Maksuliikkeen katteensiirtojärjestelmät : Likviditeettitarpeet, vastapuoliriskit ja vakuuskäytännöt

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Leinonen, Harry
dc.date.accessioned 2014-09-22T07:58:33Z
dc.date.available 2014-09-22T07:58:33Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.isbn 951-686-576-3
dc.identifier.issn 0785-3572
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/7675
dc.description.abstract Maksuliike on kaikkiaan nopeutumassa ja kansainvälistymässä voimakkaasti lähivuosina erityisesti euroalueella ja suurten maksujen osalta.Maksuliikkeen katteensiirtoon liittyvät vastapuoliriskit ja likviditeettitarpeet ovat myös keskustelun ja muutoksien kohteena.Katteensiirtokäytäntöjen ja järjestelmien reaaliaikaisuus ja tapahtumakohtaisuus tulevat merkittävästi muuttamaan toiminnan luonnetta ja teknisiä ratkaisuja. Päivärytmillä toimivista järjestelmistä ollaan siirtymässä jatkuvan toiminnan järjestelmiin erityisesti suurten maksujen käsittelyssä. Tämä tulee vaikuttamaan huomattavasti pankkien likviditeetin hallintaperiaatteisiin.Muutoksen suunta kohti välitöntä reaaliaikaista maksuliikettä näyttää vääjäämättömältä nykykehityksen valossa. Yleinen olettamus on, että bruttoperusteiset RTGS-järjestelmät vaativat enemmän likviditeettiä kuin nettopohjaiset järjestelmät. Likviditeetin tarve riippuu maksujärjestelmien rakenteista ja käsiteltävistä maksuvirroista.Maksuvirtojen yleinen tasaisuus vähentää likviditeettitarvetta.Likviditeettitarvetta voidaan ratkaisevasti vähentää maksujärjestelmärakenteiden valinnoilla, maksuvirtoja tasaavilla toimenpiteillä ja sopimalla markkinakäytännöistä.Keskuspankin hinnoittelu-, vakuus- ja vähimmäisvarantokäytännöt vaikuttavat myös vaihtoehtoisten järjestelmien edullisuuteen.Brutto- ja nettojärjestelmän kokonaisedullisuus riippuu siten tapauskohtaisista tekijöistä. Bruttojärjestelmää suosivia tekijöitä ovat vastapuolien erilaiset riskitasot, vastavuoroisuuden puute maksuliikenneriskeissä, maksuvirtojen päivänsisäinen tasaisuus ja päivänsisäisen ja päivien välisen likviditeettivaihtelujen yhtenäisyys.Nettojärjestelmiä suosivia tekijöitä ovat pienet ja samantasoiset vastapuoliriskit sekä rakenteellisesti epätasaiset maksuvirrat, jotka aiheuttavat suuria vaihteluita päivänsisäisessä likviditeettitarpeessa päivien välisten vaihteluiden pysyessä kuitenkin kohtuullisina. Nykyinen päivärytmiin kiinnitetty toimintatapa on myös keskittänyt huomion päivänkatkoon liittyvään likviditeettitarpeeseen. Jatkuvatoimisessa ympäristössä tarkastelu on yli aikarajojen ulottuva jatkumo.Pankkien likviditeetinhallinta operoi jatkossa tämän vuoksi aiempaa laajemmalla ja uudella aikaperspektiivillä. Suomalaisista nykyisistä katteensiirtoratkaisuista voidaan yleensä todeta, että tällä hetkellä ne kuluttavat huomattavia määriä likviditeettiä ja sisältävät laajojakin vastapuoliriskejä. Muuttamalla rakenteita voidaan tarvittaessa vapauttaa likviditeettiä ja vähentää vastapuoliriskejä.Tällaisista muutoksista on sovittu ja suomalaisten järjestelmien tilanne muuttuu oleellisesti lähiaikana. Asiasanat: maksujärjestelmien katteensiirto, bruttoselvitys, RTGS, maksujärjestelmien vastapuoliriskit, maksujärjestelmien likviditeettitarpeet
dc.format.extent 39 s.
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartofseries Bank of Finland Research Discussion Papers
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject maksujärjestelmät
dc.subject keskuspankit
dc.subject SP
dc.subject RTGS
dc.subject maksuliikenne
dc.subject RM
dc.title Maksuliikkeen katteensiirtojärjestelmät : Likviditeettitarpeet, vastapuoliriskit ja vakuuskäytännöt
dc.type Sarjajulkaisu
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-20140807442
dc.series.name Suomen Pankin keskustelualoitteita
dc.series.year 1998
dc.series.number 9/1998
dc.series.sortingnumber 9
dc.date.publication 14.5.1998
dc.contributor.orgunit Rahoitusmarkkinaosasto

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
85298.pdf 4.638Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record