Finlands Banks årsberättelse (1997- )

 

Uusimmat julkaisut

 • Finlands Bank (2018)
  Finlands Banks årsberättelse
 • Finlands Bank (2017)
  Finlands Banks årsberättelse
  Företal 6 Finlands Bank – byggare av stabilitet 7 Verksamheten 2016 8 Penningpolitik 8 Finanssystemet 20 Tillgångsförvaltning 29 Sedlar och mynt 33 Övrig verksamhet 36 Ledning och personal 44 Strategin 44 Ledningssystem 48 Personal 49 Budget och verksamhetskostnader 51 Miljö 53 Totala risker 55 Bokslut 59 Balansräkning 60 Resultaträkning 62 Direktionens förslag till vinstutdelning 63 Redovisningsprinciper 64 Noter till balansräkningen 68 Noter till resultaträkningen 80 Bokslutsbilagor 85 Noter om riskhanteringen 89 Revisionsberättelse 93 Uttalande om revision i enlighet med artikel 27 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 94 Bilagor 96 Penningpolitiska åtgärder inom Eurosystemet 2016 96 Viktigaste finansmarknadsåtgärder 2016 99 Finlands Banks viktigaste remissyttranden 2016 100 Finlands Banks publikationer 2016 102 Tabellbilagor 103 Finlands Banks organization 118
 • Finlands Bank (2016)
  Finlands Banks årsberättelse
  Företal 7 Finlands Bank 8 Verksamheten 2015 11 Penningpolitik 11 Finanssystemet 26 Tillgångsförvaltning 34 Sedlar och mynt 39 Övrig verksamhet 43 Ledning och personal 54 Strategin 54 Ledningssystem 56 Personal 60 Budget och verksamhetskostnader 62 Miljö 65 Totala risker 67 Bokslut 71 Balansräkning 72 Resultaträkning 74 Direktionens förslag till vinstutdelning 75 Redovisningsprinciper 76 Noter till balansräkningen 81 Noter till resultaträkningen 96 Bokslutsbilagor 102 Noter om riskhanteringen 106 Revisionsberättelse 111 Utlåtande om revision i enlighet med artikel 27 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 112 Bilagor 113 Penningpolitiska åtgärder inom Eurosystemet 2015 113 Viktigaste finansmarknadsåtgärder 2015 115 Finlands Banks viktigaste remissyttranden 2015 118 Finlands Banks publikationer 2015 120 Tabellbilagor 123 Finlands Banks organization 138
 • Finlands Bank (2015)
  Finlands Banks årsberättelse
  Företal 7 Finlands Bank 8 Verksamheten 2014 11 Penningpolitik 11 Finanssystemet 26 Tillgångsförvaltning 34 Sedlar och mynt 41 Övrig verksamhet 45 Ledning och personal 56 Strategin 56 Ledningssystem 58 Personal 62 Budget och verksamhetskostnader 64 Miljö 67 Totala risker 69 Bokslut 73 Balansräkning 74 Resultaträkning 76 Direktionens förslag till vinstutdelning 77 Redovisningsprinciper 78 Noter till balansräkningen 83 Noter till resultaträkningen 97 Bokslutsbilagor 103 Noter om riskhanteringen 107 Revisionsberättelse 112 Utlåtande om revision i enlighet med artikel 27 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 113 Bilagor 114 Penningpolitiska åtgärder inom Eurosystemet 2014 114 Viktigaste finansmarknadsåtgärder 2014 116 Finlands Banks viktigaste remissyttranden 2014 120 Finlands Banks publikationer 2014 122 Tabellbilagor 125 Finlands Banks organization 140
 • Finlands Bank (2014)
  Finlands Banks årsberättelse