Maksujärjestelmät ja -välineet Suomessa

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Saarinen, Veikko
dc.date.accessioned 2014-09-22T07:58:33Z
dc.date.available 2014-09-22T07:58:33Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.issn 0785-3572
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/7673
dc.description.abstract Maksujärjestelmät ovat osa talouden ja rahoitusmarkkinoiden perusrakennetta ja niihin luetaan kuuluviksi sekä maksuvälineet että erilaiset maksujen välitykseen tarvittavat järjestelmät. Maksujärjestelmät palvelevat monia eri tarkoituksia kuten kotitalouksien päivittäisten ostosten ja laskujen maksamista, yritysten maksuja, julkisen sektorin maksuliikennettä, pankkien välisiä maksuja sekä suomalaisten ja ulkomaalaisten välisiä maksutoimia.Maksujärjestelmissä käsitellään toisaalta suuria määriä pieniä maksuja, ja toisaalta erityistä turvallisuutta ja nopeutta vaativia suuria maksuja.Pieniä maksuja ovat yleensä kotitalouksien ja pienyritysten juoksevat maksut, suuria maksuja mm. pankkien ja teollisuusyritysten valuutta-, arvopaperi-, ja rahamarkkinakauppojen maksut sekä osa tavarakaupan maksuista.Tämä esitys painottuu ensisijaisesti Suomessa käytössä olevien maksuvälineiden sekä maksu- ja selvitysjärjestelmien esittämiseen ja yleiskuvan antamiseen niistä.Erityistä painoa on annettu maksuvälineiden ja järjestelmien kehitystä kuvaaville tilastotiedoille ja niiden kuvioesitykselle kehitystrendien helppoa hahmottamista varten.Maksujärjestelmiin liittyviä riskejä ja riskienhallintamenetelmiä ei käsitellä. Maksujärjestelmien ytimen Suomessa muodostaa Suomen Pankin sekkitilijärjestelmä, joka täyttää ns.RTGS-järjestelmälle asetettavat vaatimukset.Niissä maksut suoritetaan yksitellen reaaliaikaisesti ja peruuttamattomasti sitä mukaa kuin ne syötetään järjestelmään.Näiden järjestelmien häiriötön toiminta on mm. rahapolitiikan harjoittamisen perusedellytys.Luotettavan ja tehokkaan maksujärjestelmän merkitys myös kilpailutekijänä on kasvanut talouksien kansainvälistymisen myötä.Maksujärjestelmiltä vaaditaan toimintavarmuuden ja turvallisuuden lisäksi nopeutta, kustannustehokkuutta ja yhteensopivuutta muiden maiden järjestelmien kanssa. Suomen liityttyä Euroopan unioniin vuoden 1995 alusta myös kytkennät EU:n maksu- ja arvopaperien selvitysjärjestelmiin ovat tulleet ajankohtaisiksi ja entistä tärkeämmiksi.Mikäli Suomi liittyy Euroopan rahaliittoon, Suomen Pankin RTGSjärjestelmä kytketään osaksi EU:n laajuista RTGS-järjestelmää TARGET:ia. Tällöin yhteiseen rahapolitiikkaan liittyvät maksut tullaan välittämään kyseisen järjestelmän kautta.Järjestelmää voidaan myös käyttää muiden maksujen välittämiseen.Lähinnä tulevat kysymykseen pankkien ja yritysten suuret aikakriittiset maksut. Avainsanat: maksujärjestelmät, selvitysjärjestelmät, maksuvälineet, Suomi, EU
dc.format.extent 34 s.
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartofseries Bank of Finland Research Discussion Papers
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject maksujärjestelmät
dc.subject maksuvälineet
dc.subject Suomi
dc.subject SP
dc.subject RTGS
dc.subject Target
dc.subject RM
dc.title Maksujärjestelmät ja -välineet Suomessa
dc.type Sarjajulkaisu
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-20140807441
dc.series.name Suomen Pankin keskustelualoitteita
dc.series.year 1996
dc.series.number 17/1996
dc.series.sortingnumber 17
dc.date.publication 18.6.1996
dc.contributor.orgunit Rahoitusmarkkinaosasto

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
76285.pdf 3.300Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record