Toimintakertomus (Fiva) (2009- )

 

Recent Submissions

 • Finanssivalvonta; FIN-FSA (2021)
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA (2020)
  Johtajan katsaus ...... 3 Finanssimarkkinoiden tila ...... 7 Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta ...... 11 Teemat 2019 Selvitys keinoista ehkäistä kotitalouksien liiallista velkaantumista ...... 15 Työkyvyttömyysriskin hallinta työeläkevakuutusyhtiöissä ...... 17 Green Deal finanssivalvonnan näkökulmasta ...... 19 Euroopan unionin pankkisääntely Baselin suositusten loppuunsaattamiseksi valmisteilla ...... 21 Rahastojen likviditeettikysymykset ...... 24 Tarkastusvaliokuntien toimintaa arvioitiin ...... 26 Datan vastuullinen hyödyntäminen korostuu finanssialalla ...... 27 Johto ja henkilöstö ......29 Johtokunta ...... 30 Johtoryhmä ...... 32 Finanssivalvonta lyhyesti ...... 34 Finanssivalvonnan strategia 2017–2019 ....... 36 Liitteet Valvottavien ja muiden maksuvelvollisten lukumäärä .......37 Toimintakulut ja rahoitus .......38 Määrätyt valvontamaksut.......39 Toimenpidemaksut .......40 Diaari ......41 Kun tekstissä ei ole mainittu vuosilukua, viitataan kertomusvuoteen 2019.
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA (2019)
  Finanssivalvonta lyhyesti 2 Johtajan katsaus 4 Strategia 2017–2019 6 Finanssimarkkinoiden tila 7 Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta 10 Rahanpesun estäminen 13 Virtuaalivaluuttoihin liittyvää sääntelyä kehitetään 14 Makrovakaustoimilla vahvistettiin luottolaitosten ja kotitalouksien riskinsietokykyä 16 Johtokunta 18 Johtoryhmä 19 Liitteet 20
 • Finanssivalvonta (2018)
  Finanssivalvonta lyhyesti 3 Johtajan katsaus 4 Strategia 2017−2019 6 Finanssimarkkinoiden tila 7 Uusi maksupalveludirektiivi avaa kilpailua pankkitoimialalla 10 Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta 11 Sijoitustuotteiden myynnin valvonta 15 Sääntelyn vuosi lyhyesti 16 Johtokunta 20 Johtoryhmä 21 Liitteet 22
 • Finanssivalvonta (2017)
  Finanssivalvonta lyhyesti 2 Johtajan katsaus 3 Strategia 2017−2019 5 Toimintaympäristö ja valvottavien taloudellinen tila 6 Finanssisektorin vuoro digitalisoitua 8 Valvottavien vahva riskienkantokyky ja korkealaatuinen hallinto 10 Korkealuokkainen asiakkaan- ja sijoittajansuoja 12 Markkinoiden väärinkäyttöasetus: johdon liiketoimien raportointi ja lähipiiriyhteisö laajenivat 14 Tuloksellinen valvoja- ja muu viranomaisyhteistyö 15 Sääntelyn vuosi lyhyesti 16 Toiminnan tehostaminen ja kehittäminen 18 Johtokunta 20 Johtoryhmä 21 Liitteet 22