Johdannaismarkkinoiden toiminta ja riskit

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Hein, Eelis
dc.date.accessioned 2014-09-22T07:58:25Z
dc.date.available 2014-09-22T07:58:25Z
dc.date.issued 1994
dc.identifier.isbn 951-686-434-1
dc.identifier.issn 0785-3572
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/7634
dc.description.abstract Selvityksessä luodaan katsaus johdannaisinstrumenttien peruskäsitteistöön ja kansainväliseen kehitykseen sekä kartoitetaan Suomen johdannaismarkkinoiden toimintaa ja kaupankäyntiin liittyviä riskejä. Kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla johdannaisinstrumenttien käyttö on lisääntynyt huomattavasti 10 viime vuoden aikana.Kasvua on tukenut sijoitustoiminnan kansainvälistyminen, käyttäjäkunnan laajentuminen ja arvopaperistamisen lisääntyminen.Suurista kaupankäyntimääristä ja epävakaista markkinaolosuhteista huolimatta johdannaismarkkinat ovat toistaiseksi toimineet ilman vakavia häiriöitä.Viranomaiset ovat kuitenkin maailmanlaajuisesti yksimielisiä siitä, että johdannaismarkkinoiden valvontaa on kehitettävä ja suunniteltava toimintatapoja mahdollisten kriisien varalta. Suomen johdannaismarkkinoiden kehitys on seurannut kansainvälistä suuntaa.Moniin muihin maihin verrattuna Suomen johdannaismarkkinat tosin ovat huomattavan pienet, myös suhteutettuna talouden kokoon. Valtaosa Suomen johdannaismarkkinoiden instrumenteista on markkinoiden hyvin tuntemia tuotteita, joiden riskit hallitaan melko hyvin.Yli 90 % johdannaiskaupoista tehdään kahdenkeskisin sopimuksin niin kutsuttuina OTC-kauppoina.Johdannaispörssien osuus on jäänyt vielä toistaiseksi pieneksi.OTC-kauppa on Suomessa keskittynyt harvojen suurten pankkien käsiin.Suomalaisille pankeille johdannaissopimuksista aiheutuneet riskit näyttävät tällä hetkellä kuitenkin olevan varsin kohtuullisia.Suurimmat riskit pankeille aiheutuvat edelleen perinteisestä rahoituksenvälityksestä. Tulevaisuudessa kaupankäyntivolyymit Suomen johdannaismarkkinoilla mitä todennäköisimmin kasvavat entisestään ja markkinoille tulee yhä monimutkaisempia johdannaisinstrumentteja.Markkinoiden rakenteellisen kehityksen seuraaminen on tärkeää johdannaiskaupan aiheuttamien riskien ennakoimiseksi.Suomen Pankki ja rahoitustarkastus osallistuvat aktiivisesti Suomen muiden viranomaisten kanssa kansainvälisten yhteistyöelinten työskentelyyn johdannaismarkkinoiden valvonnan tehostamiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi.Tärkeimpiä viranomaistyön painopistealueita tällä hetkellä on sopia OTC-johdannaissopimusten keskitetystä selvittämisestä ja nettoutusjärjestelyistä, yhdenmukaistaa johdannaissopimusten kirjanpitokäytäntö ja parantaa tilinpäätösinformaatiota.
dc.format.extent 33 s.
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartofseries Bank of Finland Research Discussion Papers
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject johdannaiset
dc.subject riskit
dc.subject arvopaperimarkkinat
dc.subject SP
dc.subject johdannaismarkkinat
dc.subject RM
dc.title Johdannaismarkkinoiden toiminta ja riskit
dc.type Sarjajulkaisu
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-20140807405
dc.series.name Suomen Pankin keskustelualoitteita
dc.series.year 1994
dc.series.number 22/1994
dc.series.sortingnumber 22
dc.date.publication 14.12.1994
dc.contributor.orgunit Rahoitusmarkkinaosasto

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SP_DP_1994_22.pdf 2.778Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record