Finlands Banks pensionsfond årsberättelse (2007- )

 

Recent Submissions

 • Finlands Bank (2020)
  1 Finlands Banks pensionsfond ........2 2 Pensionsåtagande och utbetalda pensioner.......3 3 Bokslut....... 4 3.1 Balansräkning ....... 4 3.2 Resultaträkning ....... 5 3.3 Noter till bokslutet........ 7
 • Finlands Bank (2019)
  1 Finlands Banks pensionsfond..5 2 Pensionsåtagande och utbetalda pensioner..7 3 Bokslut..8 3.1 Balansräkning..8 3.2 Resultaträkning..9 3.3 Noter till bokslutet..11
 • Finlands Bank (2018)
  1 Finlands Banks pensionsfond 5 2 Pensionsåtagande och utbetalda pensioner 7 3 Bokslut 8 3.1 Balansräkning 8 3.2 Resultaträkning 9 3.3 Noter till bokslutet 11 4 Finansiering av pensionerna 13 4.1 Sammanslagning av pensionsfondens tillgångar med Finlands Banks finansiella tillgångar 13 4.2 Täckning av pensionsåtagandet 13 4.3 Pensionsfondens placeringsverksamhet 1–3/2017 13
 • Finlands Bank (2017)
  1 Finlands Banks pensionsfond 5 2 Pensionsåtagande och utbetalda pensioner 7 3 Bokslut 8 3.1 Balansräkning 8 3.2 Resultaträkning 9 3.3 Noter till bokslutet 12 4 Hantering av pensionsfondens finansieringsrisker och placeringsverksamhet 14 4.1 Mål för placeringsverksamheten och placeringspolicy 14 4.2 Pensionsfondens tillgångar och placeringsverksamhet 2016 15 4.3 Genomförande av placeringsverksamheten 16 4.4 Riskhantering av placeringsverksamheten 17
 • Finlands Bank (2016)
  Finlands Banks pensionsfond 5 1 Pensionsfondens organisation och beslutsordning 6 2 Pensionsåtagande och utbetalda pensioner 7 3 Bokslut 8 3.1 Balansräkning 8 3.2 Resultaträkning 9 3.3 Noter till bokslutet 12 4 Hantering av pensionsfondens finansieringsrisker och placeringsverksamhet 14 4.1 Mål för placeringsverksamheten och placeringspolicy 14 4.2 Pensionsfondens tillgångar och placeringsverksamhet 2015 15 4.3 Genomförande av placeringsverksamheten 16 4.4 Riskhantering av placeringsverksamheten 17