Johdannaismarkkinat : Maailmanlaajuinen keskuspankkikysely 1995

Show full item record

Title: Johdannaismarkkinat : Maailmanlaajuinen keskuspankkikysely 1995
Author: Ahokas, Matti ; Kuussaari, Harri ; Virolainen, Kimmo
Organization: Suomen Pankki
Department / Unit: Rahoitusmarkkinaosasto
Series: Suomen Pankin keskustelualoitteita
Series number: 21/1996
Year of publication: 1996
Publication date: 24.9.1996
Pages: 43 s.
Keywords: johdannaiset; kansainvälinen; Suomi;
Abstract: Johdannaisinstrumenttien merkitys keskuspankin näkökulmasta perustuu niiden vaikutuksiin yleistaloudelliseen toimintaan ja ennen muuta rahoitusjärjestelmän vakauteen ja rahapolitiikan välittymiseen.Kansainvälisen järjestelypankin BIS:in koordinoiman keskuspankkikyselyn tulosten mukaan johdannaisinstrumenttien maailmanlaajuinen kanta oli huomattavasti aikaisempia arvioita suurempi.OTC- ja pörssijohdannaissopimusten nimellisarvoinen kanta oli huhtikuussa 1995 55 716 miljardia dollaria (noin 256 000 miljardia markkaa).Suurista nimellisarvoista huolimatta maailmanlaajuinen OTC-sopimusten nimellistä jälleenhankintakustannusta kuvaava bruttomarkkina-arvo oli vain noin 2 205 mrd.USD, mikä on alle 5 % nimellisarvosta. OTC-markkinat ovat merkittävin kauppapaikka johdannaisinstrumenteille, varsinkin Suomessa. Johdannaismarkkina-aktiviteetti keskittyy pääasiassa valuutta- ja korkojohdannaisiin.Termiini- ja swap-sopimukset olivat selvästi yleisimpiä instrumentteja kaikilla markkinoilla. Johdannaismarkkinoiden toiminta on erittäin kansainvälistä; yli puolessa OTC-sopimuksista vastapuolena oli ulkomainen osapuoli. Suomessa ulkomaisten vastapuolien osuus oli keskimääräistä suurempi.Johdannaismarkkinat ovat keskittyneitä välittäjien kesken.Markkinoiden keskittyneisyys ei ole kuitenkaan johtanut hintariskien keskittymiseen välittäjille, vaan riskit on pääsääntöisesti siirretty eteenpäin toisille loppukäyttäjille. Avainsanat: johdannaismarkkinat, OTC-johdannaiset, hintariskin välittyminen
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
77314.pdf 4.884Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record