Henkilöstötilinpäätös (SP) (1997- )

 

Recent Submissions

 • Suomen Pankki (2019)
  Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 IT-yksikköön IT Business Partnerit ja osastoille omat asiakkuustiimit 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne 4 Ikärakenne 5 Sukupuolijakauma 5 Palvelussuhteen kesto 5 Rekrytoinnit ja henkilöstön vaihtuvuus 7 Työnantajakuva 7 Rekrytoinnit 7 Young Professionals -ohjelma 8 Liikkuvuus 9 Määräaikaiset tehtävänimitykset 9 Lähtövaihtuvuus 9 Työaika ja työpanos 11 Henkilötyövuodet 11 Lisä- ja ylityöt 12 Vuosiloma 12 Palkkaus ja palkinta 12 Vuoden 2018 palkantarkistukset ja palkinta 13 Palkkakehitys 13 Osaamisen kehittäminen 15 Koulutusrakenne 15 Koulutuspanostukset 16 Suoriutumisen johtaminen 18 Esimiestyön kehittäminen 18 Tutkimustoiminta vahvistaa ekonomistiosaamista 18 Toimintatapojen kehittäminen 19 Ideapankki 19 Työhyvinvointi 20 Työkyvyn ylläpito ja sairauspoissaolot 20 Työsuojelu- ja yhteistoiminta 20 Tasa-arvo 22 Rekrytoinnit 22 Palkkaus ja työuralla eteneminen 22 Kansainvälinen yhteistyö 22 Sisäiset työryhmät ja yhteistoimintaedustus 22 Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen 22 Suomen Pankin eläkelaitos 23 Tunnuslukuyhteenveto 24 Käsitteet ja määritelmät 25
 • Suomen Pankki (2018)
  Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 Viestintäyksikköön kaksi uutta ryhmää 4 Kielipalvelutoimistosta kielipalveluryhmäksi 4 Henkilöstömäärä ja –rakenne 4 Ikärakenne 5 Sukupuolijakauma 5 Palvelussuhteen kesto 5 Rekrytoinnit ja henkilöstön vaihtuvuus 7 Työnantajakuva 7 Rekrytoinnit 7 Liikkuvuus 8 Määräaikaiset tehtävänimitykset 8 Lähtövaihtuvuus 8 Työaika ja työpanos 10 Henkilötyövuodet 10 Lisä- ja ylityöt 11 Vuosiloma 11 Palkkaus ja palkinta 11 Vuoden 2017 palkantarkistukset ja palkinta 12 Palkkakehitys 12 Osaamisen kehittäminen 14 Koulutusrakenne 14 Koulutuspanostukset 15 Suoriutumisen johtaminen 17 Esimiestyön kehittäminen 17 Tutkimustoiminta vahvistaa ekonomistiosaamista 17 Toimintatapojen kehittäminen 18 Ideapankki 18 Työhyvinvointi 19 Työkyvyn ylläpito ja sairauspoissaolot 19 Työsuojelu- ja yhteistoiminta 19 Työilmapiirin kehittäminen 20 Tasa-arvo 22 Rekrytoinnit 22 Palkkaus ja työuralla eteneminen 22 Kansainvälinen yhteistyö 22 Sisäiset työryhmät ja yhteistoimintaedustus 22 Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen 22 Suomen Pankin eläkelaitos 23 Tunnuslukuyhteenveto 24 Käsitteet ja määritelmät 25
 • Suomen Pankki (2017)
