Luottolaitoksille sallittu liiketoiminta : oikeudellinen selvitys

Show full item record

Title: Luottolaitoksille sallittu liiketoiminta : oikeudellinen selvitys
Author: Lounatvuori, Markku
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankin keskustelualoitteita
Series number: 18/2000
Year of publication: 2000
Publication date: 12.12.2000
Pages: 95 s.
Keywords: elektroninen raha; Internet; luottolaitokset; pankkitoiminta; lainsäädäntö; Suomi; USA; toiminnot
Abstract: Pankkien liiketoiminnan alaa on maassamme perinteisesti rajoitettu. Nyt rajoittaminen kohdistuu pankkien lisäksi myös muihin luottolaitoksiin.Lainsäätäjä ei silti aikoihin ole arvioinut rajoittamistarvetta, eikä siitä muutoinkaan ole meillä julkisuudessa paljoa keskusteltu. Selvityksessäni pyrin osoittamaan, että toimintaympäristömuutokset, kuten rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen, tietoyhteiskunnan nopea edistyminen ja Euroopan unionin jäsenyys, aiheuttavat tarpeen arvioida, vieläkö entisenlainen rajoittaminen on perusteltua. Kuvaan säännökset, jotka meillä nykyisin säätävät luottolaitoksen liiketoiminnasta.Tuon esiin näkökohtia, joilla mielestäni on ollut merkitystä rajoituksista aikanaan säädettäessä, ja pyrin arvioimaan, vieläkö niillä on sama merkitys kuin rajoitusten säätämisaikaan.Lisäksi esitän perusteita, joita toimintaympäristön muutos mielestäni on nostanut esiin ja joilla voisi olla merkitystä perusteltaessa rajoituksista luopumista.Säännöskuvauksen yhteydessä on myös lyhyt kuvaus siitä, mitä asiasta nykyisin säädetään EU:ssa ja USA:ssa.Uudelleenarviointiperusteita esittäessäni tukeudun myös USA:ssa esitettyihin näkemyksiin pankkitoiminnan ja kaupan erottamisen tarpeellisuudesta. Päädyn peräänkuuluttamaan avointa julkista keskustelua sen selvittämiseksi, kuinka saavuttaa sopusointu säätelyn ja liiketoiminnan uusien trendien välille.Nykyinen tilanne on luottolaitosten valvonnan näkökulmasta kestämätön. Rahoitustarkastus, joka rahoitusmarkkinoiden vakautta edistääkseen valvoo markkinoita ja niillä toimivia, törmää toistuvasti tilanteisiin, joissa se on kahden vaiheilla: mikä on - tuomarin ohjeen sanontoja lainatakseni - "yhteisen kansan hyöty" suhteessa siihen, niitä "säädetyn lain sanat näyttäisivät käskevän"? Asiasanat: luottolaitos, luottolaitostoiminta, pankki, pankkitoiminta
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
97143.pdf 494.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record