Valuuttakurssien ja korkojen tilastollisista jakaumista

Show full item record

Title: Valuuttakurssien ja korkojen tilastollisista jakaumista
Author: Ahlstedt, Monica
Organization: Suomen Pankki
Department / Unit: Suomen Pankin tutkimusosasto
Series: Suomen Pankin keskustelualoitteita
Series number: 37/1995
Year of publication: 1995
Publication date: 29.12.1995
Pages: 40 s.
Keywords: valuuttakurssit; korot; mallit; GARCH
Abstract: Selvityksessä pyritään määrittelemään valuuttakurssien ja korkojen muutosten empiiriset tilastolliset jakaumat ajalta 1.10.1986 - 31.12.1988.Selvitys kattaa kahdentoista valuutan markkakurssin ja kolmentoista valuutan markkinakoron jakaumien estimoinnin.Perushypoteesina on oletus kiinteäparametrisesta tai aikariippuvasta random walk -prosessista.Työssä tutkitaan havaintofrekvenssin ja viikonpäivän vaikutusta.Työn tulokset indikoivat, että valuuttakurssien päivähavainnot noudattavat tarkasteluperiodilla GARCH (1,1) mallia.Korkojen jakaumille tämän ehdollisen varianssin mallin käyttökelpoisuus on rajoitetumpi.Valuuttakurssien osalta tulokset tukevat kansainvälisiä dollarikursseille tehtyjä tutkimuksia.Koroille tehtyjä vastaavia selvityksiä ei ole löytynyt. Tutkimuksessa haetaan tilastollisesti optimaalista aikaväliä, joka olisi riittävän lyhyt, jotta parametrien vakio-oletus voitaisiin hyväksyä mutta samalla tarpeeksi pitkä, jotta havainnot riittäisivät parametrien tehokkaaseen estimointiin. Lopputuloksena päädytään arvioon, että neljännesvuoden päivähavaintoihin rajoitetulla otoskoolla voidaan valuuttakurssien ja korkojen suhteellisia muutoksia tyydyt- tävällä tarkkuudella kuvata kiinteäparametrisella normaalijakaumalla. Selvitys on osa pankkien markkinariskien seurannan kehittämistyötä.Empiirinen työ on suoritettu jo vuonna 1990 ja tutkimuksen tuloksia on sen jälkeen sovellettu valvonnassa pankkien korko- ja valuuttakurssiriskien arvioimiseksi.Tarve julkistaa nyt tutkimuksen tulokset on syntynyt siitä, että työn alla olevassa jatkoselvityksessä on tarkoitus verrata markan kellutusvaiheen aineistosta estimoituja valuuttakurssien ja korkojen tilastollisia jakaumia tässä työssä saatuihin empiirisiin tuloksiin markan rajoitetun liikkumavälin ajalta. Jatkoselvityksessä käytetään myös hyväksi tämän tutkimuksen joitakin tuloksia em. viikonpäivävaikutuksien arviointia, joita ei enää estimoida uudella havaintoaineistolla.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SP_DP_1995_37.pdf 1.271Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record