  Johdanto 3 Henkilöstömäärä ja -rakenne 4 Ikärakenne 4 Sukupuolijakauma 5 Palvelussuhteen kesto 5 Rekrytoinnit ja henkilöstön vaihtuvuus 7 Työnantajakuva 7 Rekrytoinnit 8 Liikkuvuus 8 Määräaikaiset tehtävänimitykset 9 Lähtövaihtuvuus 9 Työaika ja työpanos 10 Henkilötyövuodet 10 Lisä- ja ylityöt 11 Vuosiloma 11 Palkkaus ja palkinta 12 Vuoden 2016 palkantarkistukset ja palkinta 12 Palkkakehitys 12 Osaamisen kehittäminen 15 Koulutusrakenne 15 Koulutuspanostukset 17 Suoriutumisen johtaminen 18 Esimiestyön kehittäminen 18 Tutkimustoiminta vahvistaa ekonomistiosaamista 18 Toimintatapojen kehittäminen 19 Smart Working 19 Ideapankki 19 Työhyvinvointi 20 Työkyvyn ylläpito ja sairauspoissaolot 20 Työsuojelu- ja yhteistoiminta 20 Tasa-arvo 22 Rekrytoinnit 22 Palkkaus ja työuralla eteneminen 22 Kansainvälinen yhteistyö 22 Sisäiset työryhmät ja yhteistoimintaedustus 22 Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen 22 Suomen Pankin eläkelaitos 23 Tunnuslukuyhteenveto 24 Käsitteet ja määritelmät 25
 • Suomen Pankki (2016)
  Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 Hallinto-osaston ja rahahuolto-osaston organisaatioita uudistettiin 1.1.2015 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne 4 Ikärakenne 5 Sukupuolijakauma 5 Palvelussuhteen kesto 5 Rekrytoinnit ja henkilöstön vaihtuvuus 8 Työnantajakuva 8 Rekrytoinnit 8 Liikkuvuus 9 Määräaikaiset tehtävänimitykset 9 Lähtövaihtuvuus 9 Työaika ja -panos 10 Henkilötyövuodet 10 Lisä- ja ylityöt 10 Vuosiloma 12 Palkkaus ja palkinta 12 Vuoden 2015 palkantarkistukset ja palkinta 12 Palkkakehitys 12 Osaamisen kehittäminen 14 Suoriutumisen johtaminen 15 Toimintatapojen kehittäminen 15 Esimiestyön kehittäminen 15 Koulutusrakenne 16 Koulutuspanostukset 17 Tutkimustoiminta vahvistaa ekonomistiosaamista 17 Työhyvinvointi 18 Työilmapiirin kehittäminen 20 Työkyvyn ylläpito ja sairauspoissaolot 21 Tasa-arvo 22 Rekrytoinnit 22 Palkkaus ja työuralla eteneminen 22 Kiusaaminen, syrjintä ja sukupuolinen häirintä 22 Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen 22 Suomen Pankin eläkelaitos 23 Tunnuslukuyhteenveto 24 Käsitteet ja määritelmät 25
 • Suomen Pankki (2015)
  Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteistyön kehittäminen 4 Tilastoyksikön organisaatiouudistus 1.1.2014 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne 5 Ikärakenne 5 Sukupuolijakauma 5 Palvelussuhteen kesto 5 Rekrytoinnit ja henkilöstön vaihtuvuus 7 Työnantajakuva 7 Rekrytoinnit 7 Liikkuvuus 8 Määräaikaiset tehtävänimitykset 8 Lähtövaihtuvuus 8 Työaika ja -panos 9 Henkilötyövuodet 9 Lisä- ja ylityöt 9 Vuosiloma 10 Palkkaus ja palkinta 10 Vuoden 2014 palkantarkistukset ja palkinta 10 Palkkakehitys 11 Osaamisen kehittäminen 12 Suoriutumisen johtamisen kehittäminen 12 Esimiestyön kehittäminen 12 Koulutusrakenne 13 Koulutuspanostukset 14 Tutkimustoiminta ekonomistiosaamisen kehittämisen näkökulmasta 14 Työhyvinvointi 15 Työkyvyn ylläpito ja sairauspoissaolot 15 Tasa-arvo 16 Rekrytoinnit 16 Palkkaus ja työuralla eteneminen 16 Kiusaaminen, syrjintä ja sukupuolinen häirintä 16 Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen 16 Suomen Pankin eläkelaitos 17 Tunnuslukuyhteenveto 18 Käsitteet ja määritelmät 19