal 49 Budget och verksamhetskostnader 51 Miljö 53 Totala risker 55 Bokslut 59 Balansräkning 60 Resultaträkning 62 Direktionens förslag till vinstutdelning 63 Redovisningsprinciper 64 Noter till balansräkningen 68 Noter till resultaträkningen 80 Bokslutsbilagor 85 Noter om riskhanteringen 89 Revisionsberättelse 93 Uttalande om revision i enlighet med artikel 27 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 94 Bilagor 96 Penningpolitiska åtgärder inom Eurosystemet 2016 96 Viktigaste finansmarknadsåtgärder 2016 99 Finlands Banks viktigaste remissyttranden 2016 100 Finlands Banks publikationer 2016 102 Tabellbilagor 103 Finlands Banks organization 118