Finnish consumers' expectations on developments and changes in payment habits : survey in connection with the research project "Finnish payment habits 2010"

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Dahlberg, Tomi
dc.contributor.author Öörni, Anssi
dc.date.accessioned 2014-09-22T07:58:10Z
dc.date.available 2014-09-22T07:58:10Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.isbn 978-952-462-342-1
dc.identifier.issn 1456-6184
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/7529
dc.description.abstract Suomen Pankin projekti "Suomalaiset maksutavat 2010" ennakoi suomalaisten maksutottumusten olevan suurten muutosten edessä. Muutosten syitä ovat muun muassa eurooppalaisten maksujärjestelmien integroituminen ja standardoituminen, maksupalveluja koskevan lainsäädännön ja sääntelyn EU-tasoinen kehittäminen, maksupalvelujen kustannustekijöiden ja hinnoittelukäytäntöjen muutokset sekä tekniikan kehityksen tarjoamat uudet mahdollisuudet. Viime vuosina on kehitetty paljon uusia maksuvälineitä ja -palveluita, joille on tunnusomaista tieto- ja viestintätekniikan käyttöön perustuvan automaation lisääntyminen.Harva uusi palvelu on menestynyt.Maksamisen muutoksia koskevan ymmärryksen lisäämiseksi tässä tutkimusraportissa selvitetään kuluttajien tarpeiden, mieltymysten ja tottumusten vaikutusta uusien maksutapojen käyttöönottoon.Tutkimusaineisto kerättiin syyskuussa 2005 postikyselyllä, jossa käytiin läpi keskeiset maksutavat. Kysely lähetettiin 2000:lle satunnaisotannalla poimitulle suomalaiselle kuluttajalle.Tutkimuksen tulosten mukaan maksuvälineen turvallisuus ja luotettavuus koetaan tärkeimmiksi uuden maksutavan ominaisuuksiksi.Muita tärkeiksi koettuja maksuvälineen ominaisuuksia ovat tiedon saanti maksutapahtumasta, yhteensopivuus ostamis- ja maksutottumuksiin, laajakäyttöisyys, helppokäyttöisyys, ajan tai rahan säästö sekä riippumattomuus ajasta ja paikasta.Uudet maksutavat - sähköinen lasku ja ostosten maksaminen matkapuhelimella - eivät vuoteen 2010 mennessä syrjäytä vakiintuneita maksutapoja arvioituna sen perusteella, mitkä ovat kuluttajille tärkeimpiä ominaisuuksia.Luotettavuus tai hinnoittelu ei erottele tärkeimpien uusien maksutapojen - sähköinen lasku ja matkapuhelimella maksaminen - käyttöön myönteisesti ja kielteisesti suhtautuvia.Suppea joukko tekijöitä erottelee maksutapojaan muuttavat maksutapojaan muut4 tamattomista.Maksutavan helppokäyttöisyys vaikuttaa aikeisiin maksaa sekä sähköisellä laskulla että matkapuhelimella.Yhteensopivuus (laajakäyttöisyys) ja helppokäyttöisyys ovat matkapuhelimella maksamiseen vaikuttavia erottelevia tekijöitä.Asiasanat: maksutavat, kuluttajille suunnatut maksupalvelut, kuluttajakäyttäytyminen, innovaatioiden diffuusio, theory of planned behavior (TPB) JEL-luokittelu: A14, D14, L81,O33
dc.format.extent 107 s.
dc.language.iso fin
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject Suomi
dc.subject odotukset
dc.subject kehitys
dc.subject maksut
dc.subject kotitaloudet
dc.subject maksuvälineet
dc.subject teknologia
dc.subject innovaatiot
dc.subject SP
dc.subject maksutavat
dc.subject kyselytutkimukset
dc.subject muutokset
dc.subject maksupalvelut
dc.subject matkapuhelimet
dc.subject RP
dc.title Finnish consumers' expectations on developments and changes in payment habits : survey in connection with the research project "Finnish payment habits 2010"
dc.type Sarjajulkaisu
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-20140807311
dc.subject.jel A14
dc.subject.jel D14
dc.subject.jel L81
dc.subject.jel O33
dc.series.name Bank of Finland Research Discussion Papers
dc.series.year 2006
dc.series.number 32/2006
dc.series.sortingnumber 32
dc.date.publication 5.11.2006

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
128780.pdf 827.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record