Toimintakertomus (Fiva) (2009- )

 

Recent Submissions

 • Finanssivalvonta; FIN-FSA (2019)
  Finanssivalvonta lyhyesti 2 Johtajan katsaus 4 Strategia 2017–2019 6 Finanssimarkkinoiden tila 7 Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta 10 Rahanpesun estäminen 13 Virtuaalivaluuttoihin liittyvää sääntelyä kehitetään 14 Makrovakaustoimilla vahvistettiin luottolaitosten ja kotitalouksien riskinsietokykyä 16 Johtokunta 18 Johtoryhmä 19 Liitteet 20
 • Finanssivalvonta (2018)
  Finanssivalvonta lyhyesti 3 Johtajan katsaus 4 Strategia 2017−2019 6 Finanssimarkkinoiden tila 7 Uusi maksupalveludirektiivi avaa kilpailua pankkitoimialalla 10 Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta 11 Sijoitustuotteiden myynnin valvonta 15 Sääntelyn vuosi lyhyesti 16 Johtokunta 20 Johtoryhmä 21 Liitteet 22
 • Finanssivalvonta (2017)
  Finanssivalvonta lyhyesti 2 Johtajan katsaus 3 Strategia 2017−2019 5 Toimintaympäristö ja valvottavien taloudellinen tila 6 Finanssisektorin vuoro digitalisoitua 8 Valvottavien vahva riskienkantokyky ja korkealaatuinen hallinto 10 Korkealuokkainen asiakkaan- ja sijoittajansuoja 12 Markkinoiden väärinkäyttöasetus: johdon liiketoimien raportointi ja lähipiiriyhteisö laajenivat 14 Tuloksellinen valvoja- ja muu viranomaisyhteistyö 15 Sääntelyn vuosi lyhyesti 16 Toiminnan tehostaminen ja kehittäminen 18 Johtokunta 20 Johtoryhmä 21 Liitteet 22
 • Finanssivalvonta (2016)
  Finanssivalvonta lyhyesti 2 Johtajan katsaus 3 Finanssivalvonnan strategia 2016−2018 5 Toimintaympäristö ja valvottavien taloudellinen tila 6 Valvottavien vahva riskienkantokyky ja korkealaatuinen hallinto 9 Pääomamarkkinaunionilla monipuolisempia rahoituslähteitä ja tehokkaampaa rajat ylittävää toimintaa 12 Korkealuokkainen asiakkaan- ja sijoittajansuoja 14 Sääntelyn vuosi lyhyesti 16 Tuloksellinen valvoja- ja muu viranomaisyhteistyö 18 Makrovakausvalvonnan ensimmäinen vuosi: Kohtaavatko riskit ja välineet? 20 Toiminnan tehostaminen ja kehittäminen 21 Pankkivaltuusto 23 Johtokunta 24 Johtoryhmä 25 Liitteet 26
 • Finanssivalvonta (2015)
  Finanssivalvonta lyhyesti 2 Johtajan katsaus 3 Strategia 6 Toimintaympäristö ja valvottavien taloudellinen tila 7 Riskiperusteisesti kohdennettu valvonta ja sääntely sekä tehokas toiminta 9 Valvottavien vahva riskinkantokyky ja korkealuokkainen hallinto 11 Sääntelyn vuosi lyhyesti 12 Korkealuokkainen asiakkaan- ja sijoittajansuoja 13 Tuloksellinen valvoja- ja muu viranomaisyhteistyö 16 Kattava arvio 18 Johtokunta 19 Johtoryhmä 20 Liitteet 21