Johdannaismarkkinat : Maailmanlaajuinen keskuspankkikysely 1995

Näytä kaikki kuvailutiedot

Nimeke: Johdannaismarkkinat : Maailmanlaajuinen keskuspankkikysely 1995
ISBN: 951-686-516-X
Tekijä: Ahokas, Matti ; Kuussaari, Harri ; Virolainen, Kimmo
Julkaisija: Suomen Pankki
Osasto / Yksikkö: Rahoitusmarkkinaosasto
Sarjan nimi: Suomen Pankin keskustelualoitteita
ISSN: 0785-3572
Sarjan vuosi: 1996
Sarjan numero: 21/1996
Julkaisuvuosi: 1996
Sivut: 43 s.
Hakusanat: johdannaiset; kansainvälinen; Suomi;
Tiivistelmä: Johdannaisinstrumenttien merkitys keskuspankin näkökulmasta perustuu niiden vaikutuksiin yleistaloudelliseen toimintaan ja ennen muuta rahoitusjärjestelmän vakauteen ja rahapolitiikan välittymiseen.Kansainvälisen järjestelypankin BIS:in koordinoiman keskuspankkikyselyn tulosten mukaan johdannaisinstrumenttien maailmanlaajuinen kanta oli huomattavasti aikaisempia arvioita suurempi.OTC- ja pörssijohdannaissopimusten nimellisarvoinen kanta oli huhtikuussa 1995 55 716 miljardia dollaria (noin 256 000 miljardia markkaa).Suurista nimellisarvoista huolimatta maailmanlaajuinen OTC-sopimusten nimellistä jälleenhankintakustannusta kuvaava bruttomarkkina-arvo oli vain noin 2 205 mrd.USD, mikä on alle 5 % nimellisarvosta. OTC-markkinat ovat merkittävin kauppapaikka johdannaisinstrumenteille, varsinkin Suomessa. Johdannaismarkkina-aktiviteetti keskittyy pääasiassa valuutta- ja korkojohdannaisiin.Termiini- ja swap-sopimukset olivat selvästi yleisimpiä instrumentteja kaikilla markkinoilla. Johdannaismarkkinoiden toiminta on erittäin kansainvälistä; yli puolessa OTC-sopimuksista vastapuolena oli ulkomainen osapuoli. Suomessa ulkomaisten vastapuolien osuus oli keskimääräistä suurempi.Johdannaismarkkinat ovat keskittyneitä välittäjien kesken.Markkinoiden keskittyneisyys ei ole kuitenkaan johtanut hintariskien keskittymiseen välittäjille, vaan riskit on pääsääntöisesti siirretty eteenpäin toisille loppukäyttäjille. Avainsanat: johdannaismarkkinat, OTC-johdannaiset, hintariskin välittyminen
Tekijänoikeustiedot: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
77314.pdf 4.884MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